Skip to content

mReader® / mReader® Lite

1.Wprowadzenie

Logo mReader Logo mReader Lite

Pobierz mReader4Pobierz mReader4 Lite

mReader® / mReader® Lite

 

Instrukcja użytkownika

Tak Nie Zaproponuj zmianę
4 of 4 użytkowników uznało to za pomocne

2.Charakterystyka ogólna i przeznaczenie aplikacji

mReader® – nowatorskie i uniwersalne narzędzie prezentujące nowoczesne podejście do odczytów danych z liczników energii elektrycznej, ciepła oraz pozostałych mediów.

Aplikacja mReader® przeznaczona jest do odczytu  danych za pośrednictwem standardowej głowicy optycznej oraz łącza komunikacyjnego USB OTG (On The Go). Współpracuje z ogólnodostępnymi na rynku urządzeniami mobilnymi typu tablet, smartfon z systemem android 4.x..
Przewyższa funkcjonalnością dotychczas stosowane czytniki wykorzystując dodatkowe funkcje znajdujące się w urządzeniach mobilnych takie jak łączność WiFi, GPRS, LTE, skaner RFID, lokalizacje GPS i aparat fotograficzny.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
5 of 7 użytkowników uznało to za pomocne

3.Podstawowe funkcje

Do głównych funkcji aplikacji należy:

– odczyt danych pomiarowych z liczników w protokole IEC1107 oraz DLMS,
– automatyczne rozpoznawanie typu odczytywanego licznika,
– obsługa liczników/mierników energii elektrycznej produkowanych przez*:

 • Amber: SL7
 • Elgama: Gama 300
 • Elster: A1500, A1440, A1350, ABB-Alpha
 • EMH: LZQJ-XC
 • Holley: DDSD285
 • JM-Tronik: L1Fk, L3F, L3Fk, L3Fn, L3F-BT, L3FnpBT
 • Itron: INDYGO, ACE 2000, SL7000
 • Iskra: ME162, MT171, MT172, MT173, MT174, MT372, MT830
 • Landis+Gyr: ZMD, ZMB, ZFD, ZFB, ZMG, ZFG, ZMD120, ZMQ, ZFQ, ZMR(E230), SMA
 • Pafal / Apator: NEO, EA5, EC3, EC6, EC8, EC9, Corax1, Corax3, Norax3, smartEsox, smartEmu1, smartEmu3
 • Pozyton : LZM, LZQM, LA4, LAP, EA4, EAP, FAP, sEA, sEA-b, SEAB, sLAB, EQABP, EQABP-OBIS, FQABP, EQM, EQM-OBIS, FQM, EABM

–  obsługa liczników ciepła :

 • Itron: CF55
 • Kamstrup: Multical 21 / 402 / 62 / 601/ 602/ 801/ SVM62
 • Landis+Gyr: T550

*Lista odczytywanych urządzeń ulega ciągłym modyfikacjom; dodawane są nowe liczniki

Preferowane do odczytu typy urządzeń określone zostają na etapie zamówienia.

– wybór zakresu odczytywanych danych: dane rozliczeniowe lub odczyt pełny (stany liczydeł, profil mocy, rejestry zdarzeń itp.),

– konfiguracja długości odczytywanego profilu mocy z możliwością jego przeglądu,

– możliwość ręcznego wprowadzania stanów liczydeł wg uzgodnionego szablonu,

– podgląd plików na wyświetlaczu (odczytanych automatycznie i wprowadzonych ręcznie) w formacie natywnym oraz zgodnie z kodami OBIS,

– aktualizacja listy obsługiwanych liczników energii elektrycznej o nowe typy (według dodatkowych uzgodnień techniczno-handlowych),

– personalizacja ustawień wyświetlacza zgodnie z posiadanym urządzeniem mobilnym,

– przenoszenie danych pomiarowych z pamięci urządzenia na dysk twardy komputera poprzez port USB,

– wysyłanie danych w postaci załączników do poczty e-mail oraz na serwery FTP z możliwością ich skompresowania i zaszyfrowania,

– zdalny odczyt danych poprzez GPRS liczników wyposażonych w modem GSM z kartą SIM,

– identyfikacja liczników z etykietą RFID (współpraca z tagami i kodami RFID).

Tak Nie Zaproponuj zmianę
3 of 4 użytkowników uznało to za pomocne

4.Instalacja i uruchomienie

Aplikacja mReader® oferowana jest w dwóch wersjach:

– Standard – pełna (płatna) wersja,
– Lite – wersja bezpłatna z mniejszą funkcjonalnością.

Pełna informacja o możliwościach pobrania aplikacji na stronie – mReader® – NUMERON

Na etapie negocjacji handlowych uzgadniane są również opcje automatycznych aktualizacji licencji
ich zakresu oraz czasu trwania zdalnego wsparcia służb informatycznych producenta.

Uruchomienie programu następuje automatycznie po podłączeniu głowicy optycznej pojawia się okienko:

Rys. 1. Wygląd okna pojawiającego się na ekranie po podłączeniu głowicy optycznej do urządzenia.

lub po wybraniu ikony mReader® na wyświetlaczu urządzenia mobilnego.

Rys. 2. Wygląd ikony programu mReader®.

Po uruchomieniu ukazuję się ekran główny aplikacji.

Rys. 3. Wygląd ekranu głównego aplikacji.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 2 użytkowników uznało to za pomocne

5.Odczyt danych

Chcąc dokonać odczytu danych należy z ekranu głównego wybrać Odczyt danych – otworzy się następujący ekran:

 Rys. 4. Odczyt danych

Następnie należy wybrać typ odczytu (domyślnie utworzone dwa typy profilu odczytu):

– Odczyt rozliczeniowy (stany liczydeł),
– Odczyt pełny (stany liczydeł, profil mocy, rejestry zdarzeń itp.).


Rys. 5. Wybór profilu odczytowego.

Opcja Dodaj (znajdująca się w prawym górnym rogu po kliknięciu na ikonę  ) pozwala dodać kolejny profil odczytowy np. odczyt pełny z inną ilością dni odczytu profilu mocy.

Rys. 6. Dodawanie/edytowanie profilu odczytowego.

Należy zdefiniować nazwę profilu odczytowego.

Ilość dni odczytu profilu mocy – od 0 do 90 dni.

Opcja Edytuj pozwala na edycję zapisanych już opcji odczytu.

Opcja Usuń pozwala na usunięcie zapisanej opcji odczytu.

 
 Rys. 7. Menu odczytów.

Jeśli jeszcze nie podłączyliśmy głowicy optycznej do licznika należy zrobić to teraz.

Po wybraniu profilu odczytowego klikamy Odczytaj.

Program poprzez podłączoną głowice łączy się z licznikiem i odczytuje dane, które zdefiniowaliśmy
w wybranym profilu odczytowym.

UWAGA:

Rzeczywista ilość odczytanych dni jest uzależniona od parametryzacji licznika.

Typ licznika jest automatycznie rozpoznawany przez program.

UWAGA:

Jeśli w licencji nie posiadamy odczytu danego typu licznika licznik ten nie zostanie odczytany (po zidentyfikowaniu licznika zostanie wyświetlony komunikat Brak licencji).

W celu aktualizacji licencji o dany typ licznika prosimy o kontakt z działem handlowym:

e-mail: marketing@numeron.pl
tel stacjonarny: +48 34 361 00 86, wew. 1

 Rys. 8. Odczyt licznika.

Po poprawnym odczytaniu licznika wyświetlona zostaje informacja Odczyt zakończony oraz poniżej nazwa pliku, który zostaje zapisany w pamięci urządzenia w folderze Numeron/mReader/DATA.

Rys. 9. Odczytanie licznika.

Najczęstsze błędy podczas odczytu opisano w rozdziale 7.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

6.Opis menu

Opcje menu programu przedstawione są poniżej.

Rys. 10. Menu programu.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.Konwerter Eth/Serial

Funkcja ta umożliwia wykorzystanie  aplikacji mReader® jako konwertera do przesyłania danych  z wybranego portu komunikacyjnego dowolnego urządzenia na podany adres IP w sieci internetowej.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

6.2.Wprowadzanie danych

Opcja ta umożliwia ręczne wprowadzanie stanów liczydeł dla urządzeń nie wyposażonych w złącze optyczne do odczytu danych za pośrednictwem głowicy OPTO.

Rys. 11. Wprowadzania danych. 

Lokalizacje należy wybrać z rozwijalnej listy – opis jak zdefiniować w rozdziale 5.4. Lokalizacje. (wybranie lokalizacji nie jest niezbędne).

Rys. 12. Wybór lokalizacji

Urządzenia należy wybrać z rozwijalnej listy – opis jak zdefiniować w rodziale 5.4. Urządzenia lub jeśli urządzenie ma być przypisane do lokalizacji opis w rodziale 5.4. Lokalizacje (wybranie urządzenia jest niezbędne).

Aby wprowadzić dane należy wybrać z rozwijanej listy Dane liczydło lub zidentyfikować po kodzie OBIS.

W pozycji Wartość należy wpisać stan liczydła wybranego w pozycji Dane.

Następnie klikamy Zapisz, aby wprowadzone wartości zostały zapisane.

UWAGA:

Jeśli chcemy wpisać stan z kilku liczydeł należy po kolei wybierać Dane i wpisać Wartość.

UWAGA:

Z tego ekranu możemy przejść bezpośrednio do ekranu podglądu danych klikając na Podgląd danych w prawym górnym rogu.

Rys. 13. Lista kodów OBIS

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

6.3.Podgląd danych

Podgląd danych zawiera listę odczytanych lub wprowadzonych ręcznie liczników.

Okno podglądu danych jest podzielone na karty:

 • Lista plików – w karcie znajduje się lista plików odczytanych poprzez opto złącze z nazwą typu urządzenia, numerem fabrycznym, datą wykonania odczytu oraz wielkością pliku odczytowego

 

Rys. 14. Lista plików. 

 • LWR (Licznik Wprowadzania Ręcznego) – w karcie znajduje się lista liczników wprowadzonych ręcznie – opis jak stworzyć licznik znajduje się w rozdziale 6.5. Urządzenia, opis jak wprowadzić dane do tego licznika znajduje się w rodziale 5.2. Wprowadzanie danych

Rys. 15. Lista LWR.

UWAGA:

Aby wartości rejestrów, wykres profilu oraz podgląd pliku mógł być wyświetlany należy z zakładki Lista plików lub LWR wybrać licznik którego wartości chcemy przeglądać.

Po wybraniu pojawi się okno Wczytywania danych, po chwili dane zostaną wczytane i wyświetlone.

 • Rejestry – podgląd danych wybranego licznika jest wyświetlany na ekranie w postaci listy poszczególnych rejestrów pamięci identyfikowanych kodami OBIS wraz ze standardowym opisem rejestrów (np. P+ liczydło st.1 itp.)

Rys. 16. Podgląd rejestrów.

 • Wykresy – wyświetlany jest wykres zużycia energii elektrycznej i poboru mocy w zadanym przedziale czasowym, umożliwiający przeprowdzenie wstępnej analizy ewentualnych przekroczeń mocy

Rys. 17. Podgląd wykresu.

 • Podgląd – wyświetlany jest standardowy plik odczytanych rejestrów w postaci tekstowej.

Rys. 18.  Podgląd odczytanego pliku.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

6.4.Lokalizacje

Opcja ta zawiera listę odbiorców w postaci nazwy firmy lub imienia, nazwiska i adresu właściciela licznika.

 

Rys. 19. Ekran lokalizacji.

W rozwijalnym menu możemy Zaznaczyć wszystkie lokalizacje lub Usunąć zapisane oraz dokonać Importu i Exportu.
Dłuższe przytrzymanie na zapisanej już lokalizacji powoduje pojawienie się podmenu z pozycjami Edytuj (opcje identyczne jak przy dodawaniu nowej lokalizacji) Usuń, Nawiguj do i Pokaż na mapie.

 

Rys. 20. Wygląd podmenu lokalizacji.

Możemy także dodać nowe lokalizacje klikając Dodaj.

  

Rys. 21. Opcja dodawania lokalizacji.

Dodając lokalizacje możemy zdefiniować :

 • Nazwa
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Adres
 • Współrzędne GPS – w celu szybkiego zlokalizowania odbiorcy na mapie można wprowadzić współrzędne w postaci szerokości i długości geograficznej.
Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

6.5.Urządzenia

Baza urządzeń służy do wielokrotnego wykorzystywania raz wprowadzonych danych identyfikujących urządzenie pomiarowe. Urządzenia zapisane tutaj mogą zostać wybrane podczas wprowadzania danych ręcznie do liczników LWR. Opis Wprowadzania danych w rodziale 5.2. Wprowadzanie danych.

 Rys. 22. Ekran Urządzeń z rozwiniętym menu.

Szybkie naciśnięcie pozycji na liście pozwala na podgląd danych.
Dłuższe przytrzymanie pozycji wyzwala podmenu z możliwością:

 • edycji
 • usunięcia z listy urządzeń
 • odczycie za pośrednictwem łącza GPRS (jeśli zdefiniowaliśmy adres IP)
 • odczycie za pośrednictwem RS485 (jeśli podepniemy konwerter i ustalimy odpowiednią prędkość).

Rys. 23. Podmenu urządzenia.

Możemy także dodać nowe urządzenie klikając Dodaj i definiując:

 • Typ
 • Numer
 • Komentarz
 • Mnożna
 • UID
 • Typ odczytu (do wyboru ze zdefiniowanych w Odczycie danych)
 • Typ komunikacji
 • Adres IP (potrzebny do odczytu przez GPRS)
 • Prędkość odczytu (potrzebna do zdefiniowania prędkości odczytu na podłączonym konwerterze).
 • Hasło (autentyfikacja dostępu)
 • Klucz uwierzytelniający
 • Klucz szyfrujący

Rys. 24. Definiowania nowego urządzenia.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.6.Użytkownicy (opcja do zastosowań inkasenckich)

Opcja zawiera listę Użytkowników aplikacji mReader®4. Identyfikowani są imieniem, nazwiskiem, miejscem czy rejonem pracy, numerem inkasenckim. Każdy z nich ma odrębne hasło dostępu do aplikacji. Dłuższe przyciśnięcie pozycji z listy użytkowników umożliwia jej edycję lub usunięcie.


 Rys. 25. Dodawanie/edytowanie użytkownika.

Po dodaniu Użytkownika należy zalogować go, aby móc sprawdzić zlecenia odczytu. Aby tego dokonać klikamy na Użytkownika (status zalogowany pojawia się po prawej stronie),  jeśli nie pojawił się napis zalogowany oznacza to że Użytkownik nie został zalogowany.


 Rys. 26. Wygląd okna Użytkownicy.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

6.7.Zlecenia odczytu (opcja do zastosowań inkasenckich)

Opcja umożliwia wykonywanie predefiniowanych zleceń akwizycyjno-odczytowych służbom energetycznym za pomocą zdalnej aktualizacji zleceń pobieranych ze zdefiniowanego serwera FTP zleceniodawcy. Każde zlecenie identyfikowane jest na ekanie indywidualnym numerem oraz nazwiskiem wykonującego go Użytkownika.  Wskazuje ilość  uzupełnionych danych z listy zlecenia z wyróżnieniem ilości odczytu OPTO. Każda z pozycji listy zlecenia akwizycyjno-odczytowego posiada dane odbiorcy (nazwisko, adres) oraz licznika (typ, numer, taryfa, mnożna, poprzedni odczytany stan zużytej energii).

W przypadku braku możliwości odczytu optozłączem stan bieżący zużycia energii wprowadzany jest ręcznie. W celach informacyjnych możliwe jest zaznaczenie na zleceniu zakresu uszkodzenia licznika, objawów nieprawidłowej pracy układu pomiarowego lub rodzaju wykonanej usługi serwisowej. Pojedyncze zlecenia są zapisywane w tzw. Książkach Zleceń, które po uzupełnieniu wszystkich danych zostają w uzgodniony sposób przekazywane zleceniodawcy np. w postaci skompresowanych i zaszyfrowanych załączników do poczty elektroniczej lub udostępniane na serwerze FTP. Sposób wysyłania  plików po odczycie jest definiowany w pozycji menu Ustawienia.


 Rys. 27. Widok przykładowego Zlecenia odczytu.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.8.Ustawienia

Opcja Ustawienia podzielono na kilka kategorii:

    

Rys. 28. Ustawienia  

 • Odczyt danych – definiujemy czy dane będą automatycznie wysyłane, w jaki sposób wysyłane czy będą archiwizowane, kompresowane lub szyfrowane oraz czy urządzenia będą tworzyć  się automatycznie po odczycie


 Rys. 29. Odczyt danych.

 • Ustawienia poczty – definiujemy Adresata wiadomości, Temat oraz treść wiadomości

Rys. 30. Ustawienia poczty.

 • Ustawienia FTP – definiujemy nazwę, adres serwera FTP, użytkownika, hasło oraz zdalny katalog

Rys. 31. Ekran ustawień/edycji serwera FTP.

 • Podgląd danych – definiujemy jakie dane chcemy oglądać


 Rys. 32. Definiowanie podglądu danych.

 • Ustawienia programu – możemy zmienić wygląd programu, wyłączyć blokowanie ekranu, wyłączyć wygaszanie ekranu oraz włączyć tryb debugowania


 Rys. 33. Ustawienia programu.

 • Licencja – wyświetlany jest numer seryjny, osoba/nazwa firmy, która posiada licencję


Rys. 34. Licencja.

 Klikając na Szczegóły licencji wyświetlą się szczegółowe dane na temat licencji.

UWAGA:

W zależności od zamówionej licencji dane funkcje aplikacji oraz urządzenia w Szczegółach licencji są zaznaczone bądź odznaczone.


Rys. 35. Ekran szczegółów licencji.

Po kliknięciu Odnów licencje zostanie pobrana najnowsza dostępna licencja na użytkowanie oprogramowania (niezbędny jest dostęp do sieci internetowej).

 • Odnów licencję – wyświetla wersje oprogramowania oraz datę wydania tej wersji programu. Po kliknięciu tej opcji zostanie pobrana najnowsza dostępna wersja programu (niezbędny jest dostęp do sieci internetowej) lub w przypadku gdy zainstalowana wersja oprogramowania jest najnowsza zostanie wyświetlony komunikat Brak dostępnych aktualizacji.
Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.9.O programie

 
Opcja zawiera dane kontaktowe Producenta, wersję i numer seryjny programu oraz właściciela licencji. Przedstawia również listę obsługiwanych urządzeń oraz po kliknięciu na ekran ukazuje historię zmian w programie identyfikowaną konkretnym numerem wersji oraz datą wprowadzenia.


 Rys. 36. O programie

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.10.Wyjście

Opcja inicjuje  zamknięcie  aplikacji mReader®4 na urządzeniu mobilnym.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

7.Rozwiązanie najczęstszych błędów

BłądNie można otworzyć portu – błąd wyskakuje w przypadku niewykrycia głowicy optycznej przez urządzenie mobilne lub błędnie zamocowanej głowicy optycznej na liczniku.

Rys. 37. Błąd podczas otwarcia portu.

Rozwiązanie:

Sprawdzić podłączenie głowicy optycznej do urządzenia mobilnego oraz urządzenia odczytywanego.

Błąd Błąd odczytu – błąd wyskakuje w przypadku przerwania odczytu lub odłączenia głowicy optycznej.

Rozwiązanie:

Należy dokonać ponownego odczytu urządzenia.

 

Tak Nie Zaproponuj zmianę
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne
Zaproponuj zmianę