Node-RED

1.Co to jest Node-RED?

Node-RED Numeron

Node-RED to środowisko programistyczne w którym za pomocą bloków możemy utworzyć algorytm programu. Node-RED oparty jest o node.js (JavaScript – język skryptowy). Projekt który został zapoczątkowany przez IBM oddany w ręce społeczności, obecnie rozwija się bardzo dynamicznie. Projekt działa na wszystkich platformach tj. Windows, MacOS oraz Linuks i pozwala w prosty sposób wkroczyć w świat Przemysłowego Internetu Rzeczy.

Nowoczesne urządzenia NUMERON proBox2, proBox2ETH i smartBOX (w odpowiedniej wersji hardware) wyposażone są standardowo w pełni funkcjonalne wersje Node-RED. Urządzenia udostępniają odczytane dane z liczników za pomocą wewnętrznej szyny danych w taki sposób, że aplikacje napisane w Node-RED mogą z nich bezpośrednio korzystać.

Poniżej znajdą Państwo instrukcję konfiguracji, uruchomienia prostego ekranu wizualizacji oraz szereg gotowych przykładów do wykorzystania.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
Ostatnia aktualizacja 4 czerwca 2018
3 of 3 użytkowników uznało to za pomocne

2.Konfiguracja urządzeń

Aby rozpocząć korzystanie z modułu Node-RED w urządzeniach NUMERON należy wykonać kilka czynności konfiguracyjnych.

Po pierwsze należy upewnić się, że moduł jest włączony i/lub włączyć go wchodząc do menu “Node-RED – konfiguracja”,

i przestawić opcję menu na “włączony”.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
Ostatnia aktualizacja 23 lipca 2018
2 of 2 użytkowników uznało to za pomocne

2.1.Konfiguracja odczytów

Aby aplikacje Node-RED mogły wizualizować dane pozyskiwane przez urządzenie (proBox2, proBox2ETH, smartBOX) na którym są uruchomione należy odpowiednio skonfigurować to urządzenie. Zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z DTR konkretnego urządzenia. Zawarte są tam niezbędne informacje dotyczące fizycznego podłączenia liczników do interfejsów urządzenia, jak również konfiguracji harmonogramów odczytowych.

Poniżej skrót najważniejszych ustawień niezbędnych do pozyskania danych w aplikacjach Node-RED.

Po wprowadzeniu/przy wprowadzaniu licznika na listę urządzeń w urządzeniu (menu “Odczyt urządzeń -> Lista urządzeń”), pozycję “Przetwarzanie danych online” należy ustawić na “Tak”.

Następnie proszę upewnić się, że dany licznik znajduje się na liście harmonogramu Online.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
Ostatnia aktualizacja 4 czerwca 2018
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

2.2.Logowanie do Node-RED

Aby przejść do ekranu administracyjnego należy z menu urządzenia wybrać “Node-RED – schemat”.

Wyświetli się ekran logowania.

Nazwa użytkownika (Username) to: admin

Hasło (Password) to bieżące hasło administracyjne do urządzenia. Hasło do ekranu administracyjnego Node-RED będzie automatycznie zmieniać się wraz ze zmianą głównego hasła.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
Ostatnia aktualizacja 23 lipca 2018
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

3.Ekran administracyjny

Po zalogowaniu do ekranu administracyjnego Node-RED powinien pojawić się ekran z domyślnymi schematami aplikacji.

Pierwsza zakładka “Flow 1” jest gotowa na projektowanie własnej aplikacji. W wyłączonej (wyszarzonej) zakładce “Demo (dane z liczników)” znajduje się przykład wizualizacji dla jednego licznika. W następnym kroku pokazano jak z niego skorzystać.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
Ostatnia aktualizacja 5 czerwca 2018
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

3.1.Użycie domyślnego przykładu

Aby skorzystać z wgranego domyślnie przykładu wizualizacji należy go w pierwszej kolejności włączyć.

Dwukrotne kliknięcie w nazwę zakładki otwiera menu podręczne, gdzie możemy m.in. zmienić jej nazwę, ale przede wszystkim ją włączać i wyłączać.

Zmieniamy kliknięciem status zakładki (grafu – aplikacji) na “Enabled” i zamykamy okno właściwości przyciskiem “Done”.

Następnie należy zmienić przykładowy numer licznika, na numer fizycznego licznika podłączonego do urządzenia, który został skonfigurowany wcześniej w rozdziale “Konfiguracja odczytów”.

Klikamy dwukrotnie na element grafu “Licznik 96481317” i zmieniamy numer licznika z 96481317 na numer swojego licznika odczytywanego przez urządzenie.

Zamykamy okno właściwości przyciskiem “Done”, a na sam koniec zapisujemy wszystkie grafy i zakładki za pomocą przycisku “Deploy” w prawym górnym rogu.

Po zapisaniu zmian, ekran wizualizacji “Dashboard” możemy wyświetlić klikając znaczek  w zakładce, w prawym górnym rogu albo wybierając opcję “Node-RED – dashboard” w menu urządzenia.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
Ostatnia aktualizacja 23 lipca 2018
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

4.Import gotowego szablonu

Importowanie gotowych szablonów do swojego środowiska Node-RED polega na skopiowaniu i wklejeniu przygotowanego kodu.

Proszę przejść do pozycji z szablonem, a następnie skopiować (do schowka) kod np. za pomocą przycisku “copy”  lub pobrać plik, otworzyć go w “notatniku”, i dopiero skopiować.

Następnie przechodzimy do okna administracyjnego Node-RED, i z menu w prawym górnym rogu ekranu wybieramy opcję “Import -> Clipboard”.

 

Wklejamy (CTRL+V) zawartość schowka w nowo otwartym oknie i klikamy w przycisk “Import”.

W wyniku otrzymamy nową zakładkę z zaimportowanym kodem wybranego szablonu.

Kolejnym krokiem będzie zapis “Deploy” lub wcześniejsza modyfikacja grafu np. zmiana numeru licznika.

Oto efekt importu domyślnego szablonu i zmiany numeru licznika.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
Ostatnia aktualizacja 5 czerwca 2018
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.Import modułów do urządzeń

W celu aktualizacji niektórych funkcji lub dodaniu nowych należy wgrać odpowiednie moduły do urządzeń.

Wybieramy menu “Moduły -> Dodanie modułu/licencji”,

wskazujemy właściwy plik, i klikamy przycisk “Dodaj”.

Tak Nie Zaproponuj zmianę
Ostatnia aktualizacja 23 lipca 2018
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.1.Moduł Plotly.js

Moduł Plotly.js dodaje bibliotekę graficzną do zasobów urządzenia Numeron, aby móc z niej skorzystać bez dostępu do Internetu. Zamiast kodu:

<script src="https://node-red.numeron.pl/plotly-1.34.0.min.js"></script>

można użyć:

<script src="/static/plotly-1.34.0.min.js"></script>

Pierwsza wersja modułu uwzględnia bibliotekę w wersji 1.34.0. Jeśli zajdzie potrzeba użycia biblioteki w innej wersji zostanie taka wersja udostępniona.

Moduł funkcyjny Plotly.js v1.34.0
Tak Nie Zaproponuj zmianę
Ostatnia aktualizacja 9 listopada 2018
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

5.2.Moduł ustawień domyślnych Node-RED w urządzeniach

Jeśli w czasie pracy z Node-RED zabrniemy w sytuację w której błędy konfiguracyjne uniemożliwią poprawną pracę narzędzia istnieje możliwość przywrócenia ustawień domyślnych.

Pamiętajmy, że aktualizacja firmware oraz przywracanie ustawień domyślnych urządzenia nie powoduje żadnych zmian w konfiguracji Node-RED.

Dlatego aby celowo usunąć/przywrócić do ustawień domyślnych konfigurację Node-RED należy wgrać do urządzenia odpowiedni moduł.

Mamy do wyboru dwa moduły:

 1. usuwa wszystko łącznie z zapisanymi danymi logowania do wcześniej przygotowanych schematów/flow – Ustawienia domyślne modułu Node-RED w urządzeniach Numeron,
 2. usuwa/przywraca tylko domyślne schematy/flow pozostawiając dane logowania – Ustawienia domyślne modułu Node-RED w urządzeniach Numeron (bez usuwania danych logowania).
Tak Nie Zaproponuj zmianę
Ostatnia aktualizacja 27 kwietnia 2020
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

6.Gotowe szablony grafów/aplikacji

Poniżej zamieszczamy przykładowe szablony grafów/aplikacji do wykorzystania w Państwa wdrożeniach. Zachęcamy do modyfikacji i rozwijania istniejących przykładów.

Służymy również pomocą w przygotowaniu, opracowaniu i wdrożeniu dedykowanych wizualizacji według Państwa pomysłu i projektu. Wymaga to dodatkowych ustaleń i wyceny. Zapraszamy do rozmowy -> Kontakt

Część z poniższych przykładów mogą Państwo obejrzeć na żywo na serwerze demo pod adresem https://node-red.numeron.pl/ui/

Tak Nie Zaproponuj zmianę
Ostatnia aktualizacja 4 czerwca 2018
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.1.Domyślny schemat startowy Demo

Pobierz plik  Domyślny schemat startowy Demo lub skopiuj poniższy kod:

[
  {
    "id": "dd9c4191.af407",
    "type": "tab",
    "label": "Demo [Dane z liczników]",
    "disabled": false,
    "info": ""
  },
  {
    "id": "c505834.b962b8",
    "type": "json",
    "z": "dd9c4191.af407",
    "name": "json",
    "x": 210,
    "y": 60,
    "wires": [
      [
        "ecdd5ab0.c755f8",
        "505114e0.49b1ac"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "ecdd5ab0.c755f8",
    "type": "switch",
    "z": "dd9c4191.af407",
    "name": "Licznik 96481317",
    "property": "payload.data[0].number",
    "propertyType": "msg",
    "rules": [
      {
        "t": "eq",
        "v": "96481317",
        "vt": "str"
      }
    ],
    "checkall": "true",
    "outputs": 1,
    "x": 130,
    "y": 320,
    "wires": [
      [
        "81dd5338.ce71d",
        "410e74e3.f42a9c",
        "b662a363.0a4f6",
        "12a97e65.e56552",
        "88e14f47.0216b"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "81dd5338.ce71d",
    "type": "Input Split",
    "z": "dd9c4191.af407",
    "name": "Moce P+",
    "inputProps": [
      "payload.data[0].data.energy.PP",
      "payload.data[0].data.energy.PP_L1",
      "payload.data[0].data.energy.PP_L2",
      "payload.data[0].data.energy.PP_L3"
    ],
    "inputTopics": [
      "P+Sum",
      "P+ L1",
      "P+ L2",
      "P+ L3"
    ],
    "outputs": 4,
    "x": 420,
    "y": 80,
    "wires": [
      [
        "1e003d2e.bd1863",
        "dc3c131a.10967"
      ],
      [
        "1e003d2e.bd1863"
      ],
      [
        "1e003d2e.bd1863"
      ],
      [
        "1e003d2e.bd1863"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "57d92c7f.76db94",
    "type": "udp in",
    "z": "dd9c4191.af407",
    "name": "proBox",
    "iface": "",
    "port": "1910",
    "ipv": "udp4",
    "multicast": "false",
    "group": "",
    "datatype": "utf8",
    "x": 70,
    "y": 60,
    "wires": [
      [
        "c505834.b962b8"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "410e74e3.f42a9c",
    "type": "Input Split",
    "z": "dd9c4191.af407",
    "name": "Prognoza",
    "inputProps": [
      "payload.data[0].data.energy.PredictedPower",
      "payload.data[0].data.energy.GrowingPower"
    ],
    "inputTopics": [
      "PredictedPower",
      "GrowingPower"
    ],
    "outputs": 2,
    "x": 420,
    "y": 180,
    "wires": [
      [
        "d0721be6.971fd8"
      ],
      []
    ]
  },
  {
    "id": "b662a363.0a4f6",
    "type": "Input Split",
    "z": "dd9c4191.af407",
    "name": "Napięcia",
    "inputProps": [
      "payload.data[0].data.energy.U_L1",
      "payload.data[0].data.energy.U_L2",
      "payload.data[0].data.energy.U_L3"
    ],
    "inputTopics": [
      "U_L1",
      "U_L2",
      "U_L3"
    ],
    "outputs": 3,
    "x": 420,
    "y": 300,
    "wires": [
      [
        "7152669d.676e18"
      ],
      [
        "8f9f45ba.13b448"
      ],
      [
        "73c944a2.cf58ec"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "1f672acd.848e05",
    "type": "ui_audio",
    "z": "dd9c4191.af407",
    "name": "",
    "group": "f464e111.78b9",
    "voice": "0",
    "always": true,
    "x": 820,
    "y": 400,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "88e14f47.0216b",
    "type": "function",
    "z": "dd9c4191.af407",
    "name": "Alarm U",
    "func": "\nvar str;\nvar U = new Array(3);\nvar maxU = 280;\n\nU[0] = msg.payload.data[0].data.energy.U_L1;\nU[1] = msg.payload.data[0].data.energy.U_L2;\nU[2] = msg.payload.data[0].data.energy.U_L3;\n\nstr = \"U1=\" + U[0] + \", U2=\" + U[1] + \", U3=\" + U[2];\nif ((U[0] > maxU) || (U[1] > maxU) || (U[2] > maxU)) \n{\n  str = \"Alarm, napięcie \" + str;\n  var newMsg = { payload: str };\n  \n  return newMsg\n}\n\nreturn null;",
    "outputs": 1,
    "noerr": 0,
    "x": 420,
    "y": 400,
    "wires": [
      [
        "1b63d8ae.8e9ef7"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "1b63d8ae.8e9ef7",
    "type": "delay",
    "z": "dd9c4191.af407",
    "name": "",
    "pauseType": "rate",
    "timeout": "5",
    "timeoutUnits": "seconds",
    "rate": "1",
    "nbRateUnits": "15",
    "rateUnits": "second",
    "randomFirst": "1",
    "randomLast": "5",
    "randomUnits": "seconds",
    "drop": false,
    "x": 620,
    "y": 400,
    "wires": [
      [
        "d6a9f6ca.36d5b8",
        "1f672acd.848e05"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "1e003d2e.bd1863",
    "type": "ui_chart",
    "z": "dd9c4191.af407",
    "name": "",
    "group": "f464e111.78b9",
    "order": 2,
    "width": "14",
    "height": "6",
    "label": "Wykres P [W]",
    "chartType": "line",
    "legend": "true",
    "xformat": "HH:mm:ss",
    "interpolate": "bezier",
    "nodata": "",
    "ymin": "",
    "ymax": "",
    "removeOlder": "1",
    "removeOlderPoints": "",
    "removeOlderUnit": "3600",
    "cutout": 0,
    "colors": [
      "#1f77b4",
      "#00ff40",
      "#ff7f0e",
      "#ff0000",
      "#98df8a",
      "#d62728",
      "#ff9896",
      "#9467bd",
      "#c5b0d5"
    ],
    "x": 680,
    "y": 80,
    "wires": [
      [],
      []
    ]
  },
  {
    "id": "12a97e65.e56552",
    "type": "Input Split",
    "z": "dd9c4191.af407",
    "name": "",
    "inputProps": [
      "payload.data[0].date",
      "payload.data[0].data.energy.EPP0"
    ],
    "inputTopics": [
      "date",
      "epp0"
    ],
    "outputs": 2,
    "x": 420,
    "y": 580,
    "wires": [
      [
        "a6e9270.456bad8"
      ],
      [
        "3fd56cb1.1d86a4"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "a6e9270.456bad8",
    "type": "ui_text",
    "z": "dd9c4191.af407",
    "group": "2566d913.982b36",
    "order": 1,
    "width": "4",
    "height": "1",
    "name": "Data",
    "label": "Data",
    "format": "{{msg.payload}}",
    "layout": "row-spread",
    "x": 650,
    "y": 560,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "3fd56cb1.1d86a4",
    "type": "ui_text",
    "z": "dd9c4191.af407",
    "group": "2566d913.982b36",
    "order": 2,
    "width": "4",
    "height": "1",
    "name": "EPP Suma",
    "label": "Liczydło P+ Suma",
    "format": "{{msg.payload}} kW",
    "layout": "row-spread",
    "x": 670,
    "y": 600,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "5fb4c5f.35d583c",
    "type": "ui_gauge",
    "z": "dd9c4191.af407",
    "name": "",
    "group": "2566d913.982b36",
    "order": 4,
    "width": "4",
    "height": "3",
    "gtype": "gage",
    "title": "Prognoza mocy",
    "label": "kW",
    "format": "{{value}}",
    "min": 0,
    "max": "1.2",
    "colors": [
      "#00b500",
      "#e6e600",
      "#ca3838"
    ],
    "seg1": "0.8",
    "seg2": "1",
    "x": 800,
    "y": 180,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "7152669d.676e18",
    "type": "ui_gauge",
    "z": "dd9c4191.af407",
    "name": "U1",
    "group": "9dbb2d7f.0c0db",
    "order": 1,
    "width": 0,
    "height": 0,
    "gtype": "gage",
    "title": "U1",
    "label": "V",
    "format": "{{value}}",
    "min": 0,
    "max": "470",
    "colors": [
      "#00b500",
      "#e6e600",
      "#ca3838"
    ],
    "seg1": "240",
    "seg2": "245",
    "x": 650,
    "y": 260,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "8f9f45ba.13b448",
    "type": "ui_gauge",
    "z": "dd9c4191.af407",
    "name": "U2",
    "group": "e8096100.c5a08",
    "order": 1,
    "width": 0,
    "height": 0,
    "gtype": "gage",
    "title": "U2",
    "label": "V",
    "format": "{{value}}",
    "min": 0,
    "max": "470",
    "colors": [
      "#00b500",
      "#e6e600",
      "#ca3838"
    ],
    "seg1": "240",
    "seg2": "245",
    "x": 650,
    "y": 300,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "73c944a2.cf58ec",
    "type": "ui_gauge",
    "z": "dd9c4191.af407",
    "name": "U3",
    "group": "9b7d58ea.52e548",
    "order": 1,
    "width": 0,
    "height": 0,
    "gtype": "gage",
    "title": "U3",
    "label": "V",
    "format": "{{value}}",
    "min": 0,
    "max": "470",
    "colors": [
      "#00b500",
      "#e6e600",
      "#ca3838"
    ],
    "seg1": "240",
    "seg2": "245",
    "x": 650,
    "y": 340,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "d0721be6.971fd8",
    "type": "function",
    "z": "dd9c4191.af407",
    "name": "W -> kW",
    "func": "\nvar P = parseFloat(msg.payload) / 1000;\n\nP = P.toFixed(2);\n\nvar newMsg = { payload: P };\n\nreturn newMsg;",
    "outputs": 1,
    "noerr": 0,
    "x": 620,
    "y": 180,
    "wires": [
      [
        "5fb4c5f.35d583c"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "d6a9f6ca.36d5b8",
    "type": "function",
    "z": "dd9c4191.af407",
    "name": "mail",
    "func": "var msgStr = \"Dane:\\r\\n\";\n\nvar newMsg = \n  { \n    payload: msg.payload,\n    title: \"Licznik 96481317\",\n    bodytext: msgStr\n  }\n  \nreturn newMsg;",
    "outputs": 1,
    "noerr": 0,
    "x": 510,
    "y": 480,
    "wires": [
      [
        "71b32ac5.b534b4"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "71b32ac5.b534b4",
    "type": "debug",
    "z": "dd9c4191.af407",
    "name": "debug",
    "active": false,
    "console": "false",
    "complete": "payload",
    "x": 810,
    "y": 480,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "dd0dfb64.5a4378",
    "type": "ui_text",
    "z": "dd9c4191.af407",
    "group": "2566d913.982b36",
    "order": 3,
    "width": 0,
    "height": 0,
    "name": "",
    "label": "P+ chwilowa",
    "format": "{{msg.payload}} kW",
    "layout": "row-spread",
    "x": 790,
    "y": 140,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "dc3c131a.10967",
    "type": "function",
    "z": "dd9c4191.af407",
    "name": "W -> kW",
    "func": "\nvar P = parseFloat(msg.payload) / 1000;\n\nP = P.toFixed(2);\n\nvar newMsg = { payload: P };\n\nreturn newMsg;",
    "outputs": 1,
    "noerr": 0,
    "x": 620,
    "y": 140,
    "wires": [
      [
        "dd0dfb64.5a4378"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "505114e0.49b1ac",
    "type": "debug",
    "z": "dd9c4191.af407",
    "name": "",
    "active": false,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "false",
    "x": 130,
    "y": 165,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "f464e111.78b9",
    "type": "ui_group",
    "z": "",
    "name": "Wykres P",
    "tab": "c76d7630.6dfab8",
    "order": 1,
    "disp": false,
    "width": "14"
  },
  {
    "id": "2566d913.982b36",
    "type": "ui_group",
    "z": "",
    "name": "Stany",
    "tab": "c76d7630.6dfab8",
    "order": 2,
    "disp": false,
    "width": "4"
  },
  {
    "id": "9dbb2d7f.0c0db",
    "type": "ui_group",
    "z": "",
    "name": "Column 1",
    "tab": "c76d7630.6dfab8",
    "order": 3,
    "disp": false,
    "width": "6"
  },
  {
    "id": "e8096100.c5a08",
    "type": "ui_group",
    "z": "",
    "name": "Column 2",
    "tab": "c76d7630.6dfab8",
    "order": 4,
    "disp": false,
    "width": "6"
  },
  {
    "id": "9b7d58ea.52e548",
    "type": "ui_group",
    "z": "",
    "name": "Column 3",
    "tab": "c76d7630.6dfab8",
    "order": 5,
    "disp": false,
    "width": "6"
  },
  {
    "id": "c76d7630.6dfab8",
    "type": "ui_tab",
    "z": "",
    "name": "Licznik 96481317",
    "icon": "dashboard",
    "order": 1
  }
]
Tak Nie Zaproponuj zmianę
Ostatnia aktualizacja 7 czerwca 2018
1 of 1 użytkowników uznało to za pomocne

6.2.Strażnik Mocy - biblioteka Plotly.js

Przykład 15-minutowego Strażnika Mocy Energii Elektrycznej wykorzystując bibliotekę Plotly.js

Instrukcja opcjonalnego dodania modułu Plotly.js do urządzenia Numeron znajduje się pod adresem https://docs.numeron.pl/node-red/#import-modulow-do-urzadzen

Pobierz plik Strażnik Mocy - biblioteka Plotly.js lub skopiuj poniższy kod:

[
  {
    "id": "974263be.d8d2c",
    "type": "tab",
    "label": "Strażnik Mocy",
    "disabled": false,
    "info": ""
  },
  {
    "id": "7da97b4.a468784",
    "type": "function",
    "z": "974263be.d8d2c",
    "name": "Chart Preparator P+ plotly.js Online",
    "func": "var maxSM = 800;\nif (context.global.get(\"maxSM\") !== undefined)\n{\n  maxSM = context.global.get(\"maxSM\");\n}\nvar multip = 1;\n\nif (context.global.get(\"multip\") !== undefined)\n{\n  multip = context.global.get(\"multip\");\n}\n\nif (context.global.get(\"dataSetGlobal\") !== undefined)\n{\n  dataSetGlobal = context.global.get(\"dataSetGlobal\");\n}\n\nif (!dataSet) {\n  var dataSet = [];\n}\nif (!dataSetGlobal) {\n  var dataSetGlobal = [];\n}\n\nvar dataSeries1 = {};\nvar dataSeries2 = {};\nvar dataSeries3 = {};\nvar dataSeries4 = {};\nvar dataSeries5 = {};\n\n    var tempDatax = [];\n    var tempDatay = [];\n    var tempDatax2 = [];\n    var tempDatay2 = [];\n    var tempDatax3 = [];\n    var tempDatay3 = [];\n    var tempDatax4 = [];\n    var tempDatay4 = [];\n    var tempDatax5 = [];\n    var tempDatay5 = [];    \n\n  tempDatax[0] = msg.payload.data[0].date;\n  tempDatay[0] = msg.payload.data[0].data.energy.PP * multip;\n  tempDatax2[0] = msg.payload.data[0].date;\n  tempDatay2[0] = msg.payload.data[0].data.energy.GrowingPower * multip;\n  tempDatax3[0] = msg.payload.data[0].date;\n  tempDatay3[0] = msg.payload.data[0].data.energy.PredictedPower * multip;\n  tempDatax4[0] = msg.payload.data[0].date;\n  tempDatay4[0] = msg.payload.data[0].data.energy.PP_L3 * multip;\n  tempDatax5[0] = msg.payload.data[0].date;\n  tempDatay5[0] = maxSM;  \n\ndataSeries1.x = tempDatax;\ndataSeries1.y = tempDatay;\ndataSeries1.type = 'scatter';\ndataSeries1.name = 'P+ SUM';\ndataSeries1.mode = 'lines';\ndataSeries2.x = tempDatax2;\ndataSeries2.y = tempDatay2;\ndataSeries2.type = 'bar';\ndataSeries2.name = 'Moc narastająca';\ndataSeries2.opacity = 1;\ndataSeries2.marker = {color: 'rgba(22, 180, 22, 1)'};\ndataSeries3.x = tempDatax3;\ndataSeries3.y = tempDatay3;\ndataSeries3.type = 'scatter';\ndataSeries3.mode = 'lines';\ndataSeries3.name = 'Prognoza';\ndataSeries4.x = tempDatax4;\ndataSeries4.y = tempDatay4;\ndataSeries4.type = 'scatter';\ndataSeries4.name = 'P+ L3';\ndataSeries4.mode = 'lines';\ndataSeries5.x = tempDatax5;\ndataSeries5.y = tempDatay5;\ndataSeries5.type = 'scatter';\ndataSeries5.name = 'Moc zamówiona';\ndataSeries5.line = {color: 'rgb(255, 255, 0)', width: 3};\ndataSeries5.mode = 'lines';\n\ndataSet.push(dataSeries1, dataSeries2);\n\nmsg.payload=dataSet;\nmsg.prognozax = dataSeries3.x[0];\nmsg.prognozay = dataSeries3.y[0];\nmsg.maxSM = maxSM;\n\nreturn msg;",
    "outputs": 1,
    "noerr": 0,
    "x": 460,
    "y": 60,
    "wires": [
      [
        "25300060.9c1b4"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "25300060.9c1b4",
    "type": "ui_template",
    "z": "974263be.d8d2c",
    "group": "3fc58583.6ceb4a",
    "name": "Straznik mocy plotly.js",
    "order": 1,
    "width": "13",
    "height": "10",
    "format": "<script src=\"https://node-red.numeron.pl/plotly-1.34.0.min.js\"></script>\n<div id=\"straznik\" style=\"min-width: 100%; min-height: 80%; margin: 0 auto\">\n<!-- Plotly chart will be drawn inside this DIV -->\n</div>\n<div id=\"dane\" style=\"min-width: 100%; min-height: 100px; margin: 0 auto\">\n  Czekam na dane...\n</div>\n<script>\n\n(function() \n{\n\n  var chartCanvasId = \"straznik\";\n  var maxSM;\n  var prognozax;\n  var prognozay;\n\n  var chartLayout = \n  {\n    xaxis: \n    {\n      type: 'date',\n      title: 'Czas',\n      fixedrange: true,\n      tickformat: '%H:%M\\r\\n%Y-%m-%d',\n      tickangle: 0,\n      hoverformat: '%H:%M:%S',\n    },\n    yaxis: \n    {\n      title: 'Moc W',\n      fixedrange: true,\n      rangemode: 'tozero',\n      anchor: 'x',\n      range: [0, 1000],\n      overlaying: 'y2',\n      dtick: 100,\n      tick0: 0\n    },\n    yaxis2: \n    {\n      title: null,\n      overlaying: 'n',\n      side: 'right',\n      fixedrange: true,\n      range: [0, 1000],\n      rangemode: 'tozero',\n      tick0: 0,\n      dtick: 100,\n      zeroline: false,\n      showline: false,\n      showticklabels: false,\n      showgrid: false\n    },\n    title: 'Strażnik Mocy',\n    showlegend: true,\n    legend: \n    {\n      x: 0,\n      y: 1.05,\n      orientation: 'h',\n    },\n    autosize: true,\n    font: {\n      family: 'BlinkMacSystemFont, Segoe UI, Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, Helvetica Neue, sans-serif',\n      color: '#ffffff'\n      },\n    margin: \n    {\n      l: 50,\n      r: 25,\n      b: 50,\n      t: 70,\n      pad: 4\n    },\n    paper_bgcolor: '#363636',\n    plot_bgcolor: '#363636'\n  };\n  \n  var chartOptions = \n  {\n    displayModeBar: false, \n    displaylogo: false,\n    editable: false,\n    showLink: false,\n    scrollZoom: false\n  };\n\n  var chartDataSeries = null;\n  var gscope;\n  var initPlot = 0;\n  \n  function ShowChart()\n  {\n    if (chartDataSeries !== null)\n    {\n      var date = new Date();\n      date = new Date(date.getTime() - (date.getTimezoneOffset() * 60000));\n      var datefrom = new Date(Math.floor(new Date(date).getTime()/900000)*900000);\n      var datefromlate = datefrom;  \n      datefromlate.setSeconds(datefromlate.getSeconds() + 33);\n      datefrom = datefrom.toISOString().substr(0, 19).replace('T', ' ');\n      datefromlate = datefromlate.toISOString().substr(0, 19).replace('T', ' ');\n      var dateto = new Date(Math.ceil(new Date(date).getTime()/900000)*900000);\n      dateto = dateto.toISOString().substr(0, 19).replace('T', ' ');  \n      chartLayout.xaxis.range = [ datefrom, dateto ];\n      \n      if ((chartDataSeries[0].x.length == 1) && (initPlot == 0))\n      {\n        var tracemaxSM = {\n        x: [datefrom, datefrom],\n        y: [0, 0],\n        type: 'scatter',\n        name: 'Moc zamówiona',\n        line: {color: 'rgba(215, 215, 38, 1)', width: 1},\n        mode: 'lines',\n        opacity: 1,\n        fill: 'tozeroy',\n        fillcolor: 'rgba(215, 215, 38, 1)',\n        yaxis: 'y2'\n        };\n\n        var tracePrognoza = {\n        x: [prognozax, dateto],\n        y: [chartDataSeries[1].y[chartDataSeries[1].y.length -1], prognozay],\n        type: 'scatter',\n        name: 'Prognoza',\n        mode: 'lines',\n        line: {color: 'rgba(153, 73, 9, 1)', width: 3}\n        };\n      \n      chartDataSeries[3] = tracemaxSM;\n      chartDataSeries[2] = tracePrognoza;\n\n      maxRange = (parseInt(maxSM * 1.2 / 100) * 100) + 100;\n      chartLayout.yaxis.range = [ 0, maxRange ];\n      chartLayout.yaxis2.range = [ 0, maxRange ];\n      \n      Plotly.plot(chartCanvasId, chartDataSeries, chartLayout, chartOptions);\n      \n      Plotly.animate(chartCanvasId, {\n        data: [ {x: [datefrom, dateto], y: [0, maxSM] } ],\n        traces: [3],\n        layout: {}\n      }, {\n        transition: {\n        duration: 2000,\n        easing: 'cubic-in-out'\n        }\n      })\n      \n      document.getElementById(\"dane\").innerHTML=\"<b>Moc chwilowa: </b>\" + chartDataSeries[0].y[chartDataSeries[0].y.length -1].toFixed(2) +\n      \"<br><b>Prognoza: </b>\" + chartDataSeries[2].y[chartDataSeries[2].x.length -1].toFixed(2) + \"<br><b>Moc zamówiona: </b>\" + maxSM.toFixed(2) +\n      \"<br><b>Zapas mocy: </b>\" + (maxSM - chartDataSeries[2].y[chartDataSeries[2].x.length -1]).toFixed(2);\n      \n      chartDataSeries = null;\n      initPlot = 1;\n      \n      } \n      else\n      if (chartDataSeries[0].x.length == 1)\n      {\n      Plotly.extendTraces(chartCanvasId, {\n      x:[\n        [chartDataSeries[0].x[chartDataSeries[0].x.length -1]],\n        [chartDataSeries[1].x[chartDataSeries[1].x.length -1]]\n       ],\n      y:[\n        [chartDataSeries[0].y[chartDataSeries[0].y.length -1]],\n        [chartDataSeries[1].y[chartDataSeries[1].y.length -1]]\n      ]}, [0,1]);\n      \n      var tracePrognoza = {\n        x: [prognozax, dateto],\n        y: [chartDataSeries[1].y[chartDataSeries[1].y.length -1], prognozay],\n        type: 'scatter',\n        name: 'Prognoza',\n        mode: 'lines',\n        line: {color: 'rgba(153, 73, 9, 1)', width: 3}\n      };\n      \n      maxRange = (parseInt(maxSM * 1.2 / 100) * 100) + 100;\n      var updateLayout = {'yaxis.range': [ 0, maxRange ], 'yaxis2.range': [ 0, maxRange ]};\n      Plotly.relayout(chartCanvasId, updateLayout);\n      var update = {x: [[prognozax, dateto]], y: [[chartDataSeries[1].y[chartDataSeries[1].y.length -1], prognozay]] };\n      Plotly.restyle(chartCanvasId, update, [2]);\n      \n      var updateSM = {x: [[datefrom, dateto]], y: [[0, maxSM]] };\n      Plotly.restyle(chartCanvasId, updateSM, [3]);\n      \n      document.getElementById(\"dane\").innerHTML=\"<b>Moc chwilowa: </b>\" + chartDataSeries[0].y[chartDataSeries[0].y.length -1].toFixed(2) +\n      \" <br><b>Prognoza: </b>\" + prognozay.toFixed(2) + \" <br><b>Moc zamówiona: </b>\" + maxSM.toFixed(2) +\n      \" <br><b>Zapas mocy: </b>\" + (maxSM - prognozay).toFixed(2);\n\n      if (prognozay.toFixed(2) > maxSM.toFixed(2))\n      {\n        var przekroczenie = Math.abs(maxSM - prognozay).toFixed(2);\n        przekroczenie = 'Alert z Node-Red! Prognozowane przekroczenie o ' + przekroczenie + 'W';\n        gscope.send({payload: \"sendSMS\", wiadomosc: przekroczenie}); \n      }\n      \n      }\n    }\n  };\n\n  (function(scope)\n  {\n    gscope = scope;\n    scope.$watch('msg', function(msg)\n    {\n      if (msg)\n      {\n        chartDataSeries = msg.payload;\n        maxSM = msg.maxSM;\n        prognozax = msg.prognozax;\n        prognozay = msg.prognozay;\n        setTimeout(ShowChart, 1000);\n      }\n    });\n  })(scope);\n})();  \n</script>\n\n",
    "storeOutMessages": false,
    "fwdInMessages": false,
    "templateScope": "local",
    "x": 720,
    "y": 60,
    "wires": [
      []
    ]
  },
  {
    "id": "4e5cb354.289aac",
    "type": "json",
    "z": "974263be.d8d2c",
    "name": "",
    "pretty": false,
    "x": 250,
    "y": 60,
    "wires": [
      [
        "7da97b4.a468784"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "2d1df23d.fba84e",
    "type": "udp in",
    "z": "974263be.d8d2c",
    "name": "proBox",
    "iface": "",
    "port": "1900",
    "ipv": "udp4",
    "multicast": "false",
    "group": "",
    "datatype": "buffer",
    "x": 80,
    "y": 60,
    "wires": [
      [
        "4e5cb354.289aac"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "3fc58583.6ceb4a",
    "type": "ui_group",
    "z": "",
    "name": "Strażnik Mocy",
    "tab": "d8b792ac.3d912",
    "disp": false,
    "width": "13",
    "collapse": false
  },
  {
    "id": "d8b792ac.3d912",
    "type": "ui_tab",
    "z": "",
    "name": "IIoT Numeron - Dashboard",
    "icon": "dashboard",
    "order": 2
  }
]
Tak Nie Zaproponuj zmianę
Ostatnia aktualizacja 7 czerwca 2018
0 of 0 użytkowników uznało to za pomocne

6.3.Prosty wykres mocy

Pobierz plik  Prosty wykres mocy lub skopiuj poniższy kod:

[
  {
    "id": "da120f98.f7424",
    "type": "tab",
    "label": "Prosty wykres mocy",
    "disabled": false,
    "info": ""
  },
  {
    "id": "f969d2ea.772ef",
    "type": "json",
    "z": "da120f98.f7424",
    "name": "",
    "pretty": false,
    "x": 230,
    "y": 100,
    "wires": [
      [
        "a8e0377d.8a7798",
        "fc927b8.b1a6b88",
        "1ead6a2d.932156",
        "8242451f.911708"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "fc927b8.b1a6b88",
    "type": "function",
    "z": "da120f98.f7424",
    "name": "Moc P+ L1",
    "func": "var P = parseFloat(msg.payload.data[0].data.energy.PP_L1);\nvar multip = 1;\nif (context.global.get(\"multip\") !== undefined)\n{\n  multip = context.global.get(\"multip\");\n}\nP = P * multip;\nP = P.toFixed(2);\n\nvar newMsg = { payload: P, topic:'P+ L1' };\n\nreturn newMsg;",
    "outputs": 1,
    "noerr": 0,
    "x": 444,
    "y": 49,
    "wires": [
      [
        "22a133f1.e4a8fc"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "1ead6a2d.932156",
    "type": "function",
    "z": "da120f98.f7424",
    "name": "Moc P+ L2",
    "func": "var P = parseFloat(msg.payload.data[0].data.energy.PP_L2);\nvar multip = 1;\nif (context.global.get(\"multip\") !== undefined)\n{\n  multip = context.global.get(\"multip\");\n}\nP = P * multip;\nP = P.toFixed(2);\n\nvar newMsg = { payload: P, topic:'P+ L2' };\n\nreturn newMsg;",
    "outputs": 1,
    "noerr": 0,
    "x": 444,
    "y": 89,
    "wires": [
      [
        "22a133f1.e4a8fc"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "8242451f.911708",
    "type": "function",
    "z": "da120f98.f7424",
    "name": "Moc P+ L3",
    "func": "var P = parseFloat(msg.payload.data[0].data.energy.PP_L3);\nvar multip = 1;\nif (context.global.get(\"multip\") !== undefined)\n{\n  multip = context.global.get(\"multip\");\n}\nP = P * multip;\nP = P.toFixed(2);\n\nvar newMsg = { payload: P, topic:'P+ L3' };\n\nreturn newMsg;",
    "outputs": 1,
    "noerr": 0,
    "x": 444,
    "y": 129,
    "wires": [
      [
        "22a133f1.e4a8fc"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "a8e0377d.8a7798",
    "type": "function",
    "z": "da120f98.f7424",
    "name": "Moc P+ SUMA",
    "func": "var P = parseFloat(msg.payload.data[0].data.energy.PP);\nvar multip = 1;\nif (context.global.get(\"multip\") !== undefined)\n{\n  multip = context.global.get(\"multip\");\n}\nP = P * multip;\nP = P.toFixed(2);\n\nvar newMsg = { payload: P, topic:'P+ SUM' };\n\nreturn newMsg;",
    "outputs": 1,
    "noerr": 0,
    "x": 454,
    "y": 169,
    "wires": [
      [
        "22a133f1.e4a8fc"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "22a133f1.e4a8fc",
    "type": "ui_chart",
    "z": "da120f98.f7424",
    "name": "",
    "group": "289045f7.9d9c9a",
    "order": 1,
    "width": "12",
    "height": "5",
    "label": "Moc P+ L1, L2, L3",
    "chartType": "line",
    "legend": "true",
    "xformat": "HH:mm:ss",
    "interpolate": "linear",
    "nodata": "czekam na dane online",
    "dot": false,
    "ymin": "",
    "ymax": "",
    "removeOlder": 1,
    "removeOlderPoints": "",
    "removeOlderUnit": "3600",
    "cutout": 0,
    "useOneColor": false,
    "colors": [
      "#aa5500",
      "#0080c0",
      "#00a800",
      "#ff8000",
      "#ff0000",
      "#d62728",
      "#ff9896",
      "#9467bd",
      "#c5b0d5"
    ],
    "useOldStyle": false,
    "x": 664,
    "y": 109,
    "wires": [
      [],
      []
    ],
    "inputLabels": [
      "wejscie"
    ]
  },
  {
    "id": "e06426e9.dd9208",
    "type": "udp in",
    "z": "da120f98.f7424",
    "name": "proBox",
    "iface": "",
    "port": "1900",
    "ipv": "udp4",
    "multicast": "false",
    "group": "",
    "datatype": "buffer",
    "x": 90,
    "y": 100,
    "wires": [
      [
        "f969d2ea.772ef"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "289045f7.9d9c9a",
    "type": "ui_group",
    "z": "",
    "name": "Prosty wykres mocy",
    "tab": "d8b792ac.3d912",
    "disp": false,
    "width": "12",
    "collapse": false
  },
  {
    "id": "d8b792ac.3d912",
    "type": "ui_tab",
    "z": "",
    "name": "IIoT Numeron - Dashboard",
    "icon": "dashboard",
    "order": 2
  }
]
Tak Nie Zaproponuj zmianę
Ostatnia aktualizacja 7 czerwca 2018
2 of 2 użytkowników uznało to za pomocne
Zaproponuj zmianę