Skip to content

Energia®4

 1. O programie
 2. Instalacja programu
 3. Uruchomienie programu
  1. Logowanie do Programu
  2. Wybór bazy danych
  3. Zapamiętaj hasło
  4. Wybór Użytkownika
  5. Opcje uruchamiania programu
   1. Ustawienia bazy danych
   2. Licencjonowanie
    1. Aktualizacja licencji
   3. Inne
   4. Lokalizacja
   5. Drivery
   6. Moduły
   7. Informacje
 4. Okno główne Programu
  1. Okno ustawień ogólnych Programu
 5. Zakładka System
  1. Użytkownicy i grupy
   1. Dodawanie Użytkowników
   2. Dodawanie grup
  2. Zarządzanie aktualnie zalogowanym Użytkownikiem
   1. Zmień Użytkownika
   2. Zmień hasło
   3. Szczegóły
  3. Baza danych
   1. Tworzenie bazy danych
    1. Najczęstsze błędy podczas tworzenia bazy danych
   2. Łączenie z bazą danych
    1. Dodawanie nowego połączenia
    2. Edycja istniejącego połączenia
    3. Usuwanie połączenia z bazą danych
   3. Migracja bazy danych
    1. Przebieg procesu migracji bazy danych
  4. Licencja
  5. Informacje
   1. Atrybuty
   2. Jednostki
  6. Aktualizacja
   1. Wyszukaj aktualizacje
   2. Lista aktualizacji
  7. LOG
   1. Pokaż aktywność użytkowników
  8. Harmonogramy
   1. Lista harmonogramów
    1. Dodawanie harmonogramu
    2. Wyzwalacze
     1. Uruchomienie Programu
     2. Data i czas
     3. Monitorowanie katalogu
     4. Monitor POP3
     5. Bezczynność użytkownika
    3. Czynności
     1. Akwizycja
     2. CMD
     3. Eksport
     4. eMail
     5. Eksport, Online Service Eksport
     6. FTP, FTPs i sFTP
     7. Harmonogram Uruchom
     8. Harmonogram Zatrzymaj
     9. Import
     10. Import, Historian Import
     11. Magazyn energii
     12. OnLine
     13. Online Eksport
     14. Opóźnienie
     15. OSD, Wyślij dane pomiarowe
     16. Profile Eksport, Punkty Pomiarowe (PP)
     17. Profile Eksport, Zestawy Obliczeniowe (ZO)
     18. PWI, PEE eksport do bazy
     19. PWI, Synchronizacja z OSD
     20. PWI, Ustaw daty rzeczywiste ‘Zgłoszeń’ z OSD
     21. Raport
     22. Raport dla każdego PP ze wskazanego obiektu
     23. Uruchom Program
     24. Usuń dane z centrum odczytowego
     25. Usuń dane z tabeli [E4_Eksports_Tags]
     26. Usuwanie historii online
     27. Usuń logi harmonogramu
     28. Usuń logi zdarzeń
     29. Usuń pliki logów
     30. Usuń statystyki akwizycji
     31. Wczytaj dane
     32. Wykres
     33. Wyłącz program
     34. Wysyłka faktur elektronicznych
     35. Zwolnij pamięć
    4. Zaawansowane
    5. Logi
   2. Podgląd pracy harmonogramów
  9. Usługi
  10. Narzędzia
 6. Zakładka Podstawowe
  1. Punkty pomiarowe
   1. Konfiguracja punktów pomiarowych
    1. Inspekcja danych
    2. Kanały punktów pomiarowych
    3. Widok
    4. Ustawienia
    5. Zmiana źródła
   2. Lista punktów pomiarowych
    1. Dodawanie grup punktów pomiarowych
    2. Dodawanie punktu pomiarowego
    3. Właściwości punktów pomiarowych
     1. Raporty
     2. Dodaj punkt pomiarowy
     3. Dodaj grupę punktów pomiarowych
     4. Dodaj kanał punktu pomiarowego
     5. Zmień źródło danych
     6. Usuń
     7. Przenieś do archiwum
     8. Przywróć z archiwum
     9. Odczyt danych
     10. Harmonogramy
     11. Zestawy obliczeniowe
     12. Rozwiń całe drzewo
     13. Zwiń całe drzewo
     14. Rozwiń
     15. Zwiń
     16. Odśwież
     17. Znajdź i otwórz bilingi
     18. Estymacje przeciągane
     19. Estymacje między stanami
     20. Estymacje na przyszłość
     21. Status danych pomiarowych
     22. Panel informacyjny
     23. Konfiguracja
     24. Wytnij
     25. Kopiuj
     26. Wklej
     27. Właściwości
     28. Walidacja konfiguracji
     29. Przypisz lokalizację do urządzeń
     30. Przypisz kod PPE
     31. Zmień nazwę na kod PPE
     32. Otwórz schemat
    4. Właściwości kanałów punktów pomiarowych
   3. Widok tabelaryczny Punktów Pomiarowych
   4. Widok tabelaryczny kanałów punktów pomiarowych
  2. Urządzenia
   1. Lista urządzeń
    1. Właściwości urządzeń
   2. Urządzenia – Widok
 7. Zakładka Dane
  1. Przegląd
   1. Rejestry
   2. Zdarzenia
   3. Wykresy
  2. Obliczenia
   1. Zestawy obliczeniowe
    1. Podgląd i edycja Zestawu Obliczeniowego
   2. Raporty
    1. Wykonanie raportu
  3. Wymiana
   1. Import
   2. Eksport
  4. Odczyt danych
  5. Edycja
   1. Edytor rejestrów
   2. Edytor profilu
   3. Edytor 10 Pmax
  6. Moje akcje
 8. Zakładka widok
  1. Okna
  2. Pasek statusu
 9. Zakładka Moduły
  1. Moduł Akwizycja
   1. Gniazda odczytowe
   2. Statystyki
   3. Analiza odczytów
  2. Moduł Import danych
   1. Import danych w formacie E4
   2. Import danych w dowolnym formacie
    1. Mapowanie kolumn dla punktów pomiarowych
    2. Mapowanie kolumn dla grup punktów pomiarowych
    3. Mapowanie kolumn dla urządzeń
    4. Mapowanie kolumn dla danych pomiarowych
    5. Mapowanie kolumn dla atrybutów
    6. Mapowanie kolumn dla parametrów
    7. Mapowanie kolumn dla gniazd odczytowych
    8. Mapowanie kolumn dla komend odczytowych
  3. Moduł Kalendarze
   1. Kalendarze stref doby
    1. Wypełnianie kalendarza stref doby
   2. Słownik stref doby
    1. Definiowanie wariantów stref doby dla typu dnia
   3. Słownik typów dni
  4. Moduł Obiekty budynki
  5. Moduł Obiekty OZE
  6. Moduł Obsługa URD
   1. Uczestnik rynku detalicznego – Słowniki
    1. Sprzedawcy
    2. POB – Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie
    3. OP – Operator pomiaru
    4. Dystrybutorzy
   2. Uczestnik rynku detalicznego – Analiza
   3. Uczestnik rynku detalicznego – Alarmy
  7. Moduł Online
   1. Menadżer okien online
   2. Źródła danych
   3. Aktywne źródła
   4. Historia alarmów
   5. Widok tabelaryczny źródeł online
  8. Moduł Planowanie
   1. Przegląd planów
   2. Media
   3. Statusy
  9. Standardowe Profile Obciążenia
   1. Standardowe profile obciążenia
   2. Słownik typów dni
   3. Wypełnianie standardowego profilu obciążenia
   4. Definiowane wariantów standardowego profilu obciążenia
  10. Moduł PTPiREE
  11. Moduł PWI
   1. Część internetowa
   2. Część programowa
   3. Zgłoszenia
   4. PPE
   5. Instrukcje
   6. Wiadomości
   7. Użytkownicy
   8. Synchronizacja z OSD
  12. Moduł Rezerwacja puli PPE
  13. Moduł Schemat
  14. Moduł Monitorowanie pracy maszyn
  15. Moduł Stopnie zasilania
  16. Moduł Walidacja danych
   1. Walidacja profilu obciążenia
   2. Walidacja stanów liczydeł
   3. Walidacja odwróconych stanów liczydeł
   4. Walidacja zerowych stanów liczydeł
   5. Walidacja dużej zmiany zużycia medium energetycznego
   6. Walidacja zerowego zużycia medium energetycznego
  17. Moduł Walidacja konfiguracji
 10. Zakładka CSIRE
  1. Dane inicjalne CSIRE
   1. Atrybuty charakterystyki PP
   2. Atrybuty obiektu
   3. Konfiguracja rynku
   4. Konfiguracja taryf
   5. Atrybuty charakterystyki PP (Sprzedawca)
  2. Moduł GS1-GSRN
 11. Zakładka Prosumenci
  1. Moduł Depozyty prosumenckie
  2. Moduł Magazyny energii
  3. Moduł Rozliczanie prosumentów
 12. Zakładka umowy i koszty
  1. Moduł Bilingi
   1. Operacje
   2. Okres rozliczeniowy
   3. Filtrowanie
   4. Ustawienia
    1. Opcje
    2. Narzędzia
    3. Numeracja faktur
  2. Moduł Ewidencja akcyzy
  3. Moduł Opłaty mocowe
  4. Moduł Rozliczanie produkcji
  5. Moduł Rozliczenia
   1. Umowy
    1. Kontrahenci i odbiorcy
    2. Wzorcowe kompozycje umów
    3. Umowy
   2. Słowniki
    1. Grupy taryfowe
    2. Typy kontrahentów i odbiorców
    3. Kategorie produktów
    4. Produkty
    5. Waluty
    6. Rodzaje działalności
    7. Źródła danych produktów
    8. Kalkulatory ilości produktów
     1. Lista kalkulatorów
   3. Podatki
    1. VAT
    2. Akcyza
   4. Dekrety
  6. Moduł Rozrachunki
 13. Zakładka Zarządzanie urządzeniami
  1. Edycja miejsc przebywania urządzeń (Lokalizacja urządzeń)
  2. Przyjmowanie urządzeń na magazyn
  3. Definicja podtypów

1.O programie

 

Obraz zawierający tekst, Jaskrawoniebieski, Czcionka, Grafika Opis wygenerowany automatycznie

Energia®4

Program komputerowy

Instrukcja użytkownika

Energia®4 to Program do rozliczania mediów energetycznych. Umożliwia odczyt danych z dużej ilości urządzeń pomiarowych, różnych mediów, a odczytywane dane są umieszczane w bazie danych i mogą być przedstawiane w postaci zestawień, raportów i wykresów.

Duża elastyczność Systemu oraz jego skalowalność dzięki budowie modułowej umożliwia dostosowanie Programu do indywidualnych potrzeb Klienta. Otwarty charakter Systemu daje możliwości wymiany danych między Programem Energia®4, a innymi zewnętrznymi Systemami.

Możesz pobrać aktualną wersję podręcznika w wersji PDF – Instrukcja użytkownika Energia®4 (80 pobrań )

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

2.Instalacja programu

Użytkownik powinien znać podstawowe pojęcia z zakresu obsługi komputera i środowiska Windows. Zaleca się również znajomość zasady działania urządzeń pomiarowych, które służą do pozyskiwania danych oraz pojęć związanych z rozliczeniami energii elektrycznej.

Program Energia®4 dostępny jest w dwóch wersjach instalacyjnych:

 • Wersja pełna Programu instalowana jest wraz z dodatkowymi serwisami. Do poprawnego działania Programu wymagana jest dodatkowo instalacja oprogramowania Erlang oraz RabbitMQ (instalatory dostarczane są wraz z programem),
 • Wersja Client, to wersja bez dodatkowych serwisów instalowana na końcówkach klienckich.

Podczas instalacji należy postępować zgodnie z poleceniami, które wyświetlają się na ekranie komputera.

Do prawidłowej pracy Programu oraz odczytu urządzeń niezbędne są następujące porty:

 • 1433 (TCP) – MS SQL – domyślny port dostępu do serwera bazodanowego Microsoft SQL Server.
 • 5672 (TCP) – RabbitMQ – port służący do komunikacji pomiędzy serwerem, a końcówkami.
 • 3005 (UDP) – Rabbit Browser – port, dzięki któremu inne komputery mogą znaleźć usługę Rabbita.
 • 4444 (TCP) – Licence manager – port, dzięki któremu końcówki komunikują się z usługą Licence Manager, która przydziela licencję na pracę Programu.

Wymagania sprzętowe:

Wymagania Programu Energia4.7

1. Wymagania (Zalecane):

 1. System Energia®4 ma następujące wymagania środowiskowe:
 2. Microsoft SQL Server 2019:
 • Program może działać z bazą danych MS SQL Express (wersje jednostanowiskowe z ograniczeniem wielkości bazy danych do 10GB) lub z komercyjnymi wersjami bazy danych MS SQL (wersje sieciowe wielostanowiskowe).
 • Ustawienia regionalne: PL, „Language for non-Unicode programs” – Poland
 • Ustawienia bazy danych: 1 user SQL nie AD; DB owner, Collation – Polish_CI_AS
 1. Zabezpieczenia: licencja plikowa lub klucz HASP.
 2. .NET 4.7 lub wyżej
 3. Wymagania dla zasobów serwerowych (fizycznych lub wirtualnych):
 4. System Microsoft Windows Server 2019 lub wyższy
 5. Procesor: 64-bit, dwu lub czterordzeniowy, 2.8 GHz lub więcej
 6. Pamięć RAM: 16 GB lub więcej, w zależności od ilości obsługiwanych liczników i modułów
 7. Dysk: 100 GB lub więcej w zależności od ilości obsługiwanych liczników
 8. Wymagania dla stanowisk roboczych programu:
 9. karta grafiki zgodna z Directx 9 lub nowszym, PixelShader>=2.0, pamięć własna RAM >=256 MB
 10. Procesor: 64-bit, 2.8 GHz lub więcej
 11. Pamięć RAM: 8 GB
 12. System operacyjny: Windows 10 x64-bit lub nowszy x64-bit
 13. Potrzebne porty pomiędzy serwerem programu Energia4 a końcówkami klienckimi:
 14. 1433(ms sql), – standardowy port na którym odpowiada serwer MS SQL
 15. 5672 (tcp)- rabbit – służy do komunikacji pomiędzy serwerem a końcówkami
 16. 3005 (udp) – rabbit browser, inne komputery na tym porcie mogą znaleźć usługę rabbita
 17. 4444(licensemanager) – końcówki komunikują się na tym porcie z serwerem licencji programu.

2. Wymagania Minimalne (Niezalecane):

 1. System Energia®4 ma następujące wymagania środowiskowe:
 2. Microsoft SQL Server 2016
 • Program może działać z bazą danych MS SQL Express (wersje jednostanowiskowe z ograniczeniem wielkości bazy danych do 10GB) lub z komercyjnymi wersjami bazy danych MS SQL (wersje sieciowe wielostanowiskowe)
 • Ustawienia regionalne: PL , „Language for non-Unicode programs” – Poland
 • Ustawienia bazy danych: 1 user SQL nie AD; DB owner, Collation – Polish_CI_AS
 1. Zabezpieczenia: licencja plikowa lub klucz HASP
 2. .NET 4.7 lub wyższy
 3. Wymagania dla zasobów serwerowych (fizycznych lub wirtualnych):
 4. System Microsoft Windows Server 2012 lub wyższy
 5. Procesor: 64-bit, dwu lub czterordzeniowy, 2.6 GHz
 6. Pamięć RAM: 8 GB
 7. Dysk: 50 GB lub więcej w zależności od ilości obsługiwanych liczników
 8. Wymagania dla stanowisk roboczych programu:
 9. karta grafiki zgodna z Directx 9 lub nowszym, PixelShader>=2.0, pamięć własna RAM >=256 MB
 10. Procesor: 2.4 GHz
 11. Pamięć RAM: 4 GB
 12. System operacyjny: Windows 10 x64-bit lub nowszy x64-bit
 13. Potrzebne porty pomiędzy serwerem programu Energia4 a końcówkami klienckimi:
 14. 1433(ms SQL), – standardowy port na którym odpowiada serwer MS SQL
 15. 5672 (tcp)- rabbit – służy do komunikacji pomiędzy serwerem a końcówkami
 16. 3005 (udp) – rabbit browser, inne komputery na tym porcie mogą znaleźć usługę rabbita

4444 (licensemanager) – końcówki komunikują się na tym porcie z serwerem licencji programu.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

3.Uruchomienie programu

Uruchomienie Programu odbywa się na ogólnych zasadach pracy w środowisku Windows. Jeżeli na pulpicie znajduje się ikona skrótu Programu (tworzona automatycznie podczas instalacji), należy dwukrotnie kliknąć na obszar ikony. Jeśli na pulpicie nie ma ikony skrótu Programu, plik Energia4.exe można znaleźć w domyślnym katalogu programu C:\Program Files\Numeron\Energia4.

UWAGA: Miejsce instalacji Programu Energia®4 może być zmienione przez Użytkownika podczas instalacji Programu. Pliku Energia4.exe należy wówczas szukać w miejscu wskazanym podczas instalacji Programu

Rysunek 1. Ikona Programu Energia4

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

3.1.Logowanie do Programu

Program zezwala na pracę tylko uprawnionym Użytkownikom. Podczas uruchamiania aplikacji wyświetli się okno logowania, w którym przeprowadzony zostanie proces uwierzytelnienia Użytkownika.

Domyślne ustawienia to:

 • Login – Administrator
 • Hasło – adm

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 2. Okno logowania do Programu Energia4

Po uzupełnieniu danych logowania należy wybrać przycisk Połącz, aby zrezygnować z uruchomienia Programu, należy wybrać przycisk Anuluj.

Zaleca się, aby w przypadku, kiedy z programu korzysta więcej niż jeden Użytkownik, każdy z korzystających logował się swoim loginem i hasłem. Opis konfiguracji nowego konta znajduje się w rozdziale 5.1.1 Dodawanie Użytkowników.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

3.2.Wybór bazy danych

W przypadku pierwszego uruchomienia Programu pojawi się komunikat informujący Użytkownika o konieczności skonfigurowania bazy danych. Prace z bazą danych zostały opisane w rozdziale 5.3 Baza danych.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 3. Komunikat informujący o nieskonfigurowanym połączeniu z bazą

Na etapie logowania Użytkownik może wybrać bazę danych, z której będzie korzystał podczas pracy z Programem. Po kliknięciu w polu “Baza danych” wyświetlona zostanie lista dostępnych, podłączonych do Programu baz danych. Wyboru dokonuje się poprzez rozwinięcie i wybranie z listy dostępnych baz danych.

UWAGA: Okno wyboru bazy danych może być niewidoczne lub nieedytowalne, jest to uzależnione od wybranych przez Użytkownika ustawień opisanych w rozdziale 3.5 Opcje uruchamiania programu

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

3.3.Zapamiętaj hasło

Jeżeli z Programu korzysta kilku Użytkowników, to mogą zapamiętać swoje dane wymagane do logowania. Klikając ikonę Zapisz po poprawnym podaniu hasła można je zapamiętać w Systemie. Przy następnym logowaniu, jeżeli nazwa Użytkownika zostanie wybrana z listy dostępnych, hasło będzie automatycznie uzupełnione.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

3.4.Wybór Użytkownika

Listę zapamiętanych Użytkowników wywołuje się poprzez kliknięcie ikony w polu “Użytkownik”. Następnie należy wybrać nazwę właściwego Użytkownika, wpisać hasło oraz wybrać opcję Połącz. Program umożliwia także zapamiętanie nazwy i hasła Użytkownika, który logował się do Systemu jako ostatni. Wybierając opcję ->Zapamiętaj Użytkownika, Program przy następnym uruchomieniu automatycznie załaduje dane Użytkownika, który korzystał z Programu jako ostatni.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, linia Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 4. Okno wyboru typu logowania

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

3.5.Opcje uruchamiania programu

W opcjach uruchamiania programu w zakładce Ogólne znajduje się panel obsługi baz danych. Panel ten umożliwia takie operacje jak:

 • Dodaj połączenie – otwiera okno konfiguracji nowego połączenia z istniejącą bazą danych.
 • Utwórz bazę danych – pozwala utworzyć nową bazę danych.
 • Migruj bazę danych – przenosi dane z jednej bazy do drugiej.
 • Edytuj – otwiera okno konfiguracji istniejącego połączenia z bazą danych.
 • Domyślne – ustawia wybraną bazę danych, jako domyślną.
 • Usuń – usuwa połączenie z bazą danych, nie usuwa bazy.

Użytkownik może zdecydować, czy w trakcie logowania dostępne będzie pole wyboru bazy danych Wybierz bazę przy logowaniu oraz czy w przypadku zablokowania wyboru bazy będzie wyświetlana informacja o podłączonej bazie Pokaż bazę przy logowaniu.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

3.5.1.Ustawienia bazy danych

W opcjach uruchamiania programu w zakładce Ogólne znajduje się panel obsługi baz danych. Panel ten umożliwia takie operacje jak:

 • Dodaj połączenie – otwiera okno konfiguracji nowego połączenia z istniejącą bazą danych.
 • Utwórz bazę danych – pozwala utworzyć nową bazę danych.
 • Migruj bazę danych – przenosi dane z jednej bazy do drugiej.
 • Edytuj – otwiera okno konfiguracji istniejącego połączenia z bazą danych.
 • Domyślne – ustawia wybraną bazę danych, jako domyślną.
 • Usuń – usuwa połączenie z bazą danych, nie usuwa bazy.

Użytkownik może zdecydować, czy w trakcie logowania dostępne będzie pole wyboru bazy danych Wybierz bazę przy logowaniu oraz czy w przypadku zablokowania wyboru bazy będzie wyświetlana informacja o podłączonej bazie Pokaż bazę przy logowaniu.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

3.5.2.Licencjonowanie

W tym miejscu Programu Administrator powinien określić rodzaj licencji.

Opcja Serwer licencji, znajdująca się w panelu dodatkowych ustawień logowania, pozwala określić lokalizację pliku licencji lub klucza HASP. Serwer licencji zostanie skonfigurowany jako:

 • Lokalny (licencja jednostanowiskowa):

– w przypadku użycia klucza HASP wpiętego do komputera, na którym pracuje Użytkownik, należy w polu Serwer licencji należy wybrać [Local],

– w przypadku, gdy Użytkownik posiada plik z licencją (Energia4.lic), należy skopiować go do katalogu C:\Users\NazwaUżytkownika\Documents\Numeron\Energia4\configs. Kolejno, w polu “Serwer licencji” należy wybrać [File] i kliknąć na ikonę   , która automatycznie przeszuka katalog w poszukiwaniu pliku licencji.

 • Sieciowy (licencja wielostanowiskowa):

– w przypadku użycia klucza HASP wpiętego do innego komputera w sieci lub do urządzenia zarządzającego portami USB, na przykład USB Anywhere. Należy wtedy w polu Serwer licencji podać adres IP tego komputera lub urządzenia.

– w przypadku, gdy Użytkownik posiada plik z licencją (Energia4.lic), należy skopiować go do katalogu C:\Users\NazwaUżytkownika\Documents\Numeron\Energia4\configs, Kolejno, w polu “Serwer licencji” należy wpisać Localhost lub adres IP serwera licencji i kliknąć na ikonę   , która automatycznie przeszuka katalog w poszukiwaniu pliku licencji i wyświetli informację, czy plik licencji został znaleziony.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

3.5.2.1.Aktualizacja licencji

Aktualizacja licencji Programu odbywa się na życzenie klienta. W tym celu należy wysłać zapytanie o ofertę na email marketing@numeron.pl bądź skontaktować się pod nr tel. 34 369 55 20 i określić zakres oczekiwanego rozszerzenia możliwości Programu.

Do rozszerzeń zalicza się:

 • zwiększenie liczby obsługiwanych punktów pomiarowych,
 • zwiększenie liczby obsługiwanych modułów,
 • opracowanie nowego modułu,
 • zwiększenie liczby obsługiwanych driverów,
 • opracowanie nowego drivera,
 • opracowanie nowego dedykowanego raportu/eksportu/importu,
 • zwiększenie liczby obsługiwanych liczbę jednoczesnych dostępów do aplikacji.

Numeron tworzy, a następnie udostępnia Użytkownikowi, nowy zaktualizowany plik licencji. W celu zaktualizowania licencji Programu na ekranie logowania należy kliknąć przycisk Opcje oraz wybrać ikonę   Pokaż licencję, kolejno należy wybrać z rozwiniętej listy Aktualizuj licencję w otwartym oknie oraz zatwierdzić proces klikając w ikonę Wybierz  . Po wybraniu pliku, należy potwierdzić wybór klikając OK lub anulować klikając Anuluj.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 6. Okno aktualizacji licencji Użytkownika Programu Energia4

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

3.5.3.Inne

W zakładce Inne Użytkownik ma możliwość włączenia lub wyłączenia opcji zdalnej pomocy przy użyciu Programu TeamViewer. Przy włączonej opcji zdalnej pomocy dostępna jest ikona programu TeamViewer umieszczona w prawym górnym rogu Programu Energia4.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 7. Okno Inne dodatkowych funkcji logowania

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

3.5.4.Lokalizacja

Zakładka Lokalizacja pozwala na zmianę domyślnego języka Programu. Użytkownik do wyboru ma język angielski oraz język polski.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 8. Okno Lokalizacja dodatkowych funkcji logowania

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

3.5.5.Drivery

W tej zakładce wyświetlana jest lista wszystkich typów urządzeń pomiarowych obsługiwanych przez posiadaną wersję Programu (lista obsługiwanych urządzeń aktualizowana jest na bieżąco na potrzeby klientów). Dostęp do odczytu danych jest możliwy dopiero po aktywowaniu odpowiedniej licencji. Licencja precyzyjnie określa dostępne dla Użytkownika drivery. Opcja Załaduj wybrane drivery pozwala na obsługę w Programie tylko wybranych urządzeń pomiarowych w ramach posiadanej licencji. Standardowo pliki driverów znajdują się w katalogu C:\Program Files\Numeron\Energia4\drivers. Wybierając ikonę  , można wskazać inną lokalizację tych plików.

Aktualna lista obsługiwanych driverów dostępna jest na https://www.numeron.pl/technikalia-odczytow/.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, numer Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 9. Okno Drivery dodatkowych funkcji logowania

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

3.5.6.Moduły

W zakładce Moduły wyświetlana jest lista wszystkich modułów dostępnych dla danej wersji Programu. Opcja Załaduj wybrane moduły umożliwia uruchomienie Programu tylko z wybranymi modułami w ramach posiadanej licencji. Standardowo pliki modułów znajdują się w katalogu C:\Program Files (x86)\Numeron\Energia4\modules. Wybierając ikonę  , można wskazać inną lokalizację plików. Obsługiwane moduły zależne są od posiadanej przez Użytkownika licencji.

Obraz zawierający tekst, elektronika, zrzut ekranu, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 10. Okno Moduły dodatkowych funkcji logowania

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

3.5.7.Informacje

W zakładce Informacje umieszczone są podstawowe informacje na temat Programu Energia4 oraz Pracowni Informatyki NUMERON Sp. z o.o.

Obraz zawierający tekst, elektronika, zrzut ekranu, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 11. Okno przedstawiające informacje o firmie P.I. Numeron

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

4.Okno główne Programu

W Oknie głównym Programu Energia4 znajduje się 5 podstawowych zakładek:

 • System,
 • Podstawowe,
 • Dane,
 • Moduły,
 • Widok.

Dodatkowa zakładka Zarządzanie urządzeniami pojawi się tylko, gdy Użytkownik posiada licencję na moduł Zarządzanie urządzeniami. W innym przypadku zakładka ta będzie niewidoczna.

Rysunek 12. Widok wszystkich zakładek dostępnych w Programie Energia4

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

4.1.Okno ustawień ogólnych Programu

Po kliknięciu w ikonę uruchomi się okno odpowiedzialne za ogólne ustawienia Programu. Okno podzielone jest na cztery sekcje:

 • Info,
 • Pomoc,
 • Opcje,
 • Zakończ.

W sekcji Info Użytkownik znajdzie takie informacje jak nazwa aktualnie zalogowanego Użytkownika, aktualna wersja bazy danych oraz informacje o licencji. Dodatkowo z tego poziomu Użytkownik może dokonać zmiany swojego hasła.

W zakładce Pomoc znajduje się instrukcja obsługi Programu w pliku PDF oraz link do dokumentacji online na stronie https://docs.numeron.pl/energia4. Zaleca się korzystać z dokumentacji zamieszczonej na stronie internetowej.

W zakładce Opcje Użytkownik może dokonać zmian w zakresie Wyglądu, Paska szybkiego dostępu, Paska statusu, Wyświetlania Edytorów oraz Grafiki.

Sekcja Wygląd pozwala na zmianę motywu graficznego spośród dostępnych:

 • Office blue,
 • Office silver,
 • Office black,
 • Aero Normal Color.

Dodatkowo Użytkownik ma możliwość wybrania zakładki startowej. Domyślnie ustawiona jest ostatnio wybrana zakładka Programu.

Rysunek 13. Okno ustawień ogólnych Programu – sekcja Wygląd

Sekcja Pasek szybkiego dostępu pozwala Użytkownikowi na określenie, które dostępne elementy z zakładek Programu mają zostać przydzielone do paska szybkiego dostępu. W celu uwidocznienia paska należy zaznaczyć opcję Pokaż pasek szybkiego dostępu pod zakładkami. Skonfigurowanie paska szybkiego dostępu umożliwi użytkownikowi sprawniejsze posługiwanie się Programem.

Rysunek 14. Widok przykładowych akcji dodanych do paska szybkiego dostępu

Rysunek 15. Okno ustawień ogólnych Programu – sekcja Pasek szybkiego dostępu

W sekcji Pasek statusu Użytkownik może zdecydować, czy pasek statusu ma być widoczny oraz zdefiniować, jakie elementy mają być na nim wyświetlane. Pasek statusu domyślnie znajduje się w dolnej części okna głównego Programu. Wyświetla on informacje dotyczące między innymi ilości urządzeń, punktów pomiarowych oraz nazwę aktualnie zalogowanego Użytkownika.


Rysunek 16. Widok informacji znajdujących się na pasku statusu

Rysunek 17. Okno ustawień ogólnych Programu – sekcja Pasek statusu

W sekcji Edytory Użytkownik może określić, czy sekcja Edycja znajdująca się domyślnie w zakładce Dane ma być widoczna lub ukryta dla pozostałych użytkowników.

Rysunek 18. Okno ustawień ogólnych Programu – sekcja Edytory

W sekcji Rejestr TERYT Użytkownik definiuje funkcjonowanie rejestru TERYT.

Rysunek 19. Okno ustawień ogólnych Programu – sekcja Rejestr TERYT

W sekcji Grafika Użytkownik może określić, czy okna z danymi online mają być renderowane przez kartę graficzną lub procesor. Zaleca się, aby renderowanie odbywało się z udziałem karty graficznej. Dodatkowo Użytkownik może określić dopuszczalny poziom klatek na sekundę podczas animacji graficznej.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, wyświetlacz, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 20. Okno ustawień ogólnych Programu – sekcja Grafika

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.Zakładka System

W oknie głównym Programu, w zakładce System znajdują się funkcje związane z ustawieniami Programu wraz z usługami.

Rysunek 21. Widok zakładki System w Programie Energia4

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.1.Użytkownicy i grupy

Program posiada wbudowanego Użytkownika z pełnymi uprawnieniami do obsługi:

Użytkownik: administrator

Hasło: adm

Istnieje możliwość skonfigurowania dodatkowych Użytkowników Programu.

Program posiada wbudowane grupy, każda z grup określa uprawnienia Użytkowników do korzystania z określonych funkcji Programu. Wgląd do okna przedstawiającego dostępnych Użytkowników i grupy posiadają wyłącznie konta z uprawnieniami Administratora.

Do grup wbudowanych w Program należą:

 • Administratorzy użytkownicy z uprawnieniami do wykonywania wszystkich czynności w Programie,
 • Akwizycja Czytelnicy – użytkownicy z uprawnieniami do przeglądania gniazd odczytowych oraz ustawień związanych z modułem Akwizycji,
 • Akwizycja Edytorzy – użytkownicy z uprawnieniami do tworzenia, modyfikacji gniazd odczytowych oraz ustawień związanych z modułem Akwizycji,
 • Akwizycja Wykonujący – użytkownicy z uprawnieniami do uruchamiania gniazd odczytowych; przeglądania definicji gniazd odczytowych oraz ustawień związanych z modułem Akwizycji,
 • Atrybuty Czytelnicy – użytkownicy z uprawnieniami do przeglądania atrybutów zdefiniowanych w Programie,
 • Atrybuty Edytorzy – użytkownicy z uprawnieniami do tworzenia i modyfikacji atrybutów używanych w Programie,
 • Harmonogramy Czytelnicy – użytkownicy z uprawnieniami do przeglądania harmonogramów oraz ustawień związanych z modułem Harmonogramów,
 • Harmonogramy Edytorzy – użytkownicy z uprawnieniami do tworzenia i modyfikacji harmonogramów oraz ustawień związanych z modułem Harmonogramów,
 • Harmonogramy Wykonujący – użytkownicy z uprawnieniami do uruchamiania harmonogramów, przeglądania harmonogramów oraz ustawień związanych z modułem Harmonogramowania,
 • Obserwatorzy – użytkownicy z uprawnieniami do przeglądania danych,
 • Obsługa URD Czytelnicy – użytkownicy z uprawnieniami do podglądania dokumentów umieszczonych i otrzymanych w module Obsługa URD,
 • Obsługa URD Edytorzy – użytkownicy z uprawnieniami do tworzenia eksportowania i modyfikowania ustawień związanych z modułem Obsługa URD,
 • Odczytowcy – użytkownicy z uprawnieniami do dokonywania odczytów z liczników,
 • Online Czytelnicy – użytkownicy z uprawnieniami do przeglądania okien online oraz ustawień związanych z modułem Online,
 • Online Edytorzy – użytkownicy z uprawnieniami do tworzenia i modyfikacji okna online oraz ustawień związanych z modułem Online,
 • Planowanie Akceptujący – użytkownicy z uprawnieniami do akceptacji planów,
 • Planowanie Korektorzy – użytkownicy z uprawnieniami do dokonywania korekt,
 • Planowanie Planujący – użytkownicy z uprawnieniami do tworzenia/edycji planów,
 • PWI Czytelnicy – użytkownicy z uprawnieniami do podglądania dokumentów umieszczonych i otrzymanych w Systemie PWI,
 • PWI Edytorzy – użytkownicy z uprawnieniami do tworzenia, eksportowania i modyfikacji ustawień związanych z Systemem PWI,
 • PWI PGE Dystrybucja Czytelnicy – użytkownicy z uprawnieniami do pobierania danych z Systemu PWI PGE Dystrybucja,
 • PWI PGE Dystrybucja Edytorzy – użytkownicy z uprawnieniami do pobierania i modyfikacji ustawień związanych z Systemem PWI PGE Dystrybucja,
 • Raportujący – użytkownicy z uprawnieniami do generowania raportów,
 • Użytkownicy Zaawansowani – użytkownicy z uprawnieniami do wykonywania wszystkich czynności w Programie, z wyjątkiem czynności związanych z konfiguracją Programu, zarządzaniem Użytkownikami, serwisami i aktualizacjami,
 • Zestawy Obliczeniowe Czytelnicy – użytkownicy z uprawnieniami do przeglądania wszystkich zestawów obliczeniowych,
 • Zestawy Obliczeniowe Edytorzy – użytkownicy z uprawnieniami do tworzenia, modyfikacji wszystkich zestawów obliczeniowych.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, numer Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 22. Okno przedstawiające domyślnych Użytkowników i Grupy

Na pasku narzędzi dostępne są następujące opcje:

 • Użytkownik – dodawanie użytkownika,
 • Grupa – dodawanie grupy,
 • Zmień hasło – zmiana hasła aktualnie zalogowanego Użytkownika,
 •   Usuń – usuwanie użytkownika (opcja dostępna tylko dla Użytkownika z uprawnieniami Administratora),
 • Odśwież – inicjuje elementy od nowa anulując niezapisane zmiany.

Po zdefiniowaniu Użytkowników można określić dla każdego z nich dodatkowe właściwości. Okno Właściwości Użytkowników otwiera się poprzez wybranie Widok ->Okna ->Właściwości lub klikając klawisz F4. Właściwości konkretnego Użytkownika można również otworzyć poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji Właściwości.

W celu edycji właściwości Użytkowników należy kliknąć ikonę Edytuj. Następnie Użytkownik ma dostęp do edycji wszystkich parametrów widocznych w oknie Właściwości. Po zakończeniu edycji należy kliknąć przycisk Zapisz, aby dokonane zmiany nie zostały utracone. Wyłączenie okna edycji właściwości następuje po wybraniu ikony , która oznacza zakończenie edycji właściwości bez zapisania wprowadzonych zmian.

Do właściwości Użytkowników zalicza się:

 • Atrybuty – dodatkowe informacje opisujące Użytkownika, ułatwiające grupowanie i identyfikację.

Dodanie atrybutu następuje po kliknięciu ikony znajdującej się obok nazwy atrybutu. Następnie w odpowiedniej kolumnie należy wprowadzić wartość atrybutu. Po kliknięciu ikony zostanie wyświetlona lista wszystkich zdefiniowanych wcześniej atrybutów. Usunięcie atrybutu z właściwości Użytkownika następuje po kliknięciu ikony Usuń.

UWAGA: Definiowanie atrybutów opisane zostało w rozdziale 5.5.1 Atrybuty

 • Grupy – Dodanie grupy następuje po kliknięciu przycisku  Dodaj. Kolejno w oknie należy zaznaczyć wybrane grupy a następnie kliknąć przycisk OK. Usunięcie Grupy z danego Użytkownika następuje po kliknięciu ikony   Usuń.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, wyświetlacz, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 23. Okno wyboru grup do których należeć ma użytkownik

 • Informacje – informacje dotyczące samego Użytkownika (numer ID).
 • Podstawowe – podstawowe opcje oraz informacje dotyczące Użytkownika:
  – Autoryzacja – określa rodzaj autoryzacji na podstawie której Użytkownik loguje się do Programu,

– Hasło (pole jest niedostępne dla Użytkownika domenowego),

– Konto wyłączone – opcja służąca do wyłączania konta; wyłączone konto nie ma możliwości zalogowania się do Programu,

– Opis – opis uprawnień przysługujących Użytkownikowi,

– Pełna nazwa.

 • Uprawnienia – informacje o uprawnieniach Użytkownika.
 • Zaawansowane – dodatkowe informacje na temat Użytkownika.

Obraz zawierający tekst, oprogramowanie, numer, Strona internetowa Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 24. Widok okna właściwości Użytkowników

Po zdefiniowaniu Grup można określić dla każdej z nich właściwości. Okno Właściwości Grup otwiera się poprzez wybranie Widok ->Okna ->Właściwości lub klikając klawisz F4. Właściwości konkretnej Grupy można również otworzyć poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji Właściwości.

W celu edycji właściwości Grupy należy kliknąć ikonę Edytuj. Następnie Użytkownik ma dostęp do edycji parametrów widocznych w oknie Właściwości. Po zakończeniu edycji należy kliknąć przycisk Zapisz, aby dokonane zmiany nie zostały utracone lub ikonę , by zakończyć edycje właściwości bez zapisania wprowadzonych zmian.

Do właściwości Grup zalicza się:

 • Atrybuty – dodatkowe informacje opisujące Grupę, ułatwiające grupowanie i identyfikację.

Dodanie atrybutu następuje po kliknięciu ikony znajdującej się obok nazwy atrybutu. Następnie w odpowiedniej kolumnie należy wprowadzić wartość atrybutu. Po kliknięciu ikony zostanie wyświetlona lista wszystkich zdefiniowanych wcześniej atrybut ów. Usunięcie atrybutu z Grupy następuje po kliknięciu ikony Usuń.

UWAGA: Definiowanie atrybutów opisane zostało w rozdziale 5.5.1 Atrybuty

 • Informacje – informacje dotyczące samej Grupy (numer ID).
 • Podstawowe – podstawowe opcje oraz informacje dotyczące Grupy:
  – Autoryzacja – określa w jaki sposób grupa jest uwierzytelniana,
  – Grupa wyłączona – opcja służąca do wyłączania grupy,
  – Opis – opis uprawnień przysługujących Grupie.
 • Uprawnienia – informacje o uprawnieniach Użytkownika.
 • Użytkownicy – Dodanie Użytkownika bądź grupy do grupy następuje po kliknięciu przycisku  Dodaj. Kolejno w oknie należy zaznaczyć wybranych Użytkowników a następnie kliknąć przycisk OK. Usunięcie Użytkownika z Grupy następuje po kliknięciu ikony   Usuń.
 • Zaawansowane – dodatkowe informacje na temat Użytkownika.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.1.1.Dodawanie Użytkowników

Aby dodać nowego Użytkownika należy wybrać ikonę  

 • Energia4 – Dodaje Użytkownika, który będzie autoryzowany na podstawie loginu i hasła,
 • Windows – Dodaje Użytkownika z domeny Windows (Active Directory).

W oknie dodawania Użytkownika należy podać następujące informacje:

 • Login – parametr wymagany,
 • Hasło – parametr wymagany.

Opcjonalnie Użytkownik może podać dodatkowe informacje:

 • Pełna nazwa,
 • Opis Użytkownika.

Następnie należy przypisać Użytkownika do odpowiednich grup i zatwierdzić przyciskiem OK. Checkbox Konto wyłączone pozwala wyłączyć konto.

Obraz zawierający tekst, oprogramowanie, numer, Ikona komputerowa Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 25. Okno dodawania nowych Użytkowników do Programu

W przypadku dodawania Użytkownika na podstawie Active Directory należy w sekcji Login należy kliknąć przycisk ustawień .

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, wyświetlacz, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 26. Okno dodawania Użytkownika z Active Directory

Kolejno w oknie Wybieranie: Użytkownik należy kliknąć przycisk Zaawansowane.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, wyświetlacz Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 27. Okno wyboru Użytkownika z Active Directory

Następnie w sekcji Nazwa należy wprowadzić nazwę Użytkownika i zatwierdzić klikając przycisk OK.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, wyświetlacz, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 28. Zaawansowane okno wybierania nazwy Użytkownika

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.1.2.Dodawanie grup

Grupy tworzy się w celu łatwiejszego zarządzania przyznawanymi uprawnieniami do elementów programu. W celu dodania grupy należy wybrać ikonę   .

 • Energia4 – Dodaje grupę dla Użytkowników autoryzowanych na podstawie loginu i hasła,
 • Windows – Dodaje grupę dla Użytkowników z domeny Windows.

W oknie dodawanie grup należy podać następujące informacje:

 • Nazwa grupy,
 • Opis grupy,
 • Grupa wyłączona – checkbox służący do wyłączania grupy,
 • Użytkownicy – po kliknięciu ikony  otwiera się okno, w którym można przyporządkować użytkowników lub inne grupy do danej grupy. Klikając na ikonę  można usuwać Użytkowników z grupy.

W przypadku dodania nowej grupy przez Użytkownika, który nie jest administratorem, grupa ta nie będzie miała żadnych uprawnień.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, wyświetlacz Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 29. Okno dodawania nowych grup do Programu

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.2.Zarządzanie aktualnie zalogowanym Użytkownikiem

Sekcja ta pozwala na zmianę hasła Użytkownika aktualnie zalogowanego, wyświetla szczegóły jego konta oraz umożliwia przelogowanie Użytkownika.

Obraz zawierający tekst, Czcionka, zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 30. Sekcja Zarządzanie aktualnie zalogowanym Użytkownikiem

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.2.1.Zmień Użytkownika

5.2.2.Zmień hasło

Funkcja ta pozwala na zmianę hasła dostępu do konta Użytkownika aktualnie zalogowanego.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 32. Okno przedstawiające panel zmiany hasła Użytkownika

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.2.3.Szczegóły

Okno Szczegóły zawiera informacje dotyczące aktualnie zalogowanego Użytkownika. Otwiera się po kliknięciu na ikonę Szczegóły.
W oknie pojawiającym się na ekranie znajdują się dwie karty z następującymi informacjami:

 • Użytkownik

– Login,
– Pełna nazwa Użytkownika,

– Opis,

– Hasło,

– Opcje,
Konto Wyłączone – opcja służąca do wyłączania konta; wyłączone konto nie będzie w stanie się zalogować do Programu.

 • Grupy – wyświetla grupy, do których przyporządkowany jest Użytkownik.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, wyświetlacz, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 33. Okno przedstawiające szczegóły konta Użytkownika

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.3.Baza danych

Program Energia4 współpracuje z bazami danych typu MS SQL.

UWAGA: Wymagania zalecane i minimalne są przedstawione w rozdziale 2. Instalacja Programu Energia®4 dla bazy danych oraz systemów operacyjnych serwera i komputerów

UWAGA: Podczas instalowania serwera bazy danych konieczne jest ustawienie opcji Collation. Na potrzeby Programu Energia4 należy wybrać wariant Polish_CI_AS

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.3.1.Tworzenie bazy danych

Tworzenie nowej bazy danych w Programie odbywa się za pomocą wbudowanego kreatora. Z opcji w oknie logowania należy wybrać ikonę  Utwórz bazę danych.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, wyświetlacz Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 34. Okno kreatora bazy danych

Bazę typu MS SQL można dodać na dwa sposoby: przez utworzenie nowej bazy lub dodanie istniejącej.

Utwórz nową bazę – na serwerze zostanie wykreowana nowa baza przystosowana do formatu obsługiwanego przez Program Energia4. Operację powinien wykonać Użytkownik serwera SQL SA – ServerAdmin lub Użytkownik posiadający uprawnienia do tworzenia bazy danych. Przy tworzeniu nowej bazy danych, kreator będzie wymagał od Użytkownika podania następujących danych:

 • Nazwa – nazwa bazy danych, pod którą będzie identyfikowana w Programie,
 • Opis – dodatkowe informacje (opcjonalnie),
 • Domyślne – pozwala zdefiniować nowo podłączoną bazę danych, jako domyślną,
 • Zapisz – domyślnie tworzy wpis określający połączenie z nową bazą danych,
 • Serwer – należy wskazać nazwę lub adres IP serwera i/lub instancji serwera, na którym generowana będzie baza danych,
 • Konto administratora – w tej sekcji podaje się dane administratora tj. Użytkownika, który posiada uprawnienia do tworzenia bazy danych na danym serwerze,
 • Użytkownik i Hasło – wprowadza się dane dla nowego Użytkownika SQL, któremu zostaną nadane prawa dostępu do nowo powstałej bazy danych – db_owner,
 • Baza – nazwa bazy danych na serwerze,
 • Zaawansowane – należy podać numer portu, przez który Program komunikuje się z serwerem SQL, jeżeli jest inny niż domyślny 1433.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, numer Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 35. Kreator tworzenia bazy danych

Opcja Użyj istniejącej bazy pozwala dostosować istniejącą już na serwerze bazę danych do formatu obsługiwanego przez Program Energia4. Operację może wykonać Użytkownik, który ma uprawnienia db_owner, czyli właściciela bazy danych, nie jest wymagane konto administratora serwera. Pozostałe parametry podawane podczas tego kroku są identyczne z opisanymi wyżej dla tworzenia nowej bazy danych MS SQL.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 36. Kreator dodawania istniejącej nowej bazy danych

Dla każdej bazy danych można wykonać test połączenia z serwerem klikając przycisk Test Połączenia na dole okna kreatora.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, multimedia, numer Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 37. Komunikat testu połączenia – połączenie poprawne

Jeżeli połączenie działa poprawnie należy wybrać przycisk Dalej. Następnie kreator prosi o potwierdzenie stworzenia nowej bazy danych, należy zatwierdzić wybierając przycisk OK.

Na koniec pojawia się komunikat z informacją czy operacja się powiodła. W ostatnim oknie można zdecydować, czy Użytkownik chce zamknąć kreatora baz danych klikając Zakończ, czy wrócić do tworzenia kolejnej bazy, wybierając ikonę , w lewym górnym rogu okna.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.3.1.1.Najczęstsze błędy podczas tworzenia bazy danych

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, numer Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 38. Test połączenia z serwerem SQL

Podczas wykonywania testu połączenia z serwerem SQL Użytkownik może napotkać kilka podstawowych komunikatów i błędów:

Obraz zawierający stół Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 39. Błąd testu połączenia – błędna nazwa Użytkownika lub błędne hasło

Komunikat oznacza, że wprowadzona została błędna nazwa Użytkownika lub hasło.

Obraz zawierający tekst, elektronika, zrzut ekranu, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 40. Błąd testu połączenia – nieprawidłowa konfiguracja serwera MS SQL

Błąd oznacza brak połączenia lub niepoprawną konfigurację serwera MS SQL, z którym ma połączyć się Program Energia4.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.3.2.Łączenie z bazą danych

Przed przystąpieniem do pracy z programem należy nawiązać połączenie z bazą danych znajdującą się na serwerze MS SQL.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.3.2.1.Dodawanie nowego połączenia

Jest to opcja umożliwiająca podłączenie do istniejącej na serwerze bazy danych MS SQL. W oknie logowania należy wybrać przycisk Opcje i w zakładce Ogólne wybrać ikonę   Dodaj połączenie.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, wyświetlacz Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 41. Okno konfiguracji nowego połączenia z bazą danych

W oknie Połączenie podaje się następujące informacje:

 • Nazwa – nazwa bazy danych, pod którą będzie identyfikowana w Programie,
 • Opis – dodatkowe informacje (opcjonalnie),
 • Domyślne – pozwala zdefiniować nowo podłączona bazę danych, jako domyślną.

– MS SQL należy wybrać dostępny z listy serwer lub wpisać ręcznie dane serwera MS SQL, na którym znajduje się baza danych. Następnie podaje się nazwę i hasło Użytkownika, przy czym musi on mieć nadane prawa dostępu do wybranej bazy danych. Na koniec z listy baz danych należy wybrać tę, z którą Użytkownik chce nawiązać połączenie.

Po wpisaniu wszystkich parametrów połączenia, można wykonać test poprawności wybierając Test Połączenia.

Po wykonaniu testu połączenia na ekranie monitora mogą pojawić się takie same komunikaty jak te opisane w rozdziale 5.3.1 Tworzenie bazy danych, oraz dodatkowo może pojawić się komunikat informujący o wykryciu starszej wersji bazy.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie
Rysunek 42. Komunikat testu połączenia – wykrycie starszej wersji bazy danych

Podczas wystąpienia komunikatu zaleca się wybranie opcji Tak, w celu usprawnienia pracy bazy danych z Programem.

Po wybraniu opcji Tak należy uzupełnić dane logowania Użytkownika i hasło.

UWAGA: Domyślne ustawienia Użytkownika przedstawione zostały w rozdziale 3.1 Logowanie do Programu Energia4

W celu zapisania połączenia należy wybrać opcję OK, natomiast jeżeli Użytkownik chce zrezygnować z wprowadzonych zmian, należy wybrać przycisk Anuluj.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.3.2.2.Edycja istniejącego połączenia

Istniejące połączenia z bazami danych można edytować w oknie logowania. Należy wybrać Opcje, następnie w zakładce Ogólne z listy dostępnych wybiera się bazę danych, której połączenie Użytkownik chce edytować i wybrać ikonę   Edytuj. W otwartym oknie należy wprowadzić zmiany według schematu opisanego w rozdziale 5.3.2.1 – Dodawanie nowego połączenia. Po wprowadzeniu wszystkich zmian, można wykonać test poprawności połączenia wybierając Test Połączenia. W celu zapisania zmian, należy wybrać opcję OK, natomiast jeżeli Użytkownik zamierza zrezygnować z wprowadzonych zmian, należy wybrać Anuluj.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.3.2.3.Usuwanie połączenia z bazą danych

Użytkownik może usunąć istniejące połączenie z bazą danych. W tym celu należy wybrać bazę danych z listy dostępnych i kliknąć ikonkę   Usuń.

UWAGA: Należy pamiętać, że operacja usuwa tylko połączenie z bazą danych, nie usuwa samej bazy danych

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.3.3.Migracja bazy danych

Mechanizm migracji pomiędzy różnymi bazami danych, umożliwia przeniesienie danych z jednej bazy do drugiej. Migracja wykonywana jest tak, że baza wynikowa jest idealną kopią bazy źródłowej.

UWAGA: Nie ma możliwości łączenia kilku baz w jedną oraz dopisywania danych z jednej bazy do drugiej

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 43. Okno kreatora migracji bazy danych zawierające informacje dotyczące procesu migracji

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.3.3.1.Przebieg procesu migracji bazy danych

W oknie procesu migracji należy podać parametry bazy źródłowej, z której Użytkownik chce przenieść dane. Kolejno Użytkownik będzie musiał określić dodatkowe parametry:

 • Dla bazy MS SQL:

– Serwer – należy określić nazwę lub adres serwera, na którym generowana będzie baza,

– Użytkownik i Hasło – dane Użytkownika, któremu nadamy prawa dostępu,

– Baza – nazwa bazy na serwerze,

– Zaawansowane – należy podać numer portu, przez który Program komunikuje się z serwerem.

Po podaniu ww. informacji można wykonać test połączenia z serwerem, klikając przycisk Test Połączenia na dole okna kreatora. Jeżeli połączenie działa poprawnie, należy wybrać opcję Dalej.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, numer Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 44. Kreator migracji bazy danych

W następnym kroku należy określić bazę docelowa, czyli tę do której zostaną przeniesione dane. Aby zakończyć proces migracji, należy podać następujące informacje:

 • Nazwa – nazwa bazy, pod którą będzie ona identyfikowana w Programie,
 • Opis – dodatkowe informacje (opcjonalnie),
 • Zapisz w połączeniach – automatycznie tworzy połączenie z nową bazą o tej samej nazwie.

Tworząc bazę typu MS SQL można wybrać jedną z dwóch opcji:

 • Utwórz nową bazę,
 • Użyj istniejącej bazy.

Szczegółowy opis tworzenia bazy danych znajduje się w rozdziale 5.3.1 Tworzenie bazy danych.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.4.Licencja

Licencjonowanie w Programie Energia4 odbywa się poprzez określenie ilości jednoczesnych dostępów do aplikacji oraz maksymalnej liczby obsługiwanych punktów pomiarowych. Dodatkowo klient wykupuje licencje na dostępne w Programie moduły i drivery. Informacje na temat posiadanej licencji można uzyskać w zakładce System, klikając pole Licencja. Dodatkowo informacje o licencji znajdują się w oknie logowana. Rozwijając Opcje w oknie logowania w zakładce Ogólne ->Licencjonowanie, należy kliknąć ikonę Pokaż licencję.

Obraz zawierający tekst, elektronika, zrzut ekranu, wyświetlacz Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 45. Widok przykładowej licencji

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.5.Informacje

W sekcji Informacje znajdują się informacje dotyczące atrybutów obiektów dostępnych w Programie oraz jednostek.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.5.1.Atrybuty

Atrybuty to dodatkowe właściwości obiektów. Pozwalają dokładniej opisać obiekty poprzez nadanie im dodatkowych cech. Atrybuty są wykorzystywane do sortowania i wyszukiwania obiektów.

Domyślnie dostępne są następujące grupy atrybutów:

 • Urządzenie:
  – lokalizacja,
  – typ urządzenia,
  – producent,
  – utworzone,
  – adres fizyczny,
  – użyj alt. algorytmu,
  – hasło,
  – klucz uwierzytelniający,
  – klucz szyfrujący.
 • Element zestawu obliczeniowego.
 • Grupa zestawu obliczeniowego.
 • Grupa punktów pomiarowych.
 • Punkt pomiarowy:
  – lokalizacja,
  – FPP,
  – numer umowy biling,
  – okres rozliczeniowy biling,
  – grupa taryfowa biling,
  – moc umowna biling,
  – mnożna biling,
  – nazwa biling.
 • Fizyczny kanał pomiarowy.
 • Użytkownik:
  – authentication type,
  – is disabled.
 • Grupa Użytkowników:
  – authentication type,
  – is disabled.
 • Gniazdo odczytowe:
  – typ komunikacji,
  – typ odczytu.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 46. Widok okna dostępnych atrybutów

Użytkownik może dodać własny atrybut dla danego obiektu poprzez kliknięcie ikony . Następnie w oknie pojawi się Nowy typ atrybutu, który można edytować. Opcję edycji atrybutu otwiera się poprzez kliknięcie na atrybut prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji Właściwości lub wybranie klawisza F4. W celu edycji właściwości nowo dodanego atrybutu należy kliknąć ikonę Edytuj. Po zakończeniu edycji należy kliknąć przycisk Zapisz, aby dokonane zmiany nie zostały utracone. Wyłączenie okna edycji właściwości następuje po wybraniu ikony , która oznacza zakończenie edycji właściwości bez zapisania wprowadzonych zmian.

Do właściwości atrybutu zalicza się:

 • Informacje – informacje dotyczące samego atrybutu (przynależność do danej grupy bądź podgrupy) oraz edycję jego nazwy.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, wyświetlacz, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 47. Widok okna właściwości atrybutu

Program umożliwia hierarchiczne dodawanie atrybutów do wszystkich elementów w grupie.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.5.2.Jednostki

W oknie tym zamieszczone są domyślnie zdefiniowane jednostki pomiarowe, które są wykorzystywane w programie. Aby dodać nową jednostkę pomiarową należy kliknąć przycisk Dodaj, a następnie określić jej symbol, nazwę, wykładnik oraz mnożnik. Po uzupełnieniu danych należy wybrać przycisk Zastosuj, żeby zatwierdzić bądź Anuluj, żeby anulować dodawanie jednostki.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, wyświetlacz, numer Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 48. Okno definiowania nowej jednostki pomiarowej

Domyślnie zdefiniowanych jednostek nie można usunąć, natomiast jednostki pomiarowe dodane przez Użytkowników można usunąć poprzez zaznaczenie wybranej jednostki, a następnie kliknięcie przycisku Usuń.

Jednostki utworzone przez Użytkownika otwiera się poprzez kliknięcie przycisku Pokaż tylko jednostki użytkownika.

Obraz zawierający tekst, elektronika, zrzut ekranu, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 49. Widok przykładowych domyślnie zdefiniowanych jednostek

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.6.Aktualizacja

W sekcji Aktualizacja znajdują się informacje o przeprowadzonych aktualizacjach Programu. Dostępna jedynie dla wbudowanego Użytkownika Administrator.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.6.1.Wyszukaj aktualizacje

Okno pozwala na sprawdzenie dostępnych aktualizacji Programu Energia4.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.6.2.Lista aktualizacji

Okno pozwala na przeglądanie listy przeprowadzonych aktualizacji Programu.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 50. Okno listy przeprowadzonych aktualizacji

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.7.LOG

Wybierając ikonę     LOG otwiera się folder z plikami, w których znajdują się logi programu oraz plik tekstowy z najnowszymi informacjami o działaniu Programu Energia4. Pliki są generowane automatycznie i stanowią źródło informacji na potrzeby diagnostyki.

Użytkownik może określić liczbę dni, po przekroczeniu której nastąpi usunięcie logów z tego przedziału czasowego. Aby tego dokonać należy kliknąć ikonę konfiguracji , która znajduje się w prawym dolnym rogu sekcji Log. Po wybraniu okresu, za jaki Logi mają być przechowywane, i zatwierdzeniu przyciskiem OK, automatycznie zostanie utworzony harmonogram usuwania logów.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 51. Okno konfiguracji ustawień usuwania logów harmonogramów

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.7.1.Pokaż aktywność użytkowników

Przycisk Pokaż aktywność użytkowników otwiera kartę, która przedstawia działania poszczególnych Użytkowników w wybranym okresie czasu. W celu pogrupowania wyników należy przeciągnąć odpowiedni nagłówek kolumny na wyznaczone do tego pole.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 52. Okno przedstawiające Aktywność użytkowników

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.Harmonogramy

W sekcji Harmonogramy Użytkownik może zaplanować uruchamianie czynności. Wszystkie czynności zostały szczegółowo opisane w rozdziale 5.8.1.3 Czynności.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.Lista harmonogramów

W oknie Lista harmonogramów (dostępnym po kliknięciu ikony   ) wyświetlają się aktualnie zdefiniowane harmonogramy. W pasku narzędzi dostępne są następujące opcje:

 • Start – uruchamianie harmonogramu:

Rysunek 53. Opcje uruchamiania harmonogramu

ikona odpowiada za uruchomienie danego harmonogramu na lokalnym lub wybranym komputerze, na którym program jest uruchomiony,
– ikona odpowiada za uruchomienie danego harmonogramu w serwisie. Podczas używania tej opcji Program nie musi być uruchomiony,

 • Stop – zatrzymywanie działającego harmonogramu:

Obraz zawierający zrzut ekranu, Prostokąt, design Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 54. Opcje zatrzymywania harmonogramu

– ikona Stop odpowiada za zatrzymanie działania danego harmonogramu po wykonaniu aktualnie rozpoczętej czynności.
– ikona Kill odpowiada za natychmiastowe zakończenie działania harmonogramu,

 •  Dodaj – dodawanie nowego harmonogramu,
 •  Edytuj – edycja harmonogramu,
 •  Kopiuj – kopiowanie wybranego harmonogramu,
 •  Wklej – wklejanie skopiowanego harmonogramu,
 •   Usuń – usuwanie harmonogramu,
 • Grupowanie – grupowanie harmonogramów:
  – Wyłączone,
  – Uruchom,
  – Wykonany, kiedy,
  – Wykonany, wynik,
  – Tag,
  – Dowolnie.
  Przeciągając daną kolumnę na pole , Użytkownik może pogrupować harmonogramy.
 •   Odśwież – odświeżanie listy zdefiniowanych harmonogramów,
 •    Zadania – wyświetlanie listy uruchomionych harmonogramów. Domyślnie okno to pojawia się na dole ekranu,

 Konfiguracja – dostęp do ustawień plików LOG harmonogramów.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.1.Dodawanie harmonogramu

W celu dodania nowego harmonogramu, należy kliknąć ikonę   Dodaj. Po chwili na ekranie pojawi się okno konfiguracji harmonogramu. W zakładce Harmonogram należy podać następujące dane:

 • Nazwa – nazwa tworzonego harmonogramu,
 • Opis – dodatkowy opis harmonogramu (opcjonalny),
 • Run Action – opcja umożliwia ustawienie zachowania harmonogramu w przypadku wystąpienia wyzwalacza, gdy harmonogram jest już uruchomiony,
  Pomiń – po wystąpieniu wyzwalacza harmonogram nie jest uruchamiany,
  Nowy – po wystąpieniu wyzwalacza harmonogram jest uruchamiany,
 • Uruchom – opcja wyboru uruchomienia harmonogramu:
  na komputerze oznacza, że dany harmonogram uruchomi się na komputerze, na którym pracuje Program. Opcjonalnie można wpisać w polu obok Nazwę komputera na którym ma się uruchomić. W przypadku braku nazwy komputera harmonogram uruchomi się lokalnie.

– na Użytkowniku oznacza, że dany harmonogram uruchomi się tylko w przypadku, kiedy konkretny Użytkownik jest zalogowany do Programu w chwili uruchomienia wyzwalacza. Nazwę Użytkownika należy wpisać w polu obok.
– w serwisie oznacza, że dany harmonogram uruchomi się w serwisie (E4.Harmonograms). Program nie musi być włączony w momencie wystąpienia wyzwalacza.

 • Wyłączony – opcja umożliwia wyłączenie harmonogramu (harmonogram na liście harmonogramów jest wyszarzony).
 • Tag – opcja służy do grupowania harmonogramów.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 55. Okno kreatora nowego harmonogramu

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.2.Wyzwalacze

W zakładce Wyzwalacze określa się typy wyzwalaczy uruchamiających dany harmonogram automatycznie. W pasku narzędzi znajdują się następujące opcje:

 •  Dodaj – dodawanie wyzwalacza,
 • Kopiuj – kopiowanie wybranego wyzwalacza,
 • Wklej – wklejanie skopiowanego wyzwalacza,
 •   Edytuj – edycja wyzwalacza,
 •   Usuń – usuwanie wyzwalacza.

W celu dodania nowego wyzwalacza należy wybrać ikonę  Dodaj. Po kliknięciu ikony pojawi się okno, w którym Użytkownik musi wybrać rodzaj wyzwalacza. Do wyboru są następujące typy wyzwalaczy:

 • Uruchomienie Programu,
 • Data i czas,
 • Monitorowanie katalogu,

Monitor POP3.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.2.1.Uruchomienie Programu

Wyzwalacz Uruchomienie Programu aktywuje konkretny harmonogram w momencie włączenia Programu Energia4.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 56. Okno wyboru wyzwalacza uruchamiającego konkretny harmonogram podczas uruchamiania Programu

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.2.2.Data i czas

Wyzwalacz działający w oparciu o datę i godzinę, który może funkcjonować w kilku wariantach:

 • Jeden raz – jednorazowe uruchomienie harmonogramu,
 • Co określony czas – systematyczne uruchamianie harmonogramu,
 • Codziennie – regularne uruchamianie harmonogramu, codziennie o określonej godzinie,
 • Co tydzień – uruchomienie harmonogramu raz w tygodniu, w określony dzień o określonej godzinie,
 • Co miesiąc – uruchomienie harmonogramu raz w miesiącu, w określony dzień, o określonej godzinie,
 • Matrycowo – uruchomienie harmonogramu w wybrane dni i godziny zaznaczone na matrycy w zakładce Konfiguruj, z rozdzielczością co 15 minut.

W każdym z wyżej wymienionych przypadków Użytkownik może określić zakres dat obowiązywania danego wyzwalacza.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 57. Okno wyboru wyzwalacza uruchamiającego harmonogram w oparciu o konkretną datę i godzinę

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.2.3.Monitorowanie katalogu

Wyzwalacz Monitorowanie katalogu uruchamia harmonogram w przypadku pojawienia się nowego pliku w wybranym katalogu. W opcjach konfiguracji można zaznaczyć lub odznaczyć opcję Uwzględniaj podfoldery. Dodatkowo opcja Filtr pozwala na określenie nazwy i/lub rozszerzenia plików powodujących uruchomienie wyzwalacza. Użytkownik może precyzyjnie określić co jaki czas folder ma być sprawdzany.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 58. Okno wyboru wyzwalacza Monitorowanie katalogu

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.2.4.Monitor POP3

Wyzwalacz Monitor POP3 powoduje, że harmonogram uruchamiany jest w przypadku otrzymania wiadomości email na skonfigurowanej poczcie elektronicznej. Dodatkowo Użytkownik może ustawić interwał, w jakim Program ma sprawdzać zdefiniowany adres email.

Opcja SSL służy do włączenia szyfrowania transmisji z serwerem poczty elektronicznej. Po zaznaczeniu opcji SSL należy kliknąć ikonę w celu pobrania certyfikatu. Opcjonalnie Użytkownik może wybrać opcję Automatycznie akceptuj certyfikat serwera. Dodatkowo Użytkownik może określić ilość prób połączenia z serwerem POP3.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 59. Okno wyboru wyzwalacza Monitor POP3

Po dodaniu wyzwalacza należy wybrać przycisk OK, żeby zatwierdzić bądź Anuluj, żeby anulować ustawienia. Użytkownik ma możliwość dodania wielu wyzwalaczy. Opcja Zaawansowane w zakładce Wyzwalacze określa, czy harmonogram zostanie uruchomiony po wystąpieniu dowolnego z wyzwalaczy – opcja Jeden, czy po wystąpieniu wszystkich wyzwalaczy jednocześnie – opcja Wszystkie.

Po dodaniu wyzwalaczy istnieje możliwość ich edycji po kliknięciu na ikonę   Edytuj.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.2.5.Bezczynność użytkownika

Wyzwalacz Bezczynność użytkownika powoduje, że czynność Wyłącz program zamknie program po czasie bezczynności.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, wyświetlacz Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 60. Okno wyboru wyzwalacza Bezczynność użytkownika

Po określeniu czasu bezczynności należy kliknąć przycisk OK żeby zatwierdzić bądź Anuluj, żeby anulować ustawienia.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.3.Czynności

W zakładce Czynności Użytkownik ma możliwość wyboru czynności, które wykona harmonogram. Możliwość skorzystania z danej czynności zależy od posiadanej licencji. Na pasku narzędzi znajdują się następujące opcje:

 •  Dodaj – dodawanie czynności,
 •   Edytuj – edycja czynności,
 •   Usuń – usuwanie czynności,
 • Kopiuj – kopiowanie wybranej czynności,
 • Wklej – wklejanie skopiowanej czynności,
 • Góra – przesunięcie aktualnie zaznaczonej czynności w górę,
 • Dół – przesunięcie aktualnie zaznaczonej czynności w dół,
 •  Włącz/Wyłącz – włączanie/wyłączanie wybranej czynności w harmonogramie.

Do wyboru dostępne są czynności:

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Ikona komputerowa Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 61. Okno dostępnych czynności, które wykonywane są poprzez harmonogram

W przypadku wystąpienia pola do wpisania nazwy generowanego pliku (jak w czynności Eksport i Raport) można użyć szablonów, dzięki czemu raporty nie będą się nadpisywać, posiadając identyczne nazwy.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 62. Okno przedstawiające dostępne gotowe szablony zapisu plików.

Szablony zapisują pliki na następujących warunkach:

 • <SEQ> – numer kolejny zaczynając od 0000000001 – będzie się zwiększał o 1, jeśli reszta nazwy pliku pozostanie bez zmian,
 • <SEQ=0000000000> – numer kolejny począwszy od wybranego – będzie się zwiększał o 1, jeśli reszta nazwy pliku pozostanie bez zmian,
 • <DATETIME> – stempel czasu w domyślnym formacie “yyyyMMdd_HH,mm,ss,fff” (data i godzina utworzenia pliku),
 • <DATETIME=yyyyMMdd_HH,mm,ss,fff> – stempel czasu w wybranym formacie (data i godzina utworzenia pliku),
 • <PeriodStart> – początek okresu za który wykonywany jest raport lub eksport w domyślnym formacie “yyyyMMddHH_,mm,ss,fff”,
 • <PeriodStart=yyyyMMdd_HH,mm,ss,fff> – początek okresu za który wykonywany jest raport lub eksport w wybranym formacie,
 • <PeriodEnd> – koniec okresu za który wykonywany jest raport lub eksport w domyślnym formacie “yyyyMMddHH_,mm,ss,fff”,
 • <PeriodEnd=yyyyMMdd_HH,mm,ss,fff> – koniec okresu za który wykonywany jest raport lub eksport w wybranym formacie.

Domyślny format daty to: “yyyyMMdd_HH,mm,ss,fff” gdzie “yyyy” – pełny rok , “MM” – numer miesiąca, “dd” – numer dnia, “HH” – liczba godziny, “mm” – liczba minut, “ss” – liczba sekund, “fff” – liczba milisekund, np.: (20190906_12,14,41,161).

Dla lepszego zrozumienia poniżej zaprezentowano kilka przykładów użycia szablonów:

 • <PeriodStart> – <PeriodEnd> – Raport Mocy.pdf” = “20190905_00,00,00,000 – 20190906_00,00,00,000 – Raport Mocy.pdf” dla raportu wykonanego za cały dzień 2019-09-05,
 • <PeriodStart=yyyyMMdd> – <PeriodEnd=yyyyMMdd> – Raport Mocy.pdf” = “20190905 – 20190906 – Raport Mocy.pdf” dla raportu wykonanego za cały dzień 2019-09-05,
 • Energia czynna za dzień <PeriodStart=dd-MM-yyyy>. Raport wykonany w dniu <DATETIME=dd-MM-yyyy>.pdf” = “Energia czynna za dzień 05-09-2019. Raport wykonany w dniu 06-09-2019.pdf” dla raportu wykonanego za dzień 2019-09-05 w dniu 2019-09-06,
 • Raport nr <SEQ> z dnia <DATETIME=yyyy-MM-dd>.pdf” = “Raport nr 0000000001 z dnia 2019-09-06.pdf” dla pierwszego tego raportu w tym dniu oraz “Raport nr 0000000002 z dnia 2019-09-06.pdf” dla kolejnych

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 63. Widok przykładowych raportów zapisanych przy użyciu gotowych szablonów

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.3.1.Akwizycja

Akwizycja uruchamia odczyt wybranych gniazd odczytowych z Modułu Akwizycji (Rozdział 8.1).

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 64. Okno konfiguracji czynności Akwizycja

W sekcji Konfiguracja należy kliknąć przycisk Gniazda odczytowe. Po wciśnięciu pojawi się okno z rozwijalną listą utworzonych gniazd odczytowych. Z listy Użytkownik może wybrać całe gniazda odczytowe, wybrane liczniki/Punkty lub poszczególne polecenia z gniazd odczytowych.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, wyświetlacz, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 65. Widok rozwijalnej listy utworzonych gniazd odczytowych

W sekcji Opcje Użytkownik może dokonać wyboru:

 • Globalna konfiguracja gniazd odczytowych (znaczone pole Używaj konfiguracji globalnej). Szczegółowa globalna konfiguracja gniazd odczytowych jest opisana w rozdziale 8.1 Moduł Akwizycja,
 • Konfiguracja zdefiniowana dla danego gniazda odczytowego (zaznaczone pole Używaj konfiguracji zdefiniowanej w poszczególnych gniazdach odczytowych). Szczegółowa indywidualna konfiguracja gniazda odczytowego jest opisana w rozdziale 8.1 Moduł Akwizycja.

Przycisk Konfiguracja indywidualna, która obowiązuje dla czynności.

W sekcji Logowanie znajdują się opcje:

 • Checkbox Loguj komunikaty Debug zapisuje komunikaty Debug w pliku Log.

Checkbox Zapisz dane w logu zapisuje dane pomiarowe w pliku Log.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.3.2.CMD

Czynność CMD uruchamia wiersz poleceń. W sekcji Konfiguracja należy wpisać polecenia, jakie mają zostać wykonane oraz czy okno wiersza ma zostać wyświetlone.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, numer Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 66. Okno konfiguracji czynności CMD

Checkbox Zakończ jeśli wystąpił błąd zamyka wiersz poleceń w przypadku wystąpienia błędu.

Checkbox Pokaż okno otwiera okno wiersza poleceń.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.3.3.Eksport

Czynność Eksport pozwala Użytkownikowi na eksport danych. W sekcji Konfiguracja Użytkownik wybiera:

 • – Obiekt z listy punktów pomiarowych lub zestawów obliczeniowych.
 • – Eksport (ustawienia Eksportu dostępne po kliknięciu przycisku Konfiguracja eksportu).

Opcje dodatkowe:

 • Otwórz po wykonaniu,
 • Zapisz,
  Katalog,
  Plik (ustawienia pliku dostępne po kliknięciu przycisku Konfiguruj) nazwa wraz z rozszerzeniem. Szablony w nazwach plików zostały opisane w rozdziale 5.8.1.3 Czynności

Czynność Eksporty została szczegółowo opisana w rozdziale 7.3.2 Eksport.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 67. Okno konfiguracji czynności Eksport

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.3.4.eMail

Czynność eMail wysyła email bądź pobiera załączniki z wiadomości. W sekcji Połączenie należy skonfigurować:

 • Serwer poczty email – Host,
 • Dane logowania:

– Login i Hasło,

– Wyłącz uwierzytelnianie (opcjonalnie w zależności od konfiguracji serwera poczty),

 • SSL służy do włączenia szyfrowania transmisji z serwerem poczty elektronicznej. Po zaznaczeniu opcji SSL należy kliknąć ikonę w celu pobrania certyfikatu,

– Automatycznie akceptuj certyfikat serwera.

 • Ilość Prób połączenia z serwerem,
 • Kierunek Pobieraj:
  Usuwaj po pobraniu

– W sekcji POP3 Użytkownik musi zdefiniować ścieżkę do folderu, do którego Program zapisuje załączniki z pobranej wiadomości.

Wyczyść cache usuwa listę wiadomości, które zostały już pobrane.

 • Kierunek Wysyłaj:
  Kompresuj załączniki
  – W sekcji Po wysłaniu do wyboru są następujące opcje działania na plikach: nic z nim nie rób, skasuj, przenieś.
  – W sekcji SMTP należy wprowadzić adres email nadawcy, ścieżkę do folderu z plikami, które Program ma wysłać jako załączniki, temat wiadomości oraz jej treść. Następnie należy wprowadzić adresy email odbiorców.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 68. Okno konfiguracji czynności eMail

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.3.5.Eksport, Online Service Eksport

Czynność Eksport, Online Service Eksport umożliwia eksportowanie danych z usługi Online do zewnętrznej bazy danych MSSQL. W sekcji konfiguracja należy kliknąć ikonę  Wybierz w celu skonfigurowania nowego połączenia z bazą danych. W oknie podaje się następujące informacje:

 • Nazwa – nazwa bazy danych, pod którą będzie identyfikowana w Programie
 • Opis – dodatkowe informacje (opcjonalnie)
 • Domyślne – pozwala zdefiniować nowo podłączona bazę danych, jako domyślną

– W sekcji MS SQL należy wybrać dostępny z listy serwer lub wpisać ręcznie dane serwera MS SQL, na którym znajduje się baza danych. Następnie podaje się nazwę i hasło Użytkownika, przy czym musi on mieć nadane prawa dostępu do wybranej bazy danych. Na koniec z listy baz danych należy wybrać tę, z którą Użytkownik chce nawiązać połączenie.

Po wpisaniu wszystkich parametrów połączenia, można wykonać test poprawności wybierając Test Połączenia.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, wyświetlacz, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 69. Okno konfiguracji połączenia z bazą docelową dla eksportowanych danych

Po skonfigurowaniu bazy danych należy kliknąć ikonę Skrypt do tworzenia tabeli w celu utworzenia odpowiedniej struktury bazy danych.

Checkbox Debug jest wykorzystywany przez serwisantów P.I. Numeron Sp. z o.o.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 70. Okno konfiguracji czynności Eksport oraz Online Service Eksport

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.3.6.FTP, FTPs i sFTP

Czynność FTP/FTPs/sFTP umożliwia wysyłanie bądź pobieranie danych z serwera FTP/FTPs/sFTP. W sekcji Połączenie należy skonfigurować:

 • Typ serwera FTP:
  – FTP/FTPs
  – sFTP
 • Host,
 • Dane logowania:

– Login i Hasło do serwera,

 • Szyfrowane połączenie służy do włączenia szyfrowania transmisji z serwerem. Po zaznaczeniu tej opcji należy kliknąć ikonę w celu pobrania certyfikatu.

– Automatycznie akceptuj certyfikat serwera

 • Ilość Prób połączenia z serwerem,
 • Timeout,
 • Tryb (wybór niedostępny w przypadku serwera sFTP)
  – Pasywny
  – Aktywny
 • Kierunek Pobieraj/Wysyłaj:

W sekcji Dane Użytkownik musi zdefiniować:

 • Zdalny katalog – ścieżka do zdalnego katalogu, z którego Program pobiera, bądź do którego wysyła pliki w zależności od wybranego kierunku.
 • Rozszerzenie plików,
 • Lokalny katalog – ścieżka do lokalnego katalogu, z którego Program pobiera, bądź do którego zapisuje pliki w zależności od wybranego kierunku,
 • Tylko nowe,
 • Zachowuj strukturę katalogów,
 • Uwzględniaj podkatalogi,
 • Usuwaj pliki (dostępne dla kierunku Pobieraj),
 • Wyczyść cache usuwa listę plików, które zostały już pobrane lub wysłane,

W sekcji Po wysłaniu do wyboru są następujące opcje działania na pliku: nic z nim nie rób, skasuj, przenieś.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 71. Okno konfiguracji czynność FTP/FTPs/sFTP

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.3.7.Harmonogram Uruchom

Czynność Harmonogram Uruchom pozwala Użytkownikowi na zaplanowanie czynności, która uruchomi wybrany harmonogram.

W sekcji Konfiguracja należy kliknąć ikonę Wybierz, a następnie wybrać harmonogram do uruchomienia.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 72. Okno konfiguracji czynności Harmonogram Uruchom

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.3.8.Harmonogram Zatrzymaj

Czynność Harmonogram Zatrzymaj pozwala Użytkownikowi na zaplanowanie czynności, która zatrzyma wybrany harmonogram.

W sekcji Konfiguracja należy kliknąć ikonę Wybierz, a następnie wybrać harmonogram do zatrzymania.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 73. Okno konfiguracji czynności Harmonogram Zatrzymaj

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.3.9.Import

Czynność Import pozwala Użytkownikowi na import.

Funkcja Import została opisana w rozdziale 7.3.1 Import.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 74. Okno konfiguracji czynności Import

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.3.10.Import, Historian Import

Czynność Import, Historian Import pobiera dane z Systemu Aveva Historian. W sekcji Konfiguracja Użytkownik musi skonfigurować:

 • Połączenie z bazą źródłową (Historian),
 • Połączenie z bazą docelową – pod ikoną dostępny jest skrypt służący do tworzenia tabeli w docelowej bazie danych w odpowiednim formacie.

Po wpisaniu wszystkich parametrów połączeń, można wykonać test poprawności wybierając Test.

– W sekcji MS SQL należy wybrać dostępny z listy serwer lub wpisać ręcznie dane serwera MS SQL, na którym znajduje się baza danych. Następnie podaje się nazwę i hasło Użytkownika, przy czym musi on mieć nadane prawa dostępu do wybranej bazy danych. Na koniec z listy baz danych należy wybrać tę, z którą Użytkownik chce nawiązać połączenie.

Po wpisaniu wszystkich parametrów połączenia, można wykonać test poprawności wybierając Test Połączenia.

 • Importowane Tagi z bazy źródłowej (Historian).

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 75. Okno konfiguracji importu Tagów z bazy źródłowej Historian

 • Zakres dat:
  – Okres, miesiąc, ½ miesiąca, dekada, typowe okresy,
  – Do aktualnego czasu,
  – Tylko pierwszy dzień miesiąca,
  – Tylko ostatni dzień miesiąca,
 • Opcje:
  – Eksportuj dane ciągle.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 76. Okno konfiguracji czynności Import, Historian Import

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.3.11.Magazyn energii

Czynność Magazyn energii automatycznie oblicza stan magazynu energii zdefiniowanego w programie.

W sekcji Konfiguracja Użytkownik musi skonfigurować:

 • Pytaj o datę – opcja działa tylko przy uruchomionym programie,
 • Dzień cyklu,
 • Cykl,
 • Obliczenia wykonuj dla magazynów:
  Wszystkich,
  Wybranych.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, numer Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 77. Okno konfiguracji czynności Magazyny energii

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.3.12.OnLine

Czynność OnLine pozwala Użytkownikowi na uruchomienie utworzonego wcześniej okna OnLine.

W celu uruchomienia należy w zakładce Konfiguracja wybrać ikonę , a następnie zaznaczyć odpowiednie okno OnLine.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 78. Okno konfiguracji czynności OnLine

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.3.13.Online Eksport

Czynność Online Eksport pozwala Użytkownikowi na eksport danych do docelowej bazy danych. W sekcji Konfiguracja Użytkownik musi skonfigurować:

 • Połączenie z docelową bazą danych

– W sekcji MS SQL należy wybrać dostępny z listy serwer lub wpisać ręcznie dane serwera MS SQL, na którym znajduje się baza danych. Następnie podaje się nazwę i hasło Użytkownika, przy czym musi on mieć nadane prawa dostępu do wybranej bazy danych. Na koniec z listy baz danych należy wybrać tę, z którą Użytkownik chce nawiązać połączenie.

Po wpisaniu wszystkich parametrów połączenia, można wykonać test poprawności wybierając Test Połączenia.

Pod ikoną dostępny jest skrypt służący do tworzenia tabeli w docelowej bazie danych w odpowiednim formacie.

 • Kody OBIS do eksportu,
 • Domyślne kody OBIS,
 • Liczniki do eksportu. W celu dodania urządzeń należy kliknąć ikonę Dodaj, a następnie z rozwijalnej listy wybrać punkty oraz zatwierdzić poprzez kliknięcie przycisku OK, natomiast ikona Usuń usuwa z listy dodane uprzednio urządzenia.
 • Opcje:
  Eksportuj dane – określa częstotliwość eksportu danych.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 79. Okno konfiguracji czynności Online Eksport

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.3.14.Opóźnienie

Czynność Opóźnienie pozwala na zaplanowanie sekwencji czasowej uruchomienia kolejnych czynności w harmonogramie.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 80. Okno konfiguracji czynności Opóźnienie

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.3.15.OSD, Wyślij dane pomiarowe

Czynność OSD, Wyślij dane pomiarowe związana jest z modułem Obsługa URD. Umożliwia wysłanie danych pomiarowych w formacie PTPiREE.

W oknie głównym czynności Użytkownik ma dostęp do czterech podstawowych zakładek

 • Ogólne,
 • Sprzedawca,
 • OP,
 • Status.

W zakładce Ogólne Użytkownik konfiguruje:

 • Zakres:
  – Okres,
  – Miesiąc,
  – ½ miesiąca,
  – Dekada,
  – Typowe okresy,
 • Wystaw dane do przodu
  – Ilość dni do przodu,
 • Eksport do:
  – Sprzedawcy,

– OP (Operatora pomiarów).

 • Opcje
  – Zapisz dane w katalogu,
  – Nie wysyłaj danych.
 • Debug
  – Zapisz wygenerowane zestawy obliczeniowe.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, numer Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 81. Okno konfiguracji czynności OSD, Wyślij dane pomiarowe – Ogólne

W zakładce Sprzedawca Użytkownik konfiguruje:

 • Sprzedawca:

– Eksportuj sprzedawców,

– Eksportuj tylko wybranych sprzedawców,

– Eksportuj do Sprzedawców tylko wybranych OP.

Listę sprzedawców należy zdefiniować module 8.12 Moduł Obsługa URD.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, numer Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 82. Okno konfiguracji czynności OSD, Wyślij dane pomiarowe – Sprzedawca

W zakładce OP Użytkownik konfiguruje:

 • Sprzedawca:

– Eksportuj do operatorów pomiaru (OP),

– Eksportuj tylko wybranym OP,

– Eksportuj do OP tylko wybranych Sprzedawców.

Listę Operatorów Pomiaru należy zdefiniować w rozdziale 8.12 Moduł Obsługa URD.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, numer Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 83. Okno konfiguracji czynności OSD, Wyślij dane pomiarowe – Operator Pomiaru

Zakładka Status pozwala na nadpisanie wskaźnika jakości danych.

Status – wskaźnik jakości danych zgodnie z PTPiREE:

 • ,,+” – dane poprawne,
 • ,,–„ – dane niepoprawne lub brak danych,
 • ,,*” – dane niepełne.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 84. Okno konfiguracji czynności OSD, Wyślij dane pomiarowe – Status

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.3.16.Profile Eksport, Punkty Pomiarowe (PP)

W sekcji Konfiguracja należy kliknąć ikonę Wybierz w celu skonfigurowania nowego połączenia z bazą danych.

 • Połączenie z docelową bazą danych
  W sekcji MS SQL należy wybrać dostępny z listy serwer lub wpisać ręcznie dane serwera MS SQL, na którym znajduje się baza danych. Następnie podaje się nazwę i hasło Użytkownika, przy czym musi on mieć nadane prawa dostępu do wybranej bazy danych. Na koniec z listy baz danych należy wybrać tę, z którą Użytkownik chce nawiązać połączenie.

Po wpisaniu wszystkich parametrów połączenia, można wykonać test poprawności wybierając Test Połączenia.

Pod ikoną dostępny jest skrypt służący do tworzenia tabeli w docelowej bazie danych w odpowiednim formacie.

Po wpisaniu wszystkich parametrów, można wykonać test poprawności wybierając Test.

 • Punkty pomiarowe do eksportu
  W celu dodania Punktów pomiarowych do eksportu należy kliknąć ikonę Dodaj, a następnie z listy dostępnych Punktów pomiarowych wybrać docelowy punkt bądź punkty oraz kliknąć przycisk OK. Usunięcie wybranego Punktu pomiarowego z listy eksportowanych następuje po kliknięciu ikony   Usuń po zaznaczeniu Punktu.
 • Zakres:
  – Okres, miesiąc, ½ miesiąca, dekada, typowe okresy
 • Do aktualnej godziny
 • Eksportuj jedynie w przypadku, gdy są dane
 • Czas uśredniania:
  – 1 min, 15 min, 60 min.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, numer Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 85. Okno konfiguracji czynności Profile Eksport, Punkty Pomiarowe (PP)

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.3.17.Profile Eksport, Zestawy Obliczeniowe (ZO)

W sekcji Konfiguracja należy kliknąć ikonę Wybierz w celu skonfigurowania nowego połączenia z bazą danych.

 • Połączenie z docelową bazą danych
  W sekcji MS SQL należy wybrać dostępny z listy serwer lub wpisać ręcznie dane serwera MS SQL, na którym znajduje się baza danych. Następnie podaje się nazwę i hasło Użytkownika, przy czym musi on mieć nadane prawa dostępu do wybranej bazy danych. Na koniec z listy baz danych należy wybrać tę, z którą Użytkownik chce nawiązać połączenie.

Po wpisaniu wszystkich parametrów połączenia, można wykonać test poprawności wybierając Test Połączenia.

Pod ikoną dostępny jest skrypt służący do tworzenia tabeli w docelowej bazie danych w odpowiednim formacie.

Po wpisaniu wszystkich parametrów, można wykonać test poprawności wybierając Test.

 • Zestawy obliczeniowe do eksportu
  W celu dodania Zestawu bądź Zestawów obliczeniowych do eksportu należy kliknąć ikonę Dodaj, a następnie z listy dostępnych zestawów obliczeniowych wybrać docelowy zestaw oraz kliknąć przycisk OK. Usunięcie wybranego zestawu następuje po kliknięciu ikony   Usuń po zaznaczeniu zestawu.
 • Zakres dat:
  – Okres, miesiąc, ½ miesiąca, dekada, typowe okresy
 • Do aktualnej godziny
 • Eksportuj jedynie w przypadku, gdy są dane

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, numer Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 86. Okno konfiguracji czynności Profile Eksport, Zestawy Obliczeniowe (ZO)

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.3.18.PWI, PEE eksport do bazy

Czynność PWI, PPE eksport do bazy związana jest z portalem zmiany sprzedawcy. Umożliwia eksportowanie danych o punktach poboru energii PPE do zewnętrznej bazy danych MS SQL. W sekcji Konfiguracja Użytkownik musi skonfigurować:

 • Połączenie z docelową bazą danych
  W sekcji MS SQL  należy wybrać dostępny z listy serwer lub wpisać ręcznie dane serwera MS SQL, na którym znajduje się baza danych. Następnie podaje się nazwę i hasło Użytkownika, przy czym musi on mieć nadane prawa dostępu do wybranej bazy danych. Na koniec z listy baz danych należy wybrać tę, z którą Użytkownik chce nawiązać połączenie.

Po wpisaniu wszystkich parametrów połączenia, można wykonać test poprawności wybierając Test Połączenia.

Pod ikoną dostępny jest skrypt służący do tworzenia tabeli w docelowej bazie danych w odpowiednim formacie.

Po wpisaniu wszystkich parametrów, można wykonać test poprawności wybierając Test.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 87. Okno konfiguracji czynności PWI, PPE eksport do bazy

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.3.19.PWI, Synchronizacja z OSD

Czynność PWI, Synchronizacja z OSD związana jest z portalem zmiany sprzedawcy. Umożliwia synchronizowanie danych z Modułu Obsługa URD do portalu zmiany sprzedawcy.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 88. Okno konfiguracji czynności PWI, Synchronizacja z OSD

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.3.20.PWI, Ustaw daty rzeczywiste ‘Zgłoszeń’ z OSD

Czynność PWI, Ustaw daty rzeczywiste ‘Zgłoszeń z OSD związana jest z portalem zmiany sprzedawcy. Umożliwia ustawienie daty rzeczywistych zgłoszeń z modułu OSD do portalu zmiany sprzedawcy.

Obraz zawierający zrzut ekranu, tekst, oprogramowanie, wyświetlacz Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 89. Okno konfiguracji czynności PWI, Ustaw daty rzeczywiste ‘Zgłoszeń’ z OSD

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.3.21.Raport

W sekcji Konfiguracja Użytkownik wybiera:

 • Obiekt z listy punktów pomiarowych lub zestawów obliczeniowych,
 • Raport (ustawienia Raportu dostępne po kliknięciu przycisku Konfiguruj raport).

Opcje dodatkowe:

 • Otwórz po wykonaniu,
 • Zapisz,
  Katalog,
  Plik (ustawienia pliku dostępne po kliknięciu przycisku Konfiguruj) wraz z rozszerzeniem. Szablony zapisu plików zostały opisane w rozdziale 5.8.1.3 Czynności.

Raporty zostały szczegółowo opisane w rozdziale 7.2.2 Raporty.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 90. Okno konfiguracji czynności Raport

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.3.22.Raport dla każdego PP ze wskazanego obiektu

W sekcji Konfiguracja Użytkownik wybiera:

 • Obiekt z listy punktów pomiarowych lub zestawów obliczeniowych
 • Raport (ustawienia Raportu dostępne po kliknięciu przycisku Konfiguruj raport)

Opcje dodatkowe:

 • Otwórz po wykonaniu,
 • Zapisz,
  Katalog,
  Plik (ustawienia pliku dostępne po kliknięciu przycisku Konfiguruj) wraz z rozszerzeniem. Szablony zapisu plików zostały opisane w rozdziale 5.8.1.3 Czynności.
 • Wykonaj dla wszystkich PP – czynność zostanie wykonana dla wszystkich Punktów pomiarowych należących do obiektu.
 • Wykonaj dla PP posiadających atrybut – czynność zostanie wykonana tylko dla Punktów pomiarowych posiadających atrybut wybrany spośród dostępnych z rozwijalnej listy.

O wartościach – w polu należy wpisać wartość określonego powyżej atrybutu.

 • Wyślij elektronicznie na adres pobrany z atrybutu – czynność zostanie wykonana tylko dla Punktów pomiarowych posiadających atrybut wybrany spośród dostępnych z rozwijalnej listy.

Raporty zostały szczegółowo opisane w rozdziale 7.2.2 Raporty.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.3.23.Uruchom Program

W sekcji Konfiguracja Użytkownik wybiera:

 • Ścieżkę do programu,
 • Parametry.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 91. Okno konfiguracji czynności Uruchom Program

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.3.24.Usuń dane z centrum odczytowego

W sekcji Konfiguracja Użytkownik określa liczbę dni, z których mają zostać zachowane dane.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 92. Okno konfiguracji czynności Usuń dane centrum odczytowego

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.3.25.Usuń dane z tabeli [E4_Eksports_Tags]

W sekcji Konfiguracja Użytkownik określa liczbę dni, z których mają zostać zachowane dane.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 93. Okno konfiguracji czynności Usuń dane z tabeli [E4_Eksports_Tags]

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.3.26.Usuwanie historii online

Czynność Usuwanie historii online umożliwia usuwanie wybranych lub wszystkich zarejestrowanych przez Program danych online.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 94. Okno konfiguracji czynności Usuwanie historii online

Konfiguracji dokonuje się w ustawieniach ogólnych Modułu Online. Szczegółowy opis dotyczący usuwania historii online znajduje się w rozdziale 8.13 Moduł Online.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.3.27.Usuń logi harmonogramu

Czynność Usuń logi harmonogramu pozwala Użytkownikowi na automatyczne kasowanie logów dotyczących pracy harmonogramów. Szczegóły konfiguracji w rozdziale 5.8 Harmonogramy.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 95. Okno konfiguracji czynności Usuń logi harmonogramu

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.3.28.Usuń logi zdarzeń

W sekcji Konfiguracja można określić przedział czasu, z którego logi zdarzeń mają zostać zachowane.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 96. Okno konfiguracji czynności Usuń logi zdarzeń

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.3.29.Usuń pliki logów

Czynność Usuń pliki logów pozwala Użytkownikowi na skasowanie wygenerowanych przez Program plików LOG.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 97. Okno konfiguracji czynności Usuń pliki LOG

Użytkownik może określić liczbę logów, po której przekroczeniu nastąpi ich usunięcie. Szczegóły konfiguracji w rozdziale 5.7 LOG.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.3.30.Usuń statystyki akwizycji

W sekcji Konfiguracja Użytkownik ma możliwość określenia, z jakiego okresu czasu statystyki mają zostać zachowane.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 98. Okno konfiguracji czynności Usuń statystyki akwizycji

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.3.31.Wczytaj dane

W celu skonfigurowania czynności dotyczącej wczytywania danych, należy wybrać opcję Konfiguruj.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 99. Okno konfiguracji czynności Wczytaj dane

W zakładce Pliki danych Użytkownik konfiguruje:

 • Katalog z danymi

– W celu dodania nowej ścieżki do folderu należy wybrać ikonę  ,

 • Pliki prawidłowe (nic z nim nie rób, skasuj, przenieś),
 • Pliki nieprawidłowe (nic z nim nie rób, skasuj, przenieś),
 • Pliki nierozpoznane (nic z nim nie rób, skasuj, przenieś),
 • Foldery.

W przypadku wybrania opcji Przenieś należy skonfigurować:

 • Przenieś do
 • Twórz podkatalogi według (opcja tylko dostępna dla prawidłowo przetworzonych plików):

– Numeru urządzenia,

– Daty,

– Numeru urządzenia i daty,

– Daty i numeru urządzenia.

W zakładce Opcje dodatkowe Użytkownik konfiguruje:

 • Zapisuj dane

– Rejestrowe (tylko automatyczne zamknięcia stanów liczydeł, nie zapisuj zerowych stanów liczydeł)

– Profilowe

– Online w tabeli Online

– Online w tabeli Rejestry

 • Opcje

– Automatycznie twórz urządzenia pomiarowe – program automatycznie dodaje do Listy urządzeń nowe urządzenie na podstawie pliku z danymi.

– Nadpisuj dane.

– Monitoruj proces wczytywania danych – opcja powoduje dopisywanie do plików z logami Programu informacji o procesie odczytu danych.

 • Zaawansowane

– Zapisz dane w formacie pośrednim – dane z plików po przetworzeniu są zapisywane w formacie *.e4data. Pliki te używane są przez serwis producenta Programu.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 100. Okno przedstawiające formularz dotyczący wprowadzenia nowych danych do Programu

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.3.32.Wykres

W sekcji Konfiguracja Użytkownik musi skonfigurować:

 • Wykres:
  – Dane profilowe,
  – Bilans zestawu obliczeniowego,
  – Wykres poboru i oddawania oraz tg fi dla zestawu obliczeniowego,

– Wykres 3D (w zależności od posiadanej licencji),

 • Dane:

Dodaj, Użytkownik może sprecyzować, czy dane mają pochodzić z punktów pomiarowych lub z zestawów obliczeniowych.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 101. Okno konfiguracji czynności Wykres

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.3.33.Wyłącz program

W sekcji Konfiguracja Użytkownik może sprecyzować, czy Program ma zostać wyłączony również w momencie, kiedy zalogowany jest administrator oraz czy przed każdorazowym wyłączeniem Programu ma pojawić się komunikat potwierdzający zamknięcie.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 102. Okno konfiguracji czynności Wyłącz program

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.3.34.Wysyłka faktur elektronicznych

Konfiguracja adresatów niezbędnych do wysyłki faktur elektronicznych odbywa się w rozdziale 8.22 Moduł Rozliczenia, w sekcjach kontrahentów i umów.

W sekcji Konfiguracja należy skonfigurować:

 • Połączenie:
  – Host,
  – Login i hasło,

– Nadawca (adres email nadawcy),
– Ilość prób połączenia,

– Wyłącz uwierzytelnianie.

 • SSL służy do włączenia szyfrowania transmisji z serwerem poczty elektronicznej. Po zaznaczeniu opcji SSL należy kliknąć ikonę w celu pobrania certyfikatu.
  Automatycznie akceptuj certyfikat serwera.
 • Opcje wiadomości:
  – Temat,
  – UDW,
  – Edytor wiadomości.
 • Dane:
  – Katalog roboczy,
  – Katalog archiwum.
 • Inne:
  – Ignoruj brak podpisu cyfrowego,

– Łączna wysyłka załączników dla każdego adresata.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, numer Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 1. Okno konfiguracji czynności Wysyłka faktur elektronicznych

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.3.35.Zwolnij pamięć

Czynność Zwolnij pamięć usuwa z pamięci podręcznej programu pliki mogące wpływać na wydajność pracy programu.

Obraz zawierający tekst, oprogramowanie, zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie Rysunek 104. Okno konfiguracji czynności Zwolnij pamięć

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.4.Zaawansowane

Zakładka ta pozwala na określenie, który harmonogram na zostać uruchomiony priorytetowo w przypadku znaczącego obciążenia systemu. W sekcji Zaawansowane Użytkownik nadaje Priorytet danemu harmonogramowi:

– Niski,

– Normalny,

– Wysoki.

Dodatkowo w tej sekcji Użytkownik może określić maksymalny czas pracy harmonogramu w formacie:+dni.godziny:minuty:sekundy.milisekundy.

Domyślnie czas pracy ustawiony jest na 3 dni. Natomiast w sekcji Wyłączenie można określić przedział godzin, w których dany harmonogram ma zostać czasowo wyłączony. Jeżeli w zadanym przedziale czasowym harmonogram się uruchomi, to opcja Pracujący harmonogram wykona jedną z czynności:

– Zatrzymaj,

– Zabij,

– Nic z nim nie rób.

W przypadku zaznaczenia checkboxa Uruchom harmonogram jeśli działał, to po zatrzymaniu pracy harmonogram uruchomi się ponownie. Jeśli checkbox nie jest zaznaczony, to harmonogram uruchomi się dopiero po wystąpieniu wyzwalacza.
Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 105. Okno zaawansowanych ustawień harmonogramów

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.1.5.Logi

Zakładka ta zawiera informacje o pracy harmonogramu. W przypadku wystąpienia jakiegoś zjawiska, które uniemożliwiło wykonanie harmonogramu, w zakładce tej serwisanci znajdą przyczynę błędu. W sekcji Zaawansowane Użytkownik może określić maksymalną wielkość dziennika zdarzeń oraz zdecydować, czy w oknie mają znaleźć się informacje o uruchomieniu oraz wykonaniu harmonogramu.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 106. Okno przedstawiające przykładowy dziennik zdarzeń pracy harmonogramu

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.8.2.Podgląd pracy harmonogramów

Okno Podgląd pracy harmonogramów monitoruje status uruchomienia skonfigurowanych przez Użytkownika harmonogramów. Po wybraniu opcji na ekranie monitora pojawi się tabela na której znajdują się statusy przedstawiające stan pracy harmonogramów. Statusy można podzielić na:

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, biały Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 107. Widok przykładowego podglądu pracy harmonogramów

Na pasku narzędzi Użytkownik ma do wyboru opcje takie ja:
– zakres czasu, za jaki Program ma przedstawić podgląd pracy harmonogramów,

Nie pokazuj wyłączonych –ukrywa wyłączone harmonogramy,
Pokaż od teraz – pokazuje wyłącznie planowane harmonogramy.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.9.Usługi

Lista usług dostępna jest po kliknięciu na ikonę    Pokaż usługi.

W Programie dostępne są następujące usługi:

 • E4.DataInspector – zarządza sprawdzaniem danych pomiarowych,
 • E4.Harmonograms – zarządza uruchamianiem harmonogramów,
 • E4.OnlineSerwis – udostępnia dane z wybranych źródeł online na potrzeby innych systemów poprzez protokół AMQP,
 • E4.OPCServer – udostępnia dane w standardzie OPC dowolnym klientom OPC,
 • E4.OPCHDAServer – umożliwia przeglądanie i analizę zgromadzonych danych historycznych,

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 108. Widok statusu usług dostępnych w Programie

Na pasku narzędzi Użytkownik ma do wyboru opcje takie jak:
Start – włącza usługę,
 Stop – wyłącza usługę,
Restart – restartuje usługę w Programie,
  Odśwież – inicjuje elementy od nowa anulując niezapisane zmiany,
Restart usługi – restartuje usługę w systemie Windows,
Ustaw licencję – sprawdza dostęp do usługi w licencji.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.10.Narzędzia

W sekcji Narzędzia znajduje się przycisk: Zwolnij pamięć, po kliknięciu którego z pamięci podręcznej programu usuwane są pliki mogące wpływać na wydajność pracy programu.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.Zakładka Podstawowe

W oknie głównym Programu, w zakładce Podstawowe, znajdują się funkcje związane z ustawieniami punktów pomiarowych oraz dodawaniem urządzeń pomiarowych.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 1. Widok zakładki Podstawowe

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.Punkty pomiarowe

Punkt Pomiarowy to miejsce, w którym dokonywany jest pomiar zadanej wartości.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 110. Okno przedstawiające przykładową Listę Punktów Pomiarowych

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.1.Konfiguracja punktów pomiarowych

Przed przystąpieniem do tworzenia Punktów Pomiarowych należy ustawić wartości początkowe parametrów obowiązujących dla wszystkich zdefiniowanych w Programie Punktów Pomiarowych.

Dostęp do ustawień konfiguracyjnych Punktów Pomiarowych uzyskuje się poprzez wybranie ikony    Konfiguracja w oknie Punkty Pomiarowe lub poprzez kliknięcie ikony Konfiguracja, znajdującej się w prawym dolnym rogu sekcji Punkty Pomiarowe.

Okno ustawień konfiguracyjnych podzielone jest na zakładki:

 • Inspekcja danych,
 • Kanały punktów pomiarowych,
 • Widok,
 • Zmiana źródła,

Ustawienia.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.1.1. Inspekcja danych

W zakładce Inspekcja danych, w polu Kompletność danych, Użytkownik może określić zakres sprawdzania kompletności:

 • Dni wstecz,
 • Ostatni miesiąc,
 • Aktualny tydzień,
 • Aktualny miesiąc,
 • Inny.

Pole Minimalna wartość procentowa jaką należy przyjąć, aby określić, czy dane są kompletne pozwala określić, ile procent danych (profilu obciążenia) za wybrany okres musi zawierać Punkt Pomiarowy, aby dane uznać za kompletne. Domyślnie niezbędne jest 100% danych.

Opcja Pokaż znacznik danych w drzewie punktów pomiarowych pozwala określić, czy informacja o kompletności danych powinna być wyświetlona na liście Punktów Pomiarowych.

Kolor wskaźnika kompletności danych oraz Kolor wskaźnika ufności danych określa, jakim kolorem będą przedstawiane dane kompletne i niekompletne w liście punktów pomiarowych.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 111. Okno konfiguracji Punktów Pomiarowych – zakładka Inspekcja danych

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.1.2.Kanały punktów pomiarowych

Zakładka pozwala na precyzyjne określenie domyślnej daty, od której obowiązuje źródło kanału. Natomiast w polu Parametry Użytkownik może określić, jakie kanały urządzenia będą automatycznie używane podczas tworzenia Punktu pomiarowego za pomocą kopiowania z okna Urządzenia.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 112. Okno konfiguracji Punktów pomiarowych – zakładka Kanały punktów pomiarowych

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.1.3.Widok

W zakładce Widok  Użytkownik ma do wyboru następujące opcje:

 • Pokaż ilość elementów w grupie – wyświetlana będzie informacja, ile elementów dana grupa zawiera (działa jedynie w przypadku sortowania po atrybutach),
 • Pokazuj wszystkie Punkty Pomiarowe (PP),
 • Pokazuj Punkty Pomiarowe (PP) umieszczone w Archiwum,
 • Zablokuj Punkty Pomiarowe (PP) – uniemożliwienie ich edycji.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, wyświetlacz, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 113. Okno konfiguracji Punktów Pomiarowych – zakładka Widok

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.1.4.Ustawienia

Zakładka Ustawienia dotyczy formatów wyświetlanych na wykresach danych pomiarowych.

 • Format wartości – odpowiada za zaokrąglanie wartości pomiarów,
 • Format daty i czasu.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 114. Okno konfiguracji Punktów Pomiarowych – zakładka Ustawienia

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.1.5.Zmiana źródła

6.1.2.Lista punktów pomiarowych

Zdefiniowane w Programie Punkty Pomiarowe wyświetlane są w postaci drzewa, które poprzez mechanizm grupowania pozwala odzwierciedlić logiczną strukturę występującą w danym przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem poszczególnych rejonów energetycznych, obiektów, zakładów, instalacji itp.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.2.1.Dodawanie grup punktów pomiarowych

Aby dodać grupę pomiarową należy wybrać ikonę z paska narzędzi z Listy punktów pomiarowych a następnie nadać nazwę tworzonej grupie pomiarowej.

Należy pamiętać, że nowa grupa tworzona jest w miejscu ostatnio zaznaczonym przez użytkownika na liście Punktów pomiarowych.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 116. Okno tworzenia nowej grupy punktów pomiarowych.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 117. Widok listy przykładowych grup i podgrup punktów pomiarowych

Po zdefiniowaniu Grupy Punktów Pomiarowych można określić dla każdej z nich dodatkowe właściwości. Okno Właściwości Grupy Punktów Pomiarowych otwiera się poprzez wybranie Widok ->Okna ->Właściwości lub klikając klawisz F4. Właściwości konkretnej grupy punktów pomiarowych można również otworzyć poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji Właściwości. Do właściwości Grup Punktów Pomiarowych zalicza się (w zależności od wersji posiadanej licencji):

 • Atrybuty – dodatkowe informacje opisujące Grupę Punktów Pomiarowych, ułatwiające grupowanie i identyfikację,
 • Informacje – edycja nazwy Grupy Punktów Pomiarowych,
 • Kalendarze – przypisanie kalendarza do wszystkich Punktów Pomiarowych w grupie, które go nie mają, według którego Program będzie wykonywać obliczenia,
 • Obiekty budynki – przypisanie danej Grupy Punktów Pomiarowych do określonego budynku,
 • Obiekty OZE – przypisanie danej Grupy Punktów Pomiarowych do określonego obiektu OZE,
 • Parametry – dodatkowe parametry grupy punktów pomiarowych.
 • Planowanie – przypisanie np. planu produkcji do Grupy Punktów Pomiarowych,
 • Stopnie zasilania – przypisanie poziomów mocy zamówionych poszczególnym stopniom zasilania dla Punktów Pomiarowych w danej Grupie, które wcześniej ich nie miały,
 • Umowy – dodanie umowy do wszystkich Punktów Pomiarowych w Grupie, według której Program będzie wykonywać obliczenia,

Uprawnienia – pozwala określić Użytkownika bądź grupę Użytkowników, którzy mają dostęp do odczytu, zapisu i usuwania Grupy Punktów Pomiarowych i jej elementów.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.2.2.Dodawanie punktu pomiarowego

Punkt pomiarowy dodaje się poprzez wybranie ikony w pasku narzędzi Listy punktów pomiarowych. Następnie w oknie dodawania punktu pomiarowego należy podać nazwę tworzonego punktu pomiarowego, podłączyć stosowne źródło danych oraz ustawić datę, z jaką punkt pomiarowy ma rozpocząć pracę. Podłączenie źródła danych następuje po kliknięciu ikony . Użytkownik określa, które kanały z urządzenia Program będzie wykorzystywać.

W polu Parametry Użytkownik może określić następujące wielkości:

 • Przekładnia prądowa,
 • Przekładnia napięciowa,
 • Poziom napięcia [kV],
 • Moc zamówiona [kW],
 • Umowny współczynnik mocy,
 • Korekta procentowa [%],
 • Korekta stała [k],
 • Udział w opłacie OZE [%],
 • Udział w opłacie kogeneracyjnej [%],
 • Podstawa opłaty mocowej [%],
 • Wskaźnik emisji CO2 [kg/MWh],
 • Mnożna,
 • Najemca,
 • Przepływ maksymalny [m3/h],
 • Wartość progowa przepływu [m3/h],
 • Ciepło spalania [MJ/m3],
 • Ciśnienie robocze [bar],

UWAGA: Rodzaj dostępnych parametrów zależy od rodzaju medium, którego dotyczy Punkt Pomiarowy

Przy użyciu ikon Dodaj oraz   Usuń, Użytkownik może edytować wybrane parametry poprzez dodawanie lub usuwanie ich kolejnych wariantów.

Na pasku narzędzi znajduje się również ikona Ustawienia, po kliknięciu której pojawi się okno ustawień, dotyczących trybu użycia korekty procentowej oraz korekty stałej.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie
Rysunek 118. Okno ustawień korekt procentowych [%] – dotyczy modułu Rozliczenia.

Tryb używania korekty procentowej:

 • Ignoruj,
 • Zawsze używaj,
 • Używaj tylko jeśli ustawiono atrybut ,,Koryguj’’.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie
Rysunek 119. Okno ustawień korekt stałych [k] – dotyczy modułu Rozliczenia.

Tryb używania korekty stałej:

 • Ignoruj,
 • Zawsze używaj,
 • Używaj tylko jeśli ustawiono atrybut ,,Koryguj’’.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 120. Okno tworzenia nowego punktu pomiarowego

W przypadku, gdy Użytkownik dodaje punkty pomiarowe przed dodaniem do Programu urządzeń, to na etapie wyboru źródła danych istnieje możliwość dodania nowego urządzenia do Programu (Rozdział 6.2 Urządzenia).

W celu podłączenia kolejnego kanału do punktu pomiarowego, należy kliknąć ikonę Dodaj kanał punktu pomiarowego, która znajduje się w zakładce Lista punktów pomiarowych. Po wybraniu ikony pojawi się okno, w którym Użytkownik musi sprecyzować jakiego rodzaju ma być kanał:

 • Fizyczny kanał pomiarowy – pozwala na określenie źródła danych z urządzenia pomiarowego,
 • Wyliczeniowy kanał punktu pomiarowego – pozwala na logiczne powiązanie istniejących kanałów i na dodanie im formuły wyliczeniowej,
 • Kanał pomiarowy źródła online – pozwala na określenie źródła danych spośród źródeł online.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 121. Okno wyboru źródła danych punktu pomiarowego

W celu usunięcia Punktu Pomiarowego lub całej Grupy Punktów Pomiarowych należy zaznaczyć docelowy obiekt lewym przyciskiem myszy, a następnie spośród paska narzędzi znajdującego się w zakładce Lista punktów pomiarowych wybrać ikonę Usuń.

Punkt pomiarowy można również dodać metodą Kopiuj – Wklej. Aby tego dokonać, należy zaznaczyć urządzenie z listy dostępnych urządzeń, a następnie kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy oraz wybrać opcję Kopiuj. Po tej czynności należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w wolnym polu w oknie Lista punktów pomiarowych i wybrać opcję Wklej. Dodany w ten sposób Punkt Pomiarowy będzie zawierał kanały zdefiniowane zgodnie z ustawieniami opisanymi w rozdziale 6.1.1.2 Kanały punktów pomiarowych.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.2.3.Właściwości punktów pomiarowych

Po zdefiniowaniu Punktów Pomiarowych można określić dla każdego z nich dodatkowe właściwości. Okno Właściwości Punktów Pomiarowych otwiera się poprzez wybranie Widok ->Okna ->Właściwości lub klikając klawisz F4. Właściwości konkretnego Punktu Pomiarowego można również otworzyć poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji Właściwości.

W celu edycji właściwości Punktów Pomiarowych należy kliknąć ikonę Edytuj. Następnie Użytkownik ma dostęp do edycji wszystkich parametrów widocznych w oknie Właściwości. Po zakończeniu edycji należy kliknąć przycisk Zapisz, aby dokonane zmiany nie zostały utracone. Wyłączenie okna edycji właściwości następuję po wybraniu ikony , która oznacza zakończenie edycji właściwości bez zapisania wprowadzonych zmian.

Do właściwości punktu pomiarowego zalicza się (w zależności od posiadanej licencji oraz typu medium):

 • Atrybuty – dodatkowe informacje opisujące Punkt Pomiarowy, ułatwiające grupowanie i identyfikację.

Dodanie atrybutu następuje po kliknięciu ikony , znajdującej się obok nazwy atrybutu. Następnie w odpowiedniej kolumnie należy wprowadzić wartość atrybutu. Po kliknięciu ikony zostanie wyświetlona lista wszystkich zdefiniowanych wcześniej atrybutów. Usunięcie atrybutu z Punktu Pomiarowego następuje po kliknięciu ikony Usuń.

 • Dane adresowe –informacje dotyczące lokacji punktu pomiarowego.

Dane adresowe Punktu Pomiarowego pobierane są z systemu TERYT. W celu wprowadzenia danych należy kliknąć na dowolnej pozycji, a następie poczekać, aż program połączy się z TERYT-em.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 122. Komunikat informujący o braku połączenia z TERYT-em

UWAGA: W celu połączenia się z TERYT-em niezbędne jest połączenie urządzenia z Internetem!

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, logo Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 123. Okno ładowania interfejsu TERYT

Po połączeniu się z TERYT-em należy kliknąć ikonę Edytuj w oknie a następnie wybrać odpowiednie dane adresowe z rozwijalnej listy w oknie.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Równolegle Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 124. Okno uzupełniania danych adresowych pobieranych z TERYT-u

 • GS1GSRN – informacje dotyczące kodu GS1,
 • Informacje – informacje dotyczące samego punktu pomiarowego (przynależność do danej grupy bądź podgrupy) oraz edycję jego nazwy,
 • Kalendarze – przypisanie/edycja kalendarza do Punktu pomiarowego, według którego Program będzie wykonywać obliczenia.

Dodanie Kalendarza stref doby następuje po kliknięciu ikony Dodaj. Kalendarze dodają się zgodnie z kolejnością występowania w module Kalendarze stref doby. Ikona Odśwież inicjuje elementy od nowa anulując niezapisane zmiany, natomiast ikona Usuń usuwa aktualnie wybrany kalendarz. W przypadku konieczności ustawienia daty obowiązywania kalendarza lub zmiany kalendarza należy kliknąć ikonę Edytuj w oknie. Kolejno w oknie należy wybrać stosowny kalendarz stref doby spośród zdefiniowanych oraz opcjonalnie ustawić czas jego obowiązywania.

Obraz zawierający tekst, oprogramowanie, Ikona komputerowa, System operacyjny Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 125. Okno edycji kalendarzy stref doby we właściwościach Punktu Pomiarowego

 • Obiekty budynki – przypisanie Punktu Pomiarowego do określonego budynku.

W celu przypisania Punktu Pomiarowego do Obiektu/budynku należy kliknąć ikonę Edytuj w oknie, a następnie wybrać Obiekt budynek spośród zdefiniowanych w module.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 126. Okno wyboru obiektu budynku dla Punktu Pomiarowego

 • Obiekty OZE – przypisanie punktu pomiarowego do obiektu OZE.

W celu przypisania Punktu Pomiarowego do Obiektu OZE należy kliknąć ikonę Edytuj w oknie, a następnie wybrać Obiekt OZE spośród zdefiniowanych w module.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 127. Okno wyboru obiektu OZE dla Punktu Pomiarowego

 • Obsługa URD – parametry definiujące moduł Obsługa URD.

W sekcji Obsługa URD Użytkownik musi wprowadzić informacje dotyczące Sprzedawcy, Operatora pomiarów oraz Dystrybutora. Sprzedawcę dodaje się poprzez kliknięcie ikony Dodaj. W oknie Sprzedawca należy wprowadzić zakres obowiązywania sprzedawcy dla danego Punktu pomiarowego, oraz wybrać odpowiedniego sprzedawcę spośród zdefiniowanych w module Obsługa URD.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 128. Okno dodawania nowego sprzedawcy do Punktu Pomiarowego

Pod przyciskiem Historia znajduje się historia zmian sprzedawców dla wybranego Punktu Pomiarowego.

W celu dodania nowego rekordu należy kliknąć ikonę Dodaj, a następnie wprowadzić dane dotyczące historycznego bądź aktualnego sprzedawcy, analogicznie jak w oknie Sprzedawca. Edycja wybranego rekordu możliwa jest po kliknięciu ikony Edytuj.

Usunięcie wybranego rekordu następuje po kliknięciu ikony Usuń.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, wyświetlacz Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 129. Okno historii zmian dostawcy w Punkcie Pomiarowym

Operatora pomiarów oraz Dystrybutora należy wybrać z rozwijalnej list spośród zdefiniowanych w module Obsługa URD.

W sekcji Profile Generator Użytkownik ma do wyboru dwie opcje:
Uwzględnij profile standardowe – opcja ta w obliczeniach uwzględni standardowy profil obciążenia przypisany do obiektu.
Profil standardowy wg prawdziwego zużycia – opcja ta w obliczeniach uwzględni rzeczywisty profil obciążenia.

W celu przypisania planu do Punktu pomiarowego należy kliknąć ikonę Edytuj w oknie. Kolejno w oknie E4.Planning należy wybrać plan spośród zdefiniowanych i kliknąć ikonę , w celu przypisania go do Punktu pomiarowego. Plan można usunąć z właściwości punktu pomiarowego, poprzez zaznaczenie planu i kliknięcie ikony . Po zakończeniu edycji okna planowania należy kliknąć przycisk OK.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, wyświetlacz Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 130. Okno edycji planowania we właściwościach Punktu Pomiarowego

 • Prosument – określenie punktu pomiarowego jako wykorzystywanego w module Magazyny energii (8.9 Moduł Magazyny energii).
 • Rezerwacja puli PPE – informacja, czy nazwa punktu pomiarowego pochodzi z Puli PPE.
 • Stopnie zasilania – przypisanie poziomów mocy zamówionych poszczególnym stopniom zasilania dla Punktu Pomiarowego.

W celu dodania stopnia zasilania należy kliknąć ikonę Edytuj w oknie. Kolejno w oknie stopni zasilania należy kliknąć przycisk Dodaj. Następnie po kliknięciu ikony należy wpisać wartości przy odpowiednim poziomie stopnia zasilania i zatwierdzić przyciskiem OK. Na pasku narzędzi Użytkownik ma możliwość wybrania jednostki prezentacji spośród rozwijalnej listy. Usunięcie stopnia zasilania następuje po zaznaczeniu wybranego stopnia zasilania i kliknięcia ikony Usuń.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, wyświetlacz, numer Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 131. Okno edycji stopni zasilania we właściwościach Punktu Pomiarowego

 • Umowy – przypisane do obiektu umowy opisują sposób rozliczania energii dla danego punktu pomiarowego.

W celu dodania umowy do Punktu pomiarowego należy kliknąć ikonę Edytuj w oknie. Kolejno w oknie Kolekcja umów należy kliknąć ikonę Edytuj, a następnie z sekcji Umowy do wyboru należy wybrać umowę i kliknąć ikonę w celu dodania wybranej umowy lub w celu dodania wszystkich dostępnych umów. Analogicznie postępuje się w przypadku usunięcia jednej lub wszystkich umów przypisanych do Punktu pomiarowego przy użyciu ikon oraz .

 • Uprawnienia – pozwala określić Użytkownika bądź grupę Użytkowników, którzy mają dostęp do odczytu, zapisu i usuwania Punktu Pomiarowego.

Obraz zawierający tekst, numer, oprogramowanie, zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 132. Widok okna właściwości Punktu pomiarowego

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na liście punktów pomiarowych otworzy dodatkowe opcje zarządzania punktami.

Obraz zawierający tekst, numer, dokument, zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 133.Widok dodatkowych opcji punktów pomiarowych

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.2.3.1.Raporty

Przed skorzystaniem z opcji Raporty należy skonfigurować sekcję z raportami (7.2.2 Raporty). Następnie należy zaznaczyć wybrany Punkt pomiarowy lub Grupę Punktów pomiarowych oraz wybrać stosowny raport z sekcji Folder lub Prywatne, w zależności od umiejscowienia raportów. Po wybraniu raportu należy w jego oknie właściwości ustawić wszystkie parametry i kliknąć przycisk OK.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.2.3.2.Dodaj punkt pomiarowy

Opcja ta umożliwia utworzenie nowego Punktu pomiarowego. Po wybraniu opcji na ekranie monitora pojawi się okno tworzenia Punktu pomiarowego (6.1.2.2 Dodawanie punktu pomiarowego).

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.2.3.3.Dodaj grupę punktów pomiarowych

Opcja ta umożliwia utworzenie nowej Grupy Punktów pomiarowych. Po wybraniu opcji na ekranie monitora pojawi się okno tworzenia Grupy Punktów pomiarowych (6.1.2.1 Dodawanie grup punktów pomiarowych).

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.2.3.4.Dodaj kanał punktu pomiarowego

W celu podłączenia kolejnego źródła danych do punktu pomiarowego należy kliknąć ikonę Dodaj kanał punktu pomiarowego, która znajduje się w zakładce Lista punktów pomiarowych. Po wybraniu ikony pojawi się okno, w którym Użytkownik musi sprecyzować jakiego rodzaju ma być kanał:

 • Fizyczny kanał pomiarowy – pozwala na określenie źródła danych z urządzenia pomiarowego.
 • Wyliczeniowy kanał punktu pomiarowego – pozwala na logiczne powiązanie istniejących kanałów i na dodanie im formuły wyliczeniowej.
 • Kanał pomiarowy źródła online – pozwala na określenie źródła danych spośród źródeł online.

Po wybraniu rodzaju kanału należy wybrać z rozwijalnej listy nazwę kanału, a następnie wybrać urządzenie, które będzie źródłem danych.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.2.3.5.Zmień źródło danych

Opcja ta pozwala na zmianę źródła danych danego Punktu pomiarowego. Po wybraniu opcji należy wybrać z listy urządzenie będące nowym źródłem danych dla Punktu pomiarowego. W przypadku braku urządzenia na liście, z tego poziomu Użytkownik ma możliwość utworzenia nowego urządzenia poprzez kliknięcie ikony Dodaj urządzenie (6.2.1 Dodawanie urządzeń). Przed zatwierdzeniem wyboru urządzenia, Użytkownik może sprecyzować dokładny początek aktywności źródła. Dodatkowo może skorzystać z chechboxa Zamień we wszystkich źródłach. Po skonfigurowaniu wszystkich elementów należy kliknąć przycisk Dalej.

W kolejnym oknie Użytkownik określa ustawienia zamiany źródeł danych w Punkcie pomiarowym:

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 134. Okno ustawień zamiany źródeł

 • Pozwól na dopasowanie nie odpowiadających sobie źródeł – program automatycznie rozpozna nie odpowiadające sobie źródła i dopasuje je do jednego wzorca.

Rysunek 135. Widok okna automatycznego dopasowania kanałów nowego źródła danych

 • Pytaj, jeśli są nowe kanały – w przypadku pojawienia się nowych kanałów w nowym źródle danych, po zaznaczeniu tej opcji pojawi się okno edycji dostępnych kanałów. W sekcji Dostępne kanały należy zaznaczyć wybrane kanały a następnie kliknąć ikonę Dodaj. Użytkownik ma możliwość usunięcia wybranych kanałów z Punktu pomiarowego, w tym celu należy zaznaczyć wybrany kanał w sekcji Punkt pomiarowy, a następnie kliknąć ikonę Usuń.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, numer Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 136. Okno edycji dostępnych kanałów nowego źródła danych

 • Dodaj nowe kanały automatycznie – program automatycznie doda do Punktu pomiarowego wszystkie dostępne nowe kanały.

Po skonfigurowaniu wszystkich ustawień należy kliknąć przycisk Zakończ.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.2.3.6.Usuń

Opcja ta usuwa zaznaczony element na liście punktów pomiarowych. Przed usunięciem pojawi się komunikat żądający potwierdzenia usunięcia elementu.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 137. Komunikat żądający potwierdzenia usunięcia wybranego elementu

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.2.3.7.Przenieś do archiwum

Opcja ta umożliwia przechowywanie punktów pomiarowych w archiwum programu. W trakcie dodawania punktu do archiwum należy określić datę i godzinę przeniesienia.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 138. Okno dodawania Punktu pomiarowego do archiwum.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.2.3.8.Przywróć z archiwum

Opcja ta umożliwia przywrócenie Punktu pomiarowego z archiwum.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.2.3.9.Odczyt danych

Opcja ta wyszukuje skonfigurowane Gniazda odczytowe, których źródłem danych jest zaznaczony Punkt pomiarowy lub jego źródło danych.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.2.3.10.Harmonogramy

Opcja ta wyszukuje skonfigurowane Harmonogramy, których elementem jest zaznaczony Punkt pomiarowy.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.2.3.11.Zestawy obliczeniowe

Opcja ta wyszukuje Zestawy obliczeniowe, których elementem jest zaznaczony Punkt pomiarowy.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, multimedia Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 139. Komunikat informujący o przynależności Punktu pomiarowego do zestawów obliczeniowych

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.2.3.12.Rozwiń całe drzewo

Opcja ta całkowicie rozwija na części pierwsze wszystkie elementy znajdujące się na liście Punktów pomiarowych. W przypadku dużej ilości elementów, operacja ta może być czasochłonna.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 140. Komunikat informujący o możliwym czasochłonnym procesie rozwijania elementów

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.2.3.13.Zwiń całe drzewo

Opcja ta całkowicie zwija grupy punktów pomiarowych oraz kanały fizyczne wszystkich elementów.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.2.3.14.Rozwiń

Opcja ta całkowicie rozwija na części pierwsze grupy punktów pomiarowych oraz kanały fizyczne zaznaczonego elementu.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.2.3.15.Zwiń

Opcja ta całkowicie zwija grupy punktów pomiarowych oraz kanały fizyczne zaznaczonego elementu.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.2.3.16.Odśwież

Opcja ta inicjuje elementy od nowa.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.2.3.17.Znajdź i otwórz bilingi

Opcja ta znajduje rozliczenia wykonane na podstawie zaznaczonego elementu.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.2.3.18.Estymacje przeciągane

Opcja to otwiera okno estymacji stanów liczydeł.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.2.3.19.Estymacje między stanami

Opcja ta otwiera okno estymacji stanów liczydeł.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.2.3.20.Estymacje na przyszłość

Opcja ta otwiera okno estymacji stanów liczydeł.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.2.3.21.Status danych pomiarowych

Opcja ta otwiera okno zawierające informacje o statusie danych pomiarowych.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.2.3.22.Panel informacyjny

Opcja ta otwiera okno zawierające informacje o kanałach urządzenia będącego źródłem danych.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.2.3.23.Konfiguracja

Opcja ta otwiera okno ustawień ogólnych dotyczących Punktów pomiarowych (6.1.1 Konfiguracja punktów pomiarowych).

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.2.3.24.Wytnij

Opcja ta wycina punkt pomiarowy w celu wklejenia go w innej części drzewa Punktów pomiarowych.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.2.3.25.Kopiuj

Opcja ta kopiuje punkt pomiarowy w celu wklejenia go w zestawie obliczeniowym.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.2.3.26.Wklej

Opcja ta wkleja wcześniej wycięty punkt pomiarowy bądź skopiowane wcześniej urządzenie w wybranym miejscu drzewa.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.2.3.27.Właściwości

Opcja ta otwiera okno właściwości zaznaczonego elementu, analogicznie jak klawisz F4.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.2.3.28.Walidacja konfiguracji

Opcja ta przeprowadza walidację konfiguracji zaznaczonego elementu (8.29 Walidacja konfiguracji).

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.2.3.29.Przypisz lokalizację do urządzeń

Opcja ta przypisuje wszystkie urządzenia znajdujące się w grupie do lokalizacji określonej w module Zarządzanie urządzeniami (8.28 Zarządzanie urządzeniami).

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.2.3.30.Przypisz kod PPE

Opcja ta umożliwia przypisanie kodu do wybranego Punktu pomiarowego (8.6 GS1 – GSRN).

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.2.3.31.Zmień nazwę na kod PPE

Opcja ta zmienia nazwę punktu pomiarowego na przypisany kod GS-1.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.2.3.32.Otwórz schemat

Opcja ta tworzy gotowy schemat z Grupy Punktów pomiarowych. Utworzony schemat automatycznie podzielony jest na poszczególne elementy znajdujące się w grupie.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.2.4.Właściwości kanałów punktów pomiarowych

Po zdefiniowaniu Punktów Pomiarowych można określić dla każdego z jego kanałów dodatkowe właściwości. Okno Właściwości Kanałów Punktów Pomiarowych otwiera się poprzez wybranie Widok ->Okna ->Właściwości lub klikając klawisz F4. Właściwości konkretnego Kanału Punktu Pomiarowego można również otworzyć poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji Właściwości.

W celu edycji właściwości Kanałów Punktów Pomiarowych należy kliknąć ikonę Edytuj. Następnie Użytkownik ma dostęp do edycji wszystkich parametrów widocznych w oknie Właściwości. Po zakończeniu edycji należy kliknąć przycisk Zapisz, aby dokonane zmiany nie zostały utracone. Wyłączenie okna edycji właściwości następuję po wybraniu ikony , która oznacza zakończenie edycji właściwości bez zapisania wprowadzonych zmian.

Do właściwości kanału punktu pomiarowego zalicza się (w zależności od posiadanej licencji oraz typu medium):

 • Atrybuty – dodatkowe informacje opisujące Punkt Pomiarowy, ułatwiające grupowanie i identyfikację.

Dodanie atrybutu następuje po kliknięciu ikony , znajdującej się obok nazwy atrybutu. Następnie w odpowiedniej kolumnie należy wprowadzić wartość atrybutu. Po kliknięciu ikony zostanie wyświetlona lista wszystkich zdefiniowanych wcześniej atrybutów. Usunięcie atrybutu z Punktu Pomiarowego następuje po kliknięciu ikony Usuń.

 • Ewidencja akcyzy – sekcja ta zawiera ustawienia niezbędne do prowadzenia ewidencji akcyzy. W polu Typ należy wybrać odpowiedni rodzaj ewidencjonowania akcyzy w zależności od przyporządkowania kanału Punktu pomiarowego (8.5 Moduł Ewidencja akcyzy).
 • Informacje – sekcja ta zawiera informacje dotyczące kanału punktu pomiarowego:
  Definicja pomiaru.
  Domyślny OBIS profilu – kod OBIS odczytywanego medium.
  Jednostka – jednostka wyrażania danych odczytowych. W przypadku dotyczących energii elektrycznej oraz pochodnych jednostka jest domyślna, natomiast w przypadku kanałów dotyczących innych typów medium, pochodzących z przeliczników, po kliknięciu ikony Edytuj w oknie, należy wybrać jednostkę oraz jej mnożnik.

Rysunek 141. Okno wyboru jednostki oraz mnożnika dla kanału Punktu pomiarowego

 • Mierzona wielkość – nazwa mierzonej wielkości, nadawana automatycznie po wykryciu typu medium.
 • Nazwa – skrócona nazwa mierzonej wielkości.
 • Online – checkbox określający, czy kanał pomiarowy ma przechowywać dane on-line.
 • Źródło danych – informacja dotycząca źródła danych kanału Punktu pomiarowego. Po kliknięciu ikony Edytuj w oknie, Użytkownik może zmienić źródło danych dla wybranego kanału Punktu pomiarowego. W celu zmiany źródła danych należy kliknąć ikonę Dodaj, a następnie wybrać urządzenie wraz z kanałem pomiarowym. Opcje dostępne na pasku narzędzi są identyczne jak na pasku narzędzi znajdującym się na liście urządzeń. Kolejno należy wprowadzić odpowiedni kod OBIS oraz ustawić datę i godzinę obowiązywania nowego źródła danych. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy kliknąć przycisk OK.

Rysunek 142. Okno edycji źródła danych kanału Punktu pomiarowego

 • OPC – serwer udostępniania danych w standardzie OCP.
  Użyj jako źródła danych – checkbox określający, czy kanał Punktu pomiarowego ma być źródłem danych on-line.
  Nazwa – nazwa źródła OPC kanału Punktu pomiarowego,
  Okres uśredniania – okres uśredniania danych wybierany z rozwijalnej listy: 1, 5, 10, 12, 15, 30, 60 minut,
  Wykładnik jednostki – wykładnik jednostki danych wybierany z rozwijalnej listy: Auto, u (10^-6), m (10^-3), jp, k (10^3), M (10^6), G (10^9), T (10^12)
 • Parametry – edycja parametrów kanału pomiarowego. Domyślnie dane parametrów pobierane są z punktu pomiarowego.
 • PTPiREE – konfiguracja parametrów PTPiREE.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, linia, numer Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 143. Okno ustawień PTPiREE w kanale pomiarowym.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.3.Widok tabelaryczny Punktów Pomiarowych

Opcja ta przedstawia listę dostępnych punktów pomiarowych w formie tabeli z kolumnami, zawierającymi poszczególne właściwości punktu pomiarowego. Okno z widokiem otwiera się po kliknięciu ikony Widok tabelaryczny PP. Przeciągając daną kolumnę na pole , Użytkownik może pogrupować punkty pomiarowe. Po kliknięciu ikony Kolumny, Użytkownik może wybrać, które kolumny mają pojawić się w tabeli:

 • Nazwa PP,
 • Ścieżka PP,
 • Przekładnia prądowa,
 • Przekładnia napięciowa,
 • Poziom napięcia [kV],
 • Moc zamówiona [kW],
 • Umowny współczynnik mocy,
 • Rezystancja wzdłużnika linii [Ω],
 • Rezystancja poprzeczna transformatora [Ω],
 • Mnożna,
 • Przepływ maksymalny [m3/h],
 • Ciepło spalania [MJ/m3],
 • Wartość progowa przepływu [m3/h],
 • Korekta procentowa [%],
 • Korekta stała [k],
 • Udział w opłacie OZE [%],
 • Udział w opłacie kogeneracyjnej [%],
 • Ciśnienie robocze [bar],
 • Podstawa opłaty mocowej [%],
 • Wskaźnik emisji CO2 [kg/MWh],
 • Najemca,
 • Moc umowna Biling,
 • FPP,
 • Lokalizacja,
 • PPE,
 • Typ obiektu,
 • Przyłącze.

Obraz zawierający tekst, Czcionka, oprogramowanie, Strona internetowa Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 144. Widok przykładowych nagłówków, używanych do pogrupowania punktów pomiarowych w formie tabelarycznej

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.4.Widok tabelaryczny kanałów punktów pomiarowych

Opcja ta przedstawia listę dostępnych kanałów punktów pomiarowych w formie tabeli z kolumnami zawierającymi poszczególne właściwości punktu pomiarowego. Przeciągając daną kolumnę na pole , operator programu może pogrupować kanały punktów pomiarowych. Po kliknięciu ikony Kolumny, Użytkownik może wybrać, które kolumny mają pojawić się w tabeli:

 • Id,
 • Nazwa kanału,
 • Ścieżka PP,
 • Medium,
 • Definicja pomiaru,
 • Online,
 • Jednostka,
 • Współczynnik,
 • Przekładnia prądowa,
 • Przekładnia napięciowa,
 • Poziom napięcia [kV],
 • Moc zamówiona [kW],
 • Rezystancja wzdłużna linii [Ω],
 • Rezystancja poprzeczna transformatora [Ω],
 • Mnożna,
 • Przepływ maksymalny [m3/h],
 • Ciepło spalania [MJ/m3],
 • Wartość progowa przepływu [m3/h],
 • Korekta procentowa [%],
 • Korekta stała [k],
 • Ciśnienie robocze [bar],
 • Najemca,
 • Użyj w OPC,
 • Tag,
 • Okres,
 • Wykładnik jednostki.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 145. Widok przykładowych nagłówków, używanych do pogrupowania kanałów punktów pomiarowych w formie tabelarycznej

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.2.Urządzenia

W zależności od rodzaju posiadanej licencji Użytkownik ma do wyboru listę dostępnych typów obsługiwanych urządzeń.

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie przy średnim poziomie pewności

Rysunek 146. Przykład dostępnych rodzajów urządzeń wynikających z posiadanej licencji

Urządzenia są identyfikowane w Programie przez numer seryjny oraz typ. Dla wygody Użytkowników Program umożliwia również grupowanie urządzeń na podstawie atrybutów. Domyślnie zdefiniowane w Programie atrybuty to:

 • Typ urządzenia,
 • Producent,
 • Lokalizacja,
 • Utworzone,
 • Adres fizyczny,
 • Hasło,
 • Klucz szyfrujący,
 • Klucz uwierzytelniający,
 • Użyj alternatywnego algorytmu.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 147. Okno przedstawiające przykładową listę dodanych urządzeń

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.2.1.Lista urządzeń

Okno z listą utworzonych urządzeń otwiera się poprzez wybranie opcji Lista urządzeń w zakładce Podstawowe. Drugim sposobem na włączenie listy jest kliknięcie ikony znajdującej się w lewym dolnym rogu okna Programu.

W celu dodania nowego urządzenia należy wybrać ikonę Dodaj urządzenie. Następnie po wybraniu typu urządzenia Użytkownik musi wprowadzić numer seryjny, a następnie kliknąć przycisk OK.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, wyświetlacz, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 148. Okno dodawania nowego urządzenia

Usunięcie urządzenia następuje po zaznaczeniu wybranego urządzenia, a następnie po kliknięciu ikony Usuń urządzenie.

UWAGA: Operacja usunięcia urządzenia jest nieodwracalna oraz powoduje trwałe usunięcie danych z bazy!

Rozwinięcie wszystkich fizycznych kanałów następuje po kliknięciu ikony Rozwiń całe drzewo, natomiast zwinięcie kanałów fizycznych wszystkich urządzeń nastąpi po wybraniu ikony Zwiń całe drzewo.

Ikony Rozwiń oraz Zwiń odpowiadają za rozwijanie i zwijanie fizycznych kanałów wybranego urządzenia. Na pasku narzędzi znajduje się również ikona Konfiguracja, która odpowiada za konfigurację wszystkich parametrów i ustawień listy urządzeń.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 149. Okno konfiguracji ogólnej listy urządzeń

Klikając dwa razy na dowolnym liczniku na Liście urządzeń wyświetla się lista grup kanałów pomiarowych, dostępnych dla danego typu licznika. Kanały pomiarowe to kanały, przez które liczniki mierzą i udostępniają dane. Dla nowo utworzonego ręcznie licznika, który nie posiada jeszcze zaimportowanych danych, wyświetlona zostanie tylko lista grup kanałów fizycznych. Natomiast jeżeli Program posiada już dane dla wskazanego licznika, przy niektórych grupach kanałów pojawiają się symbole strzałki, które oznaczają to, że w tej grupie znajdują się dane. Użytkownik może rozwinąć taką grupę kanałów i zobaczyć kanały fizyczne dla mierzonych wielkości.

Obraz zawierający tekst, oprogramowanie, Strona internetowa, numer Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 150. Przykładowy widok kanałów pomiarowych dostępnych dla licznika typu ZMD

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.2.1.1.Właściwości urządzeń

Po zdefiniowaniu urządzenia można określić dla każdego z nich dodatkowe właściwości. Okno Właściwości Urządzeń otwiera się poprzez wybranie Widok ->Okna ->Właściwości lub klikając klawisz F4. Właściwości konkretnego urządzenia można również otworzyć poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji Właściwości.

W celu edycji właściwości urządzeń należy kliknąć ikonę Edytuj. Następnie Użytkownik ma dostęp do edycji wszystkich parametrów widocznych w oknie Właściwości. Po zakończeniu edycji należy kliknąć przycisk Zapisz, aby dokonane zmiany nie zostały utracone. Wyłączenie okna edycji właściwości następuje po wybraniu ikony , która oznacza zakończenie edycji właściwości bez zapisania wprowadzonych zmian.

Do właściwości urządzeń zalicza się (w zależności od posiadanej licencji oraz typu medium):

 • Atrybuty – dodatkowe informacje opisujące urządzenie, ułatwiające grupowanie i identyfikację.

Dodanie atrybutu następuje po kliknięciu ikony znajdującej się obok nazwy atrybutu. Następnie w odpowiedniej kolumnie należy wprowadzić wartość atrybutu. Po kliknięciu ikony zostanie wyświetlona lista wszystkich zdefiniowanych wcześniej atrybutów. Usunięcie atrybutu z urządzenia następuje po kliknięciu ikony Usuń.

 • Informacje – informacje dotyczące samego urządzenia (przynależność do danej grupy bądź podgrupy) oraz edycję jego nazwy.
 • Kalendarze – przypisanie/edycja kalendarza do Punktu pomiarowego, według którego Program będzie wykonywać obliczenia.

Dodanie Kalendarza stref doby następuje po kliknięciu ikony Dodaj. Kalendarze dodają się zgodnie z kolejnością występowania w module Kalendarze stref doby. Ikona Odśwież inicjuje elementy od nowa anulując niezapisane zmiany, natomiast ikona Usuń usuwa aktualnie wybrany kalendarz. W przypadku konieczności ustawienia daty obowiązywania kalendarza lub zmiany kalendarza należy kliknąć ikonę Edytuj w oknie. Kolejno należy wybrać stosowny kalendarz stref doby spośród zdefiniowanych oraz opcjonalnie ustawić czas jego obowiązywania.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 151. Okno edycji kalendarzy stref doby we właściwościach urządzenia

 • Parametry – edycja parametrów urządzenia.

Po kliknięciu ikony Edytuj w oknie w polu Parametry Użytkownik może określić następujące wartości:

 • Okres uśredniania [min].

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, wyświetlacz Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 152. Okno parametrów urządzenia

Przy użyciu ikon Dodaj oraz   Usuń, Użytkownik może edytować wybrane parametry poprzez dodawanie lub usuwanie ich kolejnych wariantów.

Na pasku narzędzi znajduje się również ikona Ustawienia, po kliknięciu której pojawi się okno ustawień dotyczących trybu użycia korekty procentowej oraz korekty stałej. Korekty uwzględniane są podczas wykonywania rozliczeń w module Bilingi oraz podczas wykonywania raportów rozliczeniowych.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie
Rysunek 153. Okno ustawień korekt procentowych [%] – dotyczy modułu Rozliczenia

Tryb używania korekty procentowej:

– Ignoruj.

– Zawsze używaj.

– Używaj tylko, jeśli ustawiono atrybut ,,Koryguj’’.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie
Rysunek 154. Okno ustawień korekt stałych [k] – dotyczy modułu Rozliczenia

Tryb używania korekty stałej:

– Ignoruj.

– Zawsze używaj.

– Używaj tylko, jeśli ustawiono atrybut ,,Koryguj’’.

 • Stopnie zasilania – przypisanie poziomów mocy zamówionych poszczególnym stopniom zasilania dla urządzenia.

W celu dodania stopnia zasilania należy kliknąć ikonę Edytuj w oknie. Kolejno w oknie stopni zasilania należy kliknąć przycisk Dodaj. Następnie po kliknięciu ikony należy wpisać wartości przy odpowiednim poziomie stopnia zasilania i zatwierdzić przyciskiem OK. Na pasku narzędzi Użytkownik ma możliwość wybrania jednostki prezentacji spośród rozwijalnej listy. Usunięcie stopnia zasilania następuje po zaznaczeniu wybranego stopnia zasilania i kliknięcia ikony Usuń.

Obraz zawierający stół Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 155. Okno edycji stopni zasilania we właściwościach Punktu Pomiarowego.

 • Uprawnienia – pozwala określić Użytkownika bądź grupę Użytkowników, którzy mają dostęp do odczytu, zapisu i usuwania Punktu Pomiarowego.
 • Zarządzanie – pozwala na zarządzacie urządzeniami.

W sekcji Zarządzanie Użytkownik musi określić miejsce przebywania urządzenia. Z rozwijalnej listy należy wybrać utworzone wcześniej miejsce przebywania urządzenia, oraz opcjonalnie wprowadzić resztę informacji tj.:

 • Ostatnia zmiana miejsca.
 • Rok legalizacji.
 • Wartość.
 • Kod partii.
 • Kod środka trwałego.
 • Podtyp urządzenia.

Właściwości wspólne – pozwala na dodawanie komentarzu bądź plików.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.2.2.Urządzenia – Widok

Funkcja ta przedstawia tabelaryczny widok wszystkich urządzeń wprowadzonych do programu wraz z numerami ID oraz nazwami punktów pomiarowych, do których urządzenia są przypisane. Z poziomu tej sekcji Użytkownik może również dodać do programu nowe urządzenie poprzez kliknięcie ikony Dodaj.

Dodatkowo kliknięcie ikony Auto, sprawi, że po kliknięciu wybranego urządzenia Program wyświetli okno jego właściwości. Natomiast po wybraniu ikony Program pogrupuje te kanały urządzeń, które posiadają dane pomiarowe.

Po kliknięciu ikony Kolumny, Użytkownik może wybrać, które kolumny mają pojawić się w tabeli:

 • Id.
 • Numer.
 • Podłączone do.
 • Okres uśredniania [min].
 • Położenie.
 • Rok legalizacji.
 • Wartość.
 • Kod partii.
 • Kod środka trwałego.
 • Podtyp.
 • Utworzone.
 • Producent.

Typ urządzenia.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

7.Zakładka Dane

W oknie głównym Programu w zakładce Dane znajdują się funkcje związane z obsługą danych uzyskanych z urządzeń pomiarowych.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 156. Widok zakładki Dane w Programie Energia4

Operacje związane z danymi podzielone są na następujące sekcje:

 • Przegląd – funkcje odpowiadające za wizualizację danych w formie tabel i wykresów.
 • Obliczenia – funkcje odpowiadające za zarządzanie zestawami obliczeniowymi i raportami.
 • Wymiana – funkcje związane z importem i eksportem danych pomiarowych z innych zewnętrznych urządzeń i systemów.
 • Odczyt danych – funkcje odpowiadające za konfigurację wczytywania plików.
 • Edycja – funkcje odpowiadające za edycję stanów liczydeł, profilu obciążenia oraz 10 mocy maksymalnych zapisanych w programie.

Moje Akcje – w tej zakładce Użytkownik może zdefiniować swoje indywidualne akcje.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

7.1.Przegląd

W sekcji Przegląd znajdują się funkcje związane z prezentacją danych pozyskanych z urządzeń pomiarowych w postaci wykresów oraz tabel.

Sekcja ta dzieli się na:

 • Rejestry.
 • Zdarzenia.
 • Wykresy.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

7.1.1.Rejestry

Sekcja Rejestry aktywuje się po wybraniu Punktu pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 157. Okno przedstawiające przykładowe rejestry mocy czynnej pobranej dla licznika typu ZMD

Dostępne zakładki z rejestrami zależne są od konfiguracji punktu pomiarowego oraz danych rejestrowanych przez urządzenie pomiarowe.

Okres przeglądu danych
Z listy można wybrać z jakiego okresu Użytkownik chce przeglądać dane:

 • 1M – jeden miesiąc.
 • 3M – trzy miesiące.
 • 6M – sześć miesięcy.
 • 1R – jeden rok.
 • 2R – dwa lata.
 • 3R – trzy lata.
 • 5R – pięć lat.
 • Ustawienie własne – możliwość ustawienia dokładnego okresu od dnia i godziny do dnia i godziny.

Dodatkowo w oknie tym widoczny jest numer urządzenia. W tabelach z danymi prezentowane są stany liczydeł.

W Oknie przeglądu danych w zależności od rodzaju urządzenia i sposobu jego sparametryzowania znajdują się kolumny:

 • Data i czas.
 • Status odczytu:
  – A – Automatyczne zamknięcie okresu rozliczeniowego.
  – Ż – Odczyt na żądanie.
  – R – Wprowadzony ręcznie.
  – S – Szacunkowy.
  – O – Dostarczenie przez odbiorcę.
 • Moce maksymalne.

Stany liczydeł w podziale na poszczególne strefy.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

7.1.2.Zdarzenia

W zależności od typu i konfiguracji licznika możliwe jest odczytanie jego dziennika zdarzeń, który może zawierać takie informacje jak zanik fazy, przeprogramowanie czasu, otwarcie pokrywy itp.

Funkcja ta podzielona jest na warianty, w zależności od typu urządzenia np.:

 • Zdarzenie Systemowe.
 • Dziennik zdarzeń.
 • Log RAW.

W każdym z tych wariantów podstawowym znacznikiem jest czas wystąpienia zdarzenia.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

7.1.3.Wykresy

Funkcja ta pozwala na wizualizacje danych w postaci wykresów. Użytkownik ma do wyboru następujące formy wykresów:

 • Dane profilowe.
 • Bilans zestawu obliczeniowego.
 • Wykres poboru i oddawania oraz tg φ dla zestawu obliczeniowego.
 • Dane profilowe 3D.

Obraz zawierający linia, Wykres, diagram, zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 158. Przykładowy wykres sporządzony w oparciu o dane profilowe

Funkcja Wykresy może zostać rozszerzona o dodatkowy moduł Wykres 3D, który prezentuje dane w przestrzeni trójwymiarowej w postaci słupków, punktów oraz powierzchni wraz z funkcjami obracania i skalowania. Umożliwia przegląd danych w celu ich porównania względem siebie w wybranym okresie np.: dzień tygodnia w kolejnych tygodniach, wybrany dzień, tydzień, miesiąc w roku na przestrzeni kilku lat itp. Wykres, można przeglądać dowolnie zmieniając perspektywę, a finalnie ustawić w dogodnym położeniu, aby uwypuklić obserwowane zjawisko.

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 159. Widok wykresu przedstawiające trójwymiarowe dane profilowe

Na pasku narzędzi znajdują się następujące narzędzia:

Wybór okresu czasu za jaki Użytkownik chce zwizualizować dane:

 • 1D – jeden dzień.
 • 5D – pięć dni.
 • 7D – siedem dni.
 • 10D – dziesięć dni.
 • 1M – jeden miesiąc.
 • Własne ustawienie – możliwość ustawienia dokładnego okresu czasu uwzględniając datę i godzinę.

Wybór jednostki miary spośród dostępnych:

 • µ – mikro
 • m – mini
 • [1] – jednostka podstawowa
 • k – kilo
 • M – mega
 • G – giga

Czas uśredniania:

 • 0 minut
 • 1 minut
 • 5 minut
 • 10 minut
 • 12 minut
 • 15 minut
 • 30 minut
 • 60 minut

Należy pamiętać, że większość liczników energii elektrycznej jest zaprogramowanych na 15-minutowy okres uśredniania. W tym przypadku wybranie czasu uśredniania na wykresie 60 minut wygeneruje wykres z danych wynikających z wartości sumy czterech 15-minutowych wartości. Program postępuje w analogiczny sposób dla czasu uśredniania 30 minutowego. W przypadku wybrania 0 Program wyświetla wykres w oparciu o wszystkie dane jakie posiada w wybranym przedziale czasu.

Tabela danych pozwala na wyświetlenie danych w formie tabeli obok wykresu.

Pokazuj flagi statusów na wykresie , która oznacza moment nastąpienia jakiegoś incydentu (np. zanik fazy).
Użyj filtr statusu .
Pokazuj parametry .
Legenda.
Odświeżenie .
Dodaj akcję .
Powiększ .
Drukuj .
Linii trendu .
Narysuj (działa jedynie, kiedy wybrana jest oś OY).
Wyczyść .
Wybór osi:
– Jedna oś.
– Dwie osie.
– Wiele osi.
– Wiele osi z jednej strony.
Właściwości wykresu – pozwala na ustawienie koloru charakterystyk, rozmiaru czcionki oraz koloru tła i przezroczystości legendy. Edycja odbywa się w oknie Właściwości (klawisz F4).

Dobowe zużycie energii czynnej

Funkcja Dobowe zużycie energii czynnej pozwala na wizualizację danych zużycia energii czynnej w postaci wykresów. Na wykresie przedstawione dane są uśredniane godzinowo w wybranym okresie. ( wrzucić opis zakresu czasu)

Okres przeglądu danych
Z listy można wybrać z jakiego okresu Użytkownik chce przeglądać dane:

 • 1D – jeden dzień.
 • 5D – pięć dni.
 • 7D – siedem dni.
 • 10D – dziesięć dni.
 • 1M – jeden miesiąc.
 • Ustawienie własne – możliwość ustawienia dokładnego okresu od dnia i godziny do dnia i godziny.

Obraz zawierający Wykres, zrzut ekranu, linia Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 160. Wykres przedstawiający przykładowe dobowe zużycie danych

Na wykresie widać następujące wartości:

 • Energia czynna [kWh] (wykres pokolorowany w zależności od wartości, od zielonego przy minimalnej wartości, aż do czerwonego przy wartościach maksymalnych).
 • Średnia moc [kW] (wartości średniej mocy w danej godzinie, zielona linia na wykresie).
 • Moc maksymalna [kW] (wartość maksymalnej mocy osiągniętej w danej godzinie, czerwona linia na wykresie).

Po kliknięciu w ikonę konfiguracji, znajdująca się w prawym dolnym rogu sekcji Przegląd, otworzy się okno zawierające informacje na temat filtrów statusu.

W przypadku odczytywania profilu obciążenia, kiedy w okresie 15-minutowym pojawi się jakaś niestandardowa czynność, flaga statusu pojawi się na wykresie. Jeżeli Użytkownik wie o cyklicznym występowaniu danego czynnika to może go odznaczyć w oknie filtru statusu.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, numer Opis wygenerowany automatycznie